0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Często zadawane pytania dotyczące MetAmino

Jaki jest rodzaj membrany wewnątrz filtra wirowego?
 • Membrana wykonana jest z materiału NYLON, a jej porowatość wynosi 0,22 µm. Jego średnica jest zoptymalizowana do użytku z danym filtrem obrotowym.
Czy istnieje możliwość rozbudowy zestawu MetAmino® o inne anality?
 • Tak, zestaw MetAmino ® można dalej rozbudowywać. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Czy mogę używać zestawu MetAmino ® do badania moczu?
 • Tak, zestaw MetAmino ® może być używany do analizy moczu. Próbka nie może zawierać białek, dlatego przed użyciem zestawu należy ją potraktować w zwykły sposób (wirowanie, filtracja).
Czy możemy zamówić odczynniki osobno?
 • Tak, cały zestaw odczynników można zamówić pod numerem katalogowym MAK-5857-L002 .
Jakie jest ciśnienie podczas analizy LC/MS?
 • Na początku analizy ciśnienie wynosi 380 barów, na końcu 200 barów.
Czy MRM dla aminokwasów wymienionych w zestawie MetAmino ® są generowane po czy przed derywatyzacją standardów?
 • Przejścia MRM dla AA wymienione w podręczniku są wymienione jako przejścia pochodnych AA, a nie natywne AA.
Czy próbkę paszy należy poddać hydrolizie przed użyciem zestawu MetAmino ® ?
 • Wytrącanie przy użyciu ośrodka wytrącającego (PM) nie jest niezbędnym krokiem do udanej derywatyzacji próbki. Zestaw został przetestowany przede wszystkim pod kątem analizy biopłynów, które często zawierają peptydy. Aby zapobiec ich wytrącaniu podczas derywatyzacji, w protokole przygotowania próbki uwzględniono etap wytrącania.
 • Jeśli wymagana jest całkowita analiza wolnych i związanych z peptydami aminokwasów, w takim przypadku zalecamy zhydrolizowanie próbki, a następnie wysuszenie części zhydrolizowanej próbki w strumieniu azotu lub w speedvacu. Rozpuść wysuszoną pozostałość w 25 µl dejonizowanej wody lub 0,1 M wodnym roztworze HCl (dla lepszej rozpuszczalności) i postępuj zgodnie z zaleceniami, dodając 10 µl roztworu IS.
 • Jeśli chodzi o hydrolizę peptydów, stosowane dodatki (fenol, tiodiglikol) w pożywce do hydrolizy mogą być również derywatyzowane (prawdopodobnie niewidoczne w „ pełnym skanie ”). Dlatego jako medium do hydrolizy zalecamy 6M HCl.
Czy możemy zamówić zestaw MetAmino ® GC/MS do przygotowania 400 próbek?
 • Jeszcze nie, aktualnie posiadamy tylko zestaw MetAmino ® GC/MS do przygotowania 100 próbek. Zestaw ten można zamówić pod numerem katalogowym MAK-5857-BA01.
W tabeli znajduje się 78 aminokwasów, z których część nie znajduje się w dostępnych standardowych mieszankach - więc czy powinniśmy polegać na przejściach MRM i patrzeć na czas retencji, czy też są to standardy, które powinniśmy kupić, jeśli chcemy je oznaczyć?
 • Dla celów ilościowych zestaw MetAmino zawiera - jedna fiolka roztworu wzorcowego SD1 zawarta w zestawie zawiera 33 aminokwasy: AAA, ABA, ALA, APA, ARG, ASP, BAIBA, CC, CIT, CTH, GABA, GLU, GLY , GPR , HIS, HLY , HYP, ILE, LEU, LYS, MET, 1MHIS, 3MHIS, ORN, PHE, PHP, PRO, SAR, SER, THR, TPR, TYR, VAL i SD2 fiolka z liofilizowaną mieszaniną 3 aminokwasów : ASN, GLN, TRP. Jednak zestaw aminokwasów można dalej rozszerzyć na inne związki zawierające pierwszorzędowe lub drugorzędowe aminowe grupy funkcyjne.
 • Masy (m/z) podane w instrukcji są prawidłowe i reprezentują jony M+H+. Masy (m/z) i czasy retencji z instrukcji uzyskano z instrumentu liniowej pułapki jonowej LTQ, ale dane z Certyfikatu Analizy uzyskano z instrumentu Q Exactive plus HRMS. W obu przypadkach zastosowano tę samą kolumnę, natężenie przepływu i skład fazy ruchomej. Czasy retencji (RT) są wartościami doświadczalnymi, a rozbieżności, szczególnie w przypadku późno eluujących związków, byłyby spowodowane użyciem różnych przyrządów LC/MS.