ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatography / /

Konwersje jednostek

Przejścia ciśnienia

psy
atm
pasek
ft H2O
w Hg
w H2O
kg / cm2
kPa
mm Hg

Kapilarna objętość HPLC

ID (mm) ID (cal) μl / cm μl / cal   ID (mm) ID (cal) μl / cm μl / cal
0,050 0,002 " 0,02 0,05   1,00 0,040 " 7,85 20,59
0,064 0,0025 " 0,03 0,08   1,40 0,055 " 15.39 38,93
0,075 0,003 " 0,04 0.12   1.52 0,060 " 18.15 46,33
0.10 0,004 " 0,08 0,21   1.59 0,062 " 19,86 49,47
0.13 0,005 " 0.13 0,32   1,65 0,065 " 21,38 54,38
0.17 0,0067 " 0,23 0,58   1.70 0,067 " 22,70 57,78
0,18 0,007 " 0,25 0,63   1,78 0,070 " 24,88 63.06
0,25 0,010 " 0,49 1.29   2,00 0,079 " 31,42 80,32
0,38 0,015 " 1.13 2,90   2.10 0,083 " 34,64 88,66
0,50 0,020 " 1,96 5.15   2.16 0,085 " 36,64 92,99
0,75 0,030 " 4,42 11,58   2,40 0,094 " 45,24 113,72

Kalkulacje online

Uwaga: Do funkcji następujących obliczeń wymagana jest obsługa JavaScript.

1. Obliczanie długości kolumny przy zmianie wielkości cząstek
L c2 =

L C1 x 2 DP

 

dp 1

L c2 - długość nowej kolumny 57 mm
L c1 - długość oryginalnej kolumny mm
dp 1 - rozmiar cząstki oryginalnej kolumny μm
dp 2 - rozmiar cząsteczki nowej kolumny μm
2. Obliczanie objętości wtrysków przy zmianie kolumny
V 2 =
V 1 ×

d 2 2 × L 2

 

d 1 2 × L 1

Przy 2 - objętości wstrzyknięcia w nowej kolumnie 0,69 μl
W 1 - objętość wtrysku na oryginalnej kolumnie μl
d 1 - średnia z oryginalnej kolumny mm
d 2 - średnia z nowej kolumny mm
L 1 - długość oryginalnej kolumny mm
L 2 - długość nowej kolumny mm
3. Obliczanie natężenia przepływu przy zmianie kolumny
F 2 =

d 2 2

 

d 1 2

× F 1
F 2 - Natężenie przepływu w nowej kolumnie 0,088 ml / minutę
F 1 - przepływ na oryginalnej kolumnie ml / min
d 1 - średnia z oryginalnej kolumny mm
d 2 - średnia z nowej kolumny mm
4. Obliczanie początku gradientu przy zmianie kolumny
t 2 = t 1 ×

F 1

 

F 2

×

d 2 2

 

d 1 2

×

L 2

 

L 1

t 2 - czas gradientu w nowej kolumnie 1,7 min
t 1 - czas gradientu na oryginalnej kolumnie min
F 1 - przepływ na oryginalnej kolumnie ml / min
F 2 - Natężenie przepływu w nowej kolumnie ml / min
d 1 - średnia z oryginalnej kolumny mm
d 2 - średnia z nowej kolumny mm
L 1 - długość oryginalnej kolumny mm
L 2 - długość nowej kolumny mm

UV cutoff aditiv pro mobilní fázi

Aditivum UV Cutoff (nm)
Acetic acid, 1 % 230
Ammonium acetate, 10 mM 205
Ammonium carbonate, 10 mM 190
Ammonium Hydrogenphosphate, 50 mM 205
CAPS 3-(cyklohexylamino)ethan sulfonic acid, 0,1 % 215
EDTA, 1 mM 190
Hydrochloric acid, 0,1 % 190
Kalium Hydrogenphosphate, 10 mM 190
Kalium Dihydrogenphosphate, 10 mM 190
MES 2-(N-morfolino)ethan sulfonic acid, pH 6,0, 10 mM 215
Natrium acetate, 10 mM 205
Natrium citrate, 10 mM 225
Natrium dodecylsulfate, 10 mM 190
Natrium formate, 10 mM 200
Natrium hexansulfonic acid, 5 mM 225
TEA, (triethylamine), 1% 235
TFA, (trifluoroacetic acid), 0,1 % 190
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, 5 mM 200
TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 7,0, 20 mM 202
TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 8,0, 20 mM 212

Konwersja jednostek i tabel

Konwersje jednostek Konwersje jednostek on-line:


Konwersja wielkości cząstek

Rozmiar w MESH Rozmiar w μm Rozmiar w calach
40 420 0,0165
45 354 0,0139
50 297 0,0117
60 250 0,0098
70 210 0,0083
80 177 0,0070
100 149 0,0059
120 125 0,0049
140 105 0,0041
170 88 0,0035
200 74 0,0029
230 63 0,0025
270 53 0,0021
325 44 0,0017
400 37 0,0015

Vlastnosti rozpouštědel

Solvent Polarity index Refractive index (20°C)

UV (nm) cutoff

(1 AU)

Boiling point (°C)

Viscosity

(mPa.s; 20°C)

Miscibility with water
Acetic acid 6.2 1,372 230 118 1,26 100
Acetone 5.1 1,359 330 56 0,32 100
Acetonitrile 5.8 1,344 190 82 0,37 100
Benzene 2.7 1,501 280 80 0,65 0,18
Butylacetate 4.0 1,094 254 125 0,73 0,43
n-Butanol 3.9 1,399 215 118 2,98 7,81
Carbon Tetrachloride 1.6 1,466 263 77 0,97 0,08
Chloroform 4.1 1,466 245 61 0,57 0,815
Cyclohexane 0.2 1,426 200 81 1,00 0,01
Ethylenechloride 3.5 1,444 225 84 0,79 0,81
Methylenechloride 3.1 1,424 235 41 0,44 1,6
Dimethylformamide 6.4 1,431 268 155 0,92 100
Dimethylsulfoxide 7.2 1,478 268 189 2,00 100
Dioxane 4.8 1,422 215 101 1,54 100
Ethylacetate 4.4 1,372 260 77 0,45 8,7
Ethanol 5.2 1,360 210 78 1,20 100
Diethylether 2.8 1,353 220 35 0,32 6,89
Heptane 0.0 1,387 200 98 0,39 0,0003
Hexane 0.0 1,375 200 69 0,33 0,001
Methanol 5.1 1,329 205 65 0,60 100
Methylbutylether 2.5 1,369 210 55 0,27 4,8
Methylethylketone 4.7 1,379 329 80 0,45 24
Pentane 0.0 1,358 200 36 0,23 0,004
n-Propanol 4.0 1,384 210 97 2,27 100
Isopropanol 3.9 1,377 210 82 2,30 100
Diisopropylether 2.2 1,368 220 68 0,37  
Tetrahydrofuran 4.0 1,407 215 65 0,55 100
Toluene 2.4 1,496 285 111 0,59 0,051
Trichlorethylene 1.0 1,477 273 87 0,57 0,11
Water 9.0 1,333 200 100 1,00 100
Xylene 2.5 1,500 290 139 0,61 0,018


Odhad tlaku na kolonách v závislosti na velikosti částic, průměru a délce kolony

Particle size (µm) ID (mm) Flow rate (ml/min)

Pressure

150 mm* (PSI)

Pressure

250 mm* (PSI)

3 4,6 0,5 – 1,0 1000 1500
5 3,0 0,4 – 0,8 750 1250
5 4,6 1,0 - 2,0 700 1100
5 10,0 5,0 – 10,0 750 1250
10 4,6 2,0 – 5,0 400 600
10 10,0 10,0 – 20,0 500 800
10 21,2 20,0 – 40,0 300 500

* Při průtoku na dolní hranicí rozmezí doporučených průtoků


Volba kapilár pro různé průtoky

ID Flow rate Color OD
0,13 mm Up to 2,0 ml/min Red 1/16´´
0,18 mm Up to 5,0 ml/min Yellow 1/16´´
0,25 mm Up to 20 ml/min Blue 1/16´´
0,50 mm Up to 50 ml/min Orange 1/16´´
0,75 mm Up to 100 ml/min Green 1/16´´
1,0 mm Up to 200 ml/min Grey 1/16´´
1,59 mm Up to 500 ml/min   1/8´´
2,40 mm Up to 1000 ml/min   1/8´´

Inches to mm – inch x 25,4 = mm

Feet to meter – feet x 0,3048 = meter

Tlak na koloně při průtoku 1 ml/min

P = 2,1 x L x 10,13 x  h / d2 x  vp2

P – tlak (MPa)
L – délka kolony v mm
h - dynamická viskozita (pro vodu = 1)
d – vnitřní průměr kolony v mm
vp – velikost částic v µm

Tlak na koloně 4,6 x 250 mm, 5 um bude při průtoku 1,0 ml/min cca 100 barpK kyselin a zásad používaných jako aditivum pro mobilní fáze HPLC

pKa of acidic buffers at HPLC for mobile phase preparation

buffer Temperature (°C) pK1 pK2 pK3
ACES    2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethan sulfonic acid 20 6.9 - -
Acetic acid 25 4.8 - -
Boric acid 20 9.1 12.7 13.8
CAPS    3-(cyklohexylamino)ethan sulfonic acid 20 10.4 - -
Citric acid 25 3.1 4.8 6.4
Formic acid 20 3.8 - -
Glycine 25 2.3 9.6 -
Glycylglycine 20 8.4 - -
HEPES    N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethan sulfonic acid 20 7.6 - -
Imidazole 20 7.0 - -
MES      2-(N-morfolino)ethan sulfonic acid 20 6.2 - -
MOPS   3-(N-morfolino)propan sulfonic acid 20 7.2 - -
Oxalic acid 25 1.3 4.3 -
Phosphoric acid 25 2.1 7.2 12.7
TES      2-[tris(hydroxymethyl)methyl]aminoethane sulfonic acid 20 7.5 - -
Trifluoroacetic Acid 25 0.3 - -
Tricine    N-[tris(hydroxymethyl)methyl]glycine 20 8.2 - -
TRIS     Tris(hydroxylmethyl) aminomethane 20 8.3 - -
pKb of Bases at HPLC for mobile phase preparation
   Bases Temperature (°C) pK1 pK2 pK3
Ammonia 25 9.3 - -
Diethylamine 20 11.1 - -
Dimethylamine 25 10.7 - -
Ethylamine 20 10.8 - -
Ethylendiamine 20 10.1 7.0 -
Methylamine 25 10.7 - -
Morfoline 25 8.3 - -
Triethylamine (TEA) 18 11.0 - -
Trimethylamine 25 9.8 - -
           

 Pozn: Rozmezí pH, pro které je daný pufr vhodný je v rozsahu pK ± 1. Je třeba také vzít v úvahu UV Cutoff použitého pufru (tab. 2)


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz