ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Nastavenie lineárnej rýchlosti

Nastavenie lineárnej rýchlosti

Lineárna rýchlosť je dôležitý parameter v chromatografii, ktorý má veľký vplyv na separačnú účinnosť, preto je dôležitá pri vývoji metód stanovenia mŕtveho objemu a času.

Meranie lineárnej rýchlosti v GC

Mŕtvy čas sa stanovuje nástrekom 2 μl zlúčeniny, ktorá nemá na chromatografickej kolóne retenciu a je detekovaná použitím detektora. Plynotesnou striekačkou odoberte plyn alebo plynnú fázy zlúčeniny a nadávkujte ju do chromatografu. Zmerajte presne čas nástreku a čas elúcie, z ktorého sa stanoví mŕtvy čas.

Doporučené zlúčeniny pre meranie mŕtveho objemu v GC
Detektor Zlúčenina
FID metán, propán, bután
ECD chlórmetán, vzduch (pri nízkej teplote termostatu)
TCD metán, bután, vzduch (pri nízkej teplote termostatu)
NPD acetonitril, vzduch (pri nízkej teplote termostatu)
MS propán, bután, argón, vzduch (pri nízkej teplote termostatu)
PID acetylén, etylén

Poznámka: Niektoré zlúčeniny môžu mať nepatrnú retenciu na kolónach so silným filmom, ktorá je však pre podobné typy kolón reprodukovateľná.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz