ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Inštalácia GC kolón

Inštalácia kapilárnych GC kolón

Instalace GC kolon

Stručný postup pri inštalácii kapilárnych GC kolón

 • Vychlaďte všetky vyhrievané zóny GC
 • Skontrolujte čističe plynov a v prípade potreby ich vymeňte
 • Vyčistite injektor a detektor
 • Vymeňte liner v injektore/detektore za nový
 • Vymeňte dôležité tesnenia v injektore a detektore
 • Vymeňte septum v injektore
 • Nastavte prietok detektorových plynov
 • Dôkladne skontrolujte kolónu, či nie je poškodená
 • Nasaďte na každom konci kolóny maticu a ferulku
 • Odrežte 10 centimetrov z každého konca kolóny. Na rezanie kremenných kolón použite zafírový nôž alebo keramickú doštičku. Na rezanie kovových kolón použite keramickú doštičku alebo hranatý pilník. Nástroje na rezanie kolón nájdete v našom katalógu.
 • Zaveste kapilárnu kolónu na držiaky v termostate GC, aby nedošlo k jej poškodeniu
 • Vložte požadovaný koniec kolóny do injektora. Správnou dĺžku nájdete v návode na obsluhu daného GC.
 • Kolónu nainštalujte tak, aby sa nedotýkala stien termostatu
 • Nastavte prietok kolónou v súlade s parametrami uvedenými v testovacom chromatograme výrobcu
 • Nastavte splitový pomer, oplach septa a ďalšie parametre v súlade s požiadavkami výrobcu GC
 • Uistite sa, že kolónou preteká nosný plyn. Ponorte voľný koniec kolóny do vialky s rozpúšťadlom (acetón alebo izopropanol).
 • Vložte požadovaný koniec kolóny do detektora. Správnu dĺžku nájdete v návode na obsluhu daného GC.
 • Skontrolujte tesnosť kolóny tepelno-vodivostným detektorom. Nepoužívajte mydlovú vodu alebo kvapalné detektory netesností, pretože môže dôjsť k poškodeniu kolóny.
 • Nastavte teplotu injektora a detektora. Detektor zapnite po jeho stabilizácii. Upozornenie - dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu povolenou teplotu kolóny!
 • Teraz nastavte správny mŕtvy objem (lineárnu rýchlosť) nastreknutím metánu alebo inej zlúčeniny, ktorá nie je kolónou zadržiavaná.
 • Skontrolujte tvar píku, ktorý by mal byť symetrický
 • Skondicionujte kolónu pri maximálnej teplote, až sa stabilizuje základná línia detektora (v testovacom chromatogramu kolóny nájdete maximálnu použitú teplotu).
 • Nastavte teplotu termostatu a znovu nastreknite metán alebo inú, zlúčeninu, ktorá nie je kolónou zadržiavaná. Upravte podmienky pre optimálnu lineárnu rýchlosť.
 • Nastreknite duplicitne testovaciu zmes kolóny a zistite, v akom stave sa nachádza kolóna a celý chromatografický systém
 • Nakalibrujte prístroj a teraz môžete nastrekovať vzorky

Poznámka: Ak je kolóna nová, musíte previesť jej kondicionovanie skôr, ako budete nastavovať optimálny mŕtvy čas.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz