ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Dynamický headspace

Dynamický headspace

Metoda dynamický headspace (DHS) se využívá pro širokou řadu environmentálních aplikací. Největší její použití je při analýze těkavých organických látek (VOC) v pitné, podzemní, povrchové a odpadní vodě. Tyto matrice obsahují směs sloučenin různé polarity a těkavosti (chlorované uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, kyslíkaté sloučeniny apod). Dynamický headspace se dále využívá pro tyto aplikace:

  • charakterizace koření, bylinek, potravin, mýdel a voňavek
  • stanovení reziduálních monomerů a VOC v polymerech
  • analýza zbytkových rozpouštědel v potravinářských obalech a farmaceutických produktech
  • ověřování "bio-potravin"
  • stopová analýza aktivních farmaceutických látek
  • analýza metabolitů v biologických kapalinách (aromatické uhlovodíky v moči, benzen v krvi)

Principle of dynamic headspace


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz