ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Údržba stříkaček

Mikrostriekačky

Čistenie mikrostriekačiek a ich údržba

Chromatografické striekačky sú veľmi presné a kvalitné dávkovače mikrolitrových množstiev kvapalín. Napriek tomu sa jedná o výrobky, o ktoré je potrebné sa dobre starať. Zaistíte tým ich dlhú životnosť a skvalitníte dávkovanie vašich vzoriek do chromatografie.

Niektoré rozpúšťadlá, ako napr. halogénované uhľovodíky, môžu poškodiť vysoko odolné lepidlo (cementované časti) fixujúce ihlu k telu mikrostriekačky. To môže viesť k stuhnutiu piestu alebo upchatie ihly.Syringes

Čistenie skleneného tela striekačky

Striekačky Hamilton a SGE je najlepšie čistiť rozpúšťadlom so známou rozpúšťacou schopnosťou, aby sa najlepšie odstránili zvyšky vzoriek. Pri čistení uprednostnite rozpúšťadlá neobsahujúce alkalické zlúčeniny, fosfáty alebo detergenty. Hamilton ponúka čistiaci roztok schopný biodegradácie (katalógové číslo 18311).

Striekačku (vnútorný priestor skleneného tela) opláchnite najprv deionizovanou vodou, acetónom alebo iným rozpúšťadlom rozpustným vo vode (napr. metanolom). Následne opláchnite striekačku hexánom a vysušte. Vyvarujte sa dlhodobého ponorenia striekačky do čistiaceho roztoku.

Striekačky MICROLITER™ (rada 600, 700, 800 a 900)
  • Opláchnite striekačku rozpúšťadlom, ktorá najlepšie rozpúšťa reziduá vzorky.
  • Vyberte piest z tela striekačky a jemne ho utrite handričkou, ktorá nezanecháva vlákna (ideálne je handričku namočiť do zvoleného rozpúšťadla). Vložte piest späť do tela striekačky a nasajte/vypustite niekoľkokrát za sebou deionizovanú vodu. Postup opakujte s acetónom alebo metanolom a nakoniec hexánom alebo obdobným nepolárnym rozpúšťadlom.
  • Striekačku vysušte.
  • Ak pracujete s roztokom solí, odporúčame skladovať striekačku s vytiahnutým piestom.
Striekačky GASTIGHT® (rada 1000, 1700 a 1800)
  • Opláchnite striekačku rozpúšťadlom, ktoré najlepšie rozpúšťa rezíduá vzorky.
  • Vyberte piest z tela striekačky a jemne ho utrite handričkou, ktorá nezanecháva vlákna (ideálne je handričku namočiť do zvoleného rozpúšťadla). Vložte piest späť do tela striekačky a nasajte/vypustite niekoľkokrát za sebou deionizovanú vodu. Postup opakujte s acetónom alebo metanolom a nakoniec hexánom alebo obdobným nepolárnym rozpúšťadlom.
  • Striekačku vysušte.
  • Ak pracujete s roztokmi solí, odporúčame skladovať striekačku s vytiahnutým piestom.
Skladovanie striekačiek

Striekačky odporúčame skladovať v originálnom obale. Ten dokonale chráni a navyše vám poskytuje informáciu o type striekačky.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz