ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Stacionárne fáze / Prehľad stacionárnych fáz

Stacionárne fázy

Chromatography phasesGC, HPLC, SPE, FLASH- alebo preparatívna chromatografia používa široký rad stacionárnych fáz. Na týchto stránkach nájdete bližšie informácie o jednotlivých typoch.

Stacionárna fáze pre analytické separácie

Stacionárne fázy pre prípravu vzorkiek

  • SPE
  • dSPE (QuEChERS)
  • IAC (imunoafinitné kolónky)
  • MEPS (mikroextrakcia na pevné fázy)
  • FLASH
  • BULK (média pre preparatívnu chromatografiu)

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz