ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Stacionárne fáze / MEPS

Fázy MEPS

Fáze MEPS

Ihly BIN sa dodávajú s rôznymi SPE fázami. Rozmery lóže sorbentov zaisťujú, že separačná schopnosť sorbentu je identická s konvenčnou SPE. Príprava vzoriek komplexných biologických matríc je pomocou MEPS jednoduchá a znižuje nároky na objem vzorky a používaných reagencií v porovnaní s SPE nebo inými „mikroextrakčnými technikami“. MEPS využíva separáciu pomocou reverznej fázy, normálnej fázy, zmesného módu a iónovej výmeny. Keďže MEPS umožňuje prácu s malými objemami (až 10µL), je vhodnou technikou pre priame prepojenie s LC-MS systémami. Súčasný rozsah striekačiek umožňuje ručné použitie alebo využitie automatických dávkovačov Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300APlus a Varian 8400 bez nutnosti ich úpravy. Ihly BIN sú v prevedení pre LC a GC aplikácie. Ihly sú balené v utesnených fóliách po 5 kusoch.

SGE

Fáza Veľkosť častíc (µm) Veľkosť pórov (A)
Silikagél 45 60
C2 45 60
C8 45 60
C8+SCX* 45 60
C18 45 60

*C8+SCX ihly BIN sú označené ako M1.

Ihly BIN je možné spravidla použiť pre 40 - 100 extrakcií. Obvyklá doba prípravy vzorky je 1 - 2 minúty. Viac informácií o produktoch MEPS nájdete v našom produktovom katalógu.


Mikroextrakce na pevné fázi (MEPS)

Mikroextrakce na pevné fáziMikroextrakce na pevné fázi (MEPS) je výsledkem vývoje v oblasti přípravy vzorků pomocí extrakce na pevné fázi (SPE). MEPS pracuje obdobně jako SPE, avšak s několika důležitými rozdíly:

  • MEPS pracuje s mnohem nižším objemem vzorku (až do 10µL) než klasická SPE
  • MEPS lze plně automatizovat – zpracování vzorku, extrakce a nástřik jsou zajištěny "on-line" stejnou stříkačkou
  • MEPS lze aplikovat v GC i LC
  • Významně nižší nároky na objem vzorku a rozpouštědel

Mikroextrakce na pevné fázi - BINMEPS se skládá ze dvou částí, stříkačky MEPS a jehly s BIN (" Barrel Insert and Needle Assembly"). BIN obsahuje SPE fázi, která je zabudována do stříkačkové jehly. BIN se používá s plynotěsnou stříkačkou s objemem 100µL nebo 250µL, která umožňuje dávkování kapalin za běžných podmínek SPE. Je-li BIN vypotřebována nebo je požadována jiná fáze, BIN se snadno vymění odšroubováním pojistné matice.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz