ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / ChromShell a org. rozpúšťadlá

Kolóny ChromShell a rozpúšťadlá

Pri používaní HPLC kolón ChromShell znamená vziať do úvahy niekoľko dôležitých charakteristík, ktoré majú organické rozpúšťadlá používané v mobilnej fáze. Viskozita je najdôležitejším parametrom, pretože rozpúšťadlá s vysokou viskozitou sú príčinou zvýšenia protitlaku v HPLC systéme. Ďalšími dôležitými parametrami sú "UV cutoff", index polarity a cena. Rozpúšťadlá s vysokým parametrom "UV cutoff" zhoršujú citlivosť v UV/VIS detektoroch a rozpúšťadlá s nízkou polaritou spôsobujú rýchlejšiu elúciu organických zlúčenín a sú často používané na čistenie alebo regeneráciu kolón.

Acetonitril

je pravdepodobne najlepšie organické rozpúšťadlo používané v zmesi s vodou, pretože poskytuje najnižší protitlak v HPLC systémoch. Súčasne má veľmi nízky "UV cutoff" a teda výbornú citlivosť v UV / Vis detektoroch. Najväčšou nevýhodou je jeho cena, ktorá sa v poslednej dobe výrazne zvýšila.

Metanol

je ďalšie veľmi obľúbené rozpúšťadlo, ktoré má podobnú elučnú silu ako acetonitril, má relatívne nízku absorbanciu v UV oblasti a je oveľa lacnejšie ako acetonitril. Hlavnou nevýhodou metanolu pri jeho používaní s HPLC kolónami s malou veľkosťou častíc je tvorba vyššieho protitlaku, ktorý môže presiahnuť limit HPLC prístroja.

Acetón

je menej používané rozpúšťadlo vďaka vysokej absorpcii v UV oblasti. Niekedy sa využíva pri analýzach zlúčenín absorbujúcich pri vyšších vlnových dĺžkach alebo v spojení s inými typmi detektorov, napr. MS.

Etanol

nie je bežne odporúčaný pre používanie s HPLC. V zmesi s vodou spôsobuje vysoký protitlak.

Izo-, N-propanol

majú relatívne silnú elučnú silu a sú väčšinou používajú na čistenie kolón pri nízkych prietokoch, pretože tiež generujú vysoký protitlak.

Tetrahydrofurán

má podobnú elučnú silu ako n-propanol, ale vďaka vyššej cene je používaný menej často.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz