ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Príprava a odber vzoriek

Výber filtra pro odber vzorky

Základná tabuľka filtrov, ktoré sa dodávajú pre odber vzorky, obsahuje rýchly prehľad materiálov a porozít používaných k monitorovaniu ovzdušia. Na nasledujúcom odkaze nájdete prehľad membránových filtrov našich dodávateľov - Membránové filtre.

Materiál Skratka Obvyklá veľkosť pórov Hlavné výhody Aplikácia 
Zmes metylesterov celulózy MCE alebo MEC 0,45 µm
0,8 µm 
1,2 µm 
5,0 µm 
Hydrofilné
ľahko rozpustné pre atómovú absorpčnú analýzu
Vhodné pre transmisnú svetelnú mikroskopiu
Analýza kovového prachu
Azbest a umelé vlákna
Polyvinylchlorid
čistý polymér
GLA-5000
PVC alebo PH-PVC 0,5 µm
0,8 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbny
Neoxidujú povrch
Neobsahujú kremík
Nízky obsah popola
Nízka vlastná hmotnosť pre gravimetrické analýzy
Gravimetrické analýzy
Hexavalentný chróm
Polytetrafluóretylén PTFE 0,5 µm
1,0 µm 
2,0 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbny
Inertný pre rozpúšťadlá, kyseliny a zásady
Autoklávovateľné
Alkalické prachy
polyjadrové aromáty
pesticídy
izokyanáty
Polykarbonát PC 0,3 µm
0,4 µm 
0,8 µm 
Hydrofóbny
Mikroskopicky hladký povrch
Príme póry
Extrémne tenký (10 až 20 um) a transparentný
Autoklávovateľné
Elektrónová rastrovacia mikroskopia
Azbestová vlákna
Striebro AG 0,45 µm
0,8 µm 

Široká kompatibilita rozpúšťadiel
Vyššia teplotná tolerancia
Autoklávovateľné
Jednotná pórovitosť a hrúbka

Bróm
Azbest metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie
Kremík röntgenovou difrakciou
Sklenené vlákno GF nebo FG menovitá hodnota 1,0 µm Čiastočne hydrofóbne
Vyššia teplotná tolerancia
Autoklávovateľné
Vysoký záchyt častíc 
Pesticídy
Etylénglykol
Hrubá gravimetria
Izokyanáty
Kremenné vlákno QZ menovitá hodnota 1,2 µm Rovnaké ako sklenené vlákno
Autoklávovateľné
Nízka úroveň obsahu kovu
Vysoká teplota 300 ° C
Plyny
Aerosóly
PM10
Dieselové častice
Celulóza CEL nominálny Autoklávovateľné
Jednotná hrúbka
Bez popola (Typ 40)
AA
HPLC

Výber prázdnych kaziet pre odberové filtre

Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 2-dielna Styrén, priehľadný 50
100
225-2-25LF
225-2258
25 3-dielna Styrén, priehľadný 50
100
225-3-25LF
225-2259
25 stredný krúžok Styrén, priehľadný, výška 1/2" 50 225-300R
37 2-dielna Styrén, priehľadný 10
50
250
225-2LF
225-2050LF
225-2250
37 3-dielna Styrén, priehľadný 10
50
250
225-3LF
225-3050LF
225-3250
37 2-dielna Styrén, hnedý nepriesvitný 50 225-4
37 3-dielna Styrén, hnedý nepriesvitný 50 225-8451
37 stredný krúžok Styrén, priehľadný, výška 1/2" 50 225-304
Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia - odolné mnohým rozpúšťadlám
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 2-dielny, štýl pohár PP, biely nepriesvitný 50 225-8481
25 3-dielny, štýl pohár PP, biely nepriesvitný 50 225-8585
37 2-dielny PP, biely nepriesvitný 50 225-8483
37 3-dielny PP, biely nepriesvitný 10
50
225-45
225-45A
Prázdne kazety pre monitorovanie ovzdušia - vodivé
Znižujú stratu vzorky, ktoré by vznikli elektrostatickými efekty; požadovavé pre vzorkovanie azbestu
Priemer (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalógové číslo
25 3-dielny, 2" stredná prepážka PP, čierny vodivý 50 225-3-23
25 2-dielna PP, čierny vodivý 50 225-2257
25 3-dielny, 1/2" stredný krúžok PP, čierny vodivý 50 225-329
37 3-dielna PP, čierny vodivý 50 225-309
37 2-dielna PP, čierny vodivý 50 225-308
47 2-dielna PP, čierny vodivý 16 225-8496
47 3-dielna PP, čierny vodivý 16 225-8497

Príprava a odber vzoriek

Příprava vzorků Odber vzoriek

Odber vzoriek plynných látok, škodlivín a prachov môže prebiehať pasívne alebo aktívne.

Pre aktívne odber sa používajú čerpadlá a odberová médiá ako sú sorpčné trubičky , odberové vaky, odberové hlavice a kazety s rôznymi typmi filtrov a impingery .

Pre pasívne odber sa používajú samplery sa sorbenty.

Nižšie nájdete tabuľky s prehľadom ponúkaných produktov pre aktívny a pasívny odber.

Na nasledujúcom odkaze sa dostanete na kompletný prehľad produktov pre odbery vzoriek .

V sekcii katalógy - detekcie plynu - nájdete ďalšie zaujímavé informácie o odberoch vzoriek - rýchly odkaz tu.

Príprava vzoriek

U prípravy vzoriek sa používa celý rad techník, ktoré slúžia k odberu, skladovania a úprave vzorky. Medzi najpoužívanejšie techniky patrí:

Veľa vzoriek a laboratórnych metód vyžadujú chladenie alebo ohrev. K týmto účelom sa využívajú tieto zariadenia:

 


Prehľad sušiarní

Sušárny

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled standardních sušáren a sušáren s dvěřma z obou stran od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů sušární (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - SUŠÁRNY.

Přehled sušáren
Parametr / Model SL15 SL32 SL53 SL115 SL240 SL400 SL750 SL1000
průtok vzduchu přirozený (SLN) přirozený (SLN)/nucený (SLW) nucený (SLW)
objem termostatu1 [l] 15 32 56 112 245 424 749 1005
typ dveří pevné  pevné / dveře s okýnkem (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 5° nad okolní teplotu …+300° (+250 verze ECO)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerez podle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 440 520 590 650 815 1015 1255 1255
výška 520 600 700 845 1140 1380 1620 2030
hloubka 350 435 560 650 710 710 810 810
vnitřní rozměry [mm] šířka 320 400 395 460 600 800 1040 1040
výška 240 320 395 540 800 1040 1200 1610
hloubka 180 240 360 450 510 510 600 600
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10 10 10 10
police PW - - 50 50 100 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 20 30 40 60 90 120 140 180
verze W - - 80 120 300 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 600 1100 1600 2400 3000 3900 5400 5700
váha [kg] 27 35 50 65 126 174 250 330
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1 (1,0 pro verzi ECO)
kolísání teploty 2 při +105°C [°C] SLN ±0,7 ±0,4 ±0,3 ±0,5 ±0,6 - - -
SLW - ±0,4 ±0,3 ±0,5 ±0,6 ±0,5 ±0,5 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1.0 pro verzi ECO/2.0 pro verzi STD/3.1 pro verzi TOP+
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240 400/208 3/N
počet polic standard/ max 1/2 1/3 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komoryi

Přehled sušáren s dveřmi z obou stran
Parametr / Model SLWP115 SLWP240 SLWP400 SLWP750 SLWP1000
průtok vzduchu nucený
objem termostatu1 [l] 112 245 424 749 1005
typ dveří pevné / dveře s okýnkem (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 5° above ambient temperature …+300° 
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerez podle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 650 815 1015 1255 1255
výška 885 1180 1420 1660 2070
hloubka 630 690 690 790 790
vnitřní rozměry [mm] šířka 460 600 800 1040 1040
výška 540 800 1040 1200 1610
hloubka 450 540 540 630 630
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10
police PW 50 100 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 60 90 120 140 180
verze W 120 300 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 2400 3000 3900 5400 5700
váha [kg] 65 126 174 260 330
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +105°C [°C] ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 2.0 
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240 208/400 3/N
počet polic standard/ max 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Prehľad inkubátorov

Termostaty

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových termostatů od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů termostatů (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - TERMOSTATY.

Přehled jednokomorových termostatů
Parametr / Model ST1+ ST2+ ST31+ ST4+ ST5+ ST500 ST700 ST1200
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68 150 200 250 300 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 600 600 600 600 635 725 1440
výška 600 850 1050 1250 1450 2025 2025 2025
hloubka 650 600 600 600 600 810 860 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 30 48 52 61 66 105 115 195
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,3
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/114
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 4 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových termostatů
Parametr / Model ST1/1+ ST1/1/1+ ST2/2+ ST2/3+ ST2/4+ ST3/3+ ST350/350
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Prehľad termostatov

Termostaty

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových termostatů od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů termostatů (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - TERMOSTATY.

Přehled jednokomorových termostatů
Parametr / Model ST1+ ST2+ ST31+ ST4+ ST5+ ST500 ST700 ST1200
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68 150 200 250 300 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 600 600 600 600 635 725 1440
výška 600 850 1050 1250 1450 2025 2025 2025
hloubka 650 600 600 600 600 810 860 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 30 48 52 61 66 105 115 195
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,3
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/114
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 4 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových termostatů
Parametr / Model ST1/1+ ST1/1/1+ ST2/2+ ST2/3+ ST2/4+ ST3/3+ ST350/350
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Prehľad mrazničiek

Chladničky

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při nízkých teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových chladniček od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů chladniček (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - LEDNICE.

Přehled jednokomorových chladniček

Jednokomorová lednička

Parametr / Model CHL1 CHL2 CHL3 CHL4 CHL5 CHL500 CHL700 CHL1200
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 [l] 68 150 195 242 279 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 0...+10 / -10...+10 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový plastový plastový hliníkový plastový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 595 550 595 620 720 1435
výška 600 885 1075 1280 1430 2010 2010 2010
hloubka 650 610 610 610 610 800 865 865
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 32 37 41 50 63 117 127 225
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,5 ±0,8
ochrana proti přehřátí 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/230-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/113
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 3 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových chladniček

Parametr / Model CHL1/1+ CHL1/1/1+ CHL2/2+ CHL2/3+ CHL2/4+ CHL3/3+ CHL350/350
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 -horní/dolní[l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 / -10...+10 (jen pro CHL 350/350)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem pro každou komoru zvlášť
interiér hliníkový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry každé komory [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,2 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1 podle  DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Prehľad chladničiek

Chladničky

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při nízkých teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových chladniček od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů chladniček (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - LEDNICE.

Přehled jednokomorových chladniček

Jednokomorová lednička

Parametr / Model CHL1+ CHL2+ CHL3+ CHL4+ CHL5+ CHL500 CHL700 CHL1200
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 [l] 68 150 195 242 279 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 0...+10 / -10...+10 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový plastový plastový hliníkový plastový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 595 550 595 620 720 1435
výška 600 885 1075 1280 1430 2010 2010 2010
hloubka 650 610 610 610 610 800 865 865
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 32 37 41 50 63 117 127 225
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,5 ±0,8
ochrana proti přehřátí 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/230-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/113
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 3 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových chladniček

Parametr / Model CHL1/1+ CHL1/1/1+ CHL2/2+ CHL2/3+ CHL2/4+ CHL3/3+ CHL350/350
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 -horní/dolní[l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 / -10...+10 (jen pro CHL 350/350)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem pro každou komoru zvlášť
interiér hliníkový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry každé komory [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,2 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1 podle  DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


CA Filters

Cellulose Acetate(CA)CA Filters

 • Composition: Mixture of triacetate and diacetate
 • Characteristics:Low static charge and high strhgth
 • Sterilizable: May be repeatedly sterilized without loss of integrity or change in bubble point
 • Clean: 0.1 wt% aqueous extractables
 • Related to MCE membranes: - improved solvend resistance to low molecular weight alcohols - better heat resistance - lower protein binding
  Specifications for Cellulose Acetate (CA)
  ore Size [µm Bubble Point [MPa] Flow rate (Water)[ml/min/cm2] Flow rate (Air) [L/min/cm2] Porosity [%] Thickness [µm]
  0.20 ≥0.25 16 2 66 125
  0.45 ≥0.17 35 4 68 125
  0.80 ≥0.068 160 14 72 125
  3.00 ≥0.034 500 54 78 135

 

 

 

Specifications for CE
Pore Size [µm] Color Surface Bubble Point [MPa] Flow rate (Water)[ml/min/cm2] Flow rate (Air) [L/min/cm2] Porosity [%] Thickness [µm]
0.10 White Plain ≥0.24 2.7 0.67 65 110
0.20 White Plain ≥0.37 17.5 2.4 73 133
0.30 White Plain ≥0.28 30 3.7 75 114
0.45 White Plain ≥0.24 45 5.0 78 145
0.45 White Grid ≥0.16 80 8.0 79 142
0.65 White Plain ≥0.14 120 11.2 79 150
0.80 White Plain ≥0.11 165 15.0 80 150
1.00 White Plain ≥0.096 220 20.4 80 150
3.00 White Plain ≥0.070 300 28.3 81 155
5.00 White Plain ≥0.058 400 40.9 81 160
0.45 Black Grid ≥0.22 50 5.0 78 135
0.80 Black Grid ≥0.10 170 15.0 80 145
0.45 Green Grid ≥0.22 50 5.0 78 135
0.80 Green Grid ≥0.10 170 15.0 80 145

 

 

Ash Content of White Plain MCE Membrane Filters (ppm)
           
Al <0.2 K 6.0 Ni <5.0
Ca 140.0 Li <1.0 Pb <1.0
Cd <0.5 Mg 10.0 Si <20.0
Cr 8.0 Mn <0.5 Sn <5.0
Cu <1.0 Mo <1.0 Ti <1.0
Fe <5.0 Na 10.0 Zn <1.0

Filtrácia

FiltráciaVolba filtračního materiáu

Při filtraci se používá celá řada filtračních materiálů, a to jak při membránové filtraci nebo u stříkačkových filtrů při filtraci kapalin nebo při odběru vzorku ovzduší. Níže uvedená tabulka uvádí přehled nejběžnějších filtračních médií, které se u přípravy nebo odběru vzorků po užívají. Kliknutím na zvolený materiál přejdete na detailnější informace o daném médiu.

Všechny níže uvedené materiály se používají především u těchto aplikací:

 • tlaková filtrace
 • vakuová filtrace
 • stříkačkové filtry (hlavně u HPLC a UHPLC)
 • odběr vzorků azbestu
 • odběr vzorků prašného aerosolu
 • odběr vzorků chemických škodlivin
 • stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek
Membránové filtry
Typ Popis materiálu Max. teplota Index lomu
MCE směs metylesterů celulózy 130°C 1.5
CA acetát celulózy 180°C 1.47
PTFE (Hydrofilní) PTFE - -
PTFE (Hydrofóbní) PTFE 120 - 160°C -
PC polykarbonát 140°C -

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz