0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Tabulky charakteristik plynů

Křížové interference

Detektor plynůElektrochemické senzory jsou vyráběny jako specifické pro jeden detekovaný plyn, přesto se u nich v určité míře projevují křížové citlivosti. Ty obvykle nejsou problémem při detekci plynů v oblasti bezpečnosti práce, mohou však být komplikací v technologických procesech, kde může docházet ke spouštění falešných poplachů. Tato stránka obsahuje křížové interference elektrochemických senzorů.

Pelistorové korekční faktory pro přenosné detektory Crowcon

V následující tabulce naleznete pelistorové korekční faktory pro detektory Gasman, Tetra, Tetra 3 a Triple plus +.

Korekční faktory dolní meze výbušnosti jsou uvedeny podle výrobce detektorů firmy Crowcon .

Korekční faktory pro detektory Gasman, Tetra a Tetra3
Plyn Dolní mez výbušnosti % DMV Korekční faktor Pentan Korekční faktor Metan
Metan 4,4 0,5 1,0
Propan 1,7 1,0 1,8
Butan 1,4 1,0 1,9
Pentan 1,4 1,0 1,9
Vodík 4,0 0,5 0,8
Etylén 2,3 0,8 1,5
LPG není k dispozici
Toluen 1,1 0,9 1,5
Faktory se opírají o data senzorů
Hexan 1,0 1,9 není k dispozici
Acetylen 2,3 1,1 není k dispozici
Oxid uhelnatý 10,9 0,8 není k dispozici
Amoniak 15,0 0,6 není k dispozici
Cyklohexan 1,2 1,0 není k dispozici
1,3 Butadien 1,4 2,1 není k dispozici

Korekční faktory pro detektor Triple plus +
Plyn Dolní mez výbušnosti % DMV Korekční faktor Pentan Korekční faktor Metan
Pentan 1,4 1,0 1,9
Metan 4,4 0,5 1,0
Butan 1,4 1,1 2,0
Propan 1,7 0,8 1,6
Vodík 4,0 0,5 0,8
Toluen 1,1 1,4 2,6
Etanol 3,1 1,0 2,0
LPG není k dispozici
Benzín 1,2 0,0 0,0
Amoniak 15,0 0,4 0,6
Metanol 5,5 0,9 1,5
Propanol 2,2 0,9 1,7

Korekční faktory plynů

Korekční faktory hořlavých plynů pro fixní detektory

Korekční faktory hořlavých látek se aplikují v případech, kdy je znám druh detekované hořlavé látky, která se liší od plynu, na který je katalytický senzor kalibrován. Většina detektorů plynů je kalibrována na 0 až 100% DMV methanu nebo 0 až 100% DMV n-pentanu.

Křížové interference senzoru oxidu siřičitého

Plyn Koncentrace Odezva
Oxid siřičitý (SO2)
CO 50 ppm 0,3 ppm
CO 300 ppm <3 ppm
CO2 1,5 % 0 ppm
CS2 20 ppm 0,3 ppm
CS2 2000 ppm 14 ppm
H2S 15 ppm 0 ppm
H2S 250 ppm 0,3 ppm
H2SO4 nasycená 0 ppm
NH3 100 ppm 0 ppm
NO 25 ppm <= -2 ppm*
NO2 5 ppm okolo -5 ppm
HCl 0.5 ppm 0 ppm
ClO2 10 ppm <= -2 ppm*
HF 70 ppm 0 ppm
Acetylene 10 ppm 1 ppm
Acetylene 100 ppm 10 ppm
Toluene 100 ppm 0 ppm
Isobutylene 100 ppm 0.4 ppm
1,3-Butadiene 5 ppm 4.3 ppm"
Styrene 200 ppm >40 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

*zápornější, více než -2 ppm

"nemůže být odstarněn aktivním uhlím kvůli SO2 ztrátě

Křížové interference senzoru fosfinu

Plyn Koncentrace Odezva
Fosfin (PH3)
Arsin 150 ppb 0 ppb
Arsin 2000 ppb 1200 ppb*
Silan 1000 ppb 900 ppb
Diboran 300 ppb 105 ppb
German 600 ppb 510 ppb
NH3 100 ppm 0 ppm
NO 100 ppm 0 ppm
SO2 5 ppm 1 ppm
CO 1000 ppm 1 ppm
CO2 50 000 ppm 0 ppm
H2 1000 ppm 30 ppm
H2S 25 ppm 5 ppm
HCN 10 ppm 0,6 ppm
HCl 10 ppm 0,2 ppm
Metan 50 000 ppm 0 ppm
Etylen 100 ppm 1,8 ppm
Isobutylen 250 ppm 0 ppm
Hexan, n- 1500 ppm 0 ppm
Benzen 100 ppm 0 ppm
Toluen 100 ppm 0 ppm
Ethylenoxid 10 ppm 0 ppm
CF2Cl2 100 ppm 0 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

*Odezva po 9 minutách expozice. CF = 1,7 průměr, testované v 500 to 3000 ppb AsH3.

Křížové interference senzoru oxidu dusičitého

Plyn Koncentrace Odezva
Oxid dusičitý (NO2)
NO 25 ppm 2,2 ppm
NH3 50 ppm -0,2 ppm
CO 50 ppm -0,2 ppm
CO 300 ppm 15 ppm
H2S 25 ppm -2,2 ppm
SO2 5 ppm 0 ppm
HCl 10 ppm 0 ppm
Ci2 1 ppm -1 ppm
ClO2 1 ppm -2 ppm
HNO3 1997 ppm 12,1 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

Křížové interference senzoru oxidu dusnatý

Plyn Koncentrace Odezva
Oxid dusnatý (NO)
CO 300 ppm 0 ppm
SO2 5 ppm 0 ppm
H2S 25 ppm 2 - 9 ppm
ClO2 1 ppm -0,2 ppm
NH3 50 ppm 0 ppm
NO2 5 ppm cca 0,5 ppm
HCl 10 ppm cca 0,5 ppm
HNO3 1997 ppm 13,2 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

Křížové interference senzoru fluorovodíku

Plyn Koncentrace Odezva
Fluorovodík (HF)
kyselina octová 100 ppm ano
SO2 20 ppm 16 ppm
Cl2 1 ppm 0,7 ppm
CO 100 ppm 0 ppm
CO2 5 000 ppm 0 ppm
H2 3 000 ppm < 1 ppm
Alkoholy 1 000 ppm 0 ppm
Uhlovodíky % rozsah 0 ppm
HF 10 ppm 6 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

Křížové interference senzoru chlorovodíku

Plyn Koncentrace Odezva
Chlorovodík (HCl)
kyselina octová 100 ppm ano
SO2 20 ppm 16 ppm
Cl2 1 ppm 0,7 ppm
CO 100 ppm 0 ppm
CO2 5 000 ppm 0 ppm
H2 3 000 ppm < 1 ppm
Alkoholy 1 000 ppm 0 ppm
Uhlovodíky % range 0 ppm
HF 6 ppm 10 ppm
HNO3 1997 ppm 10 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

Křížové interference senzoru oxidu chloričitého

Plyn Koncentrace Odezva
Oxid chloričitý (ClO2)
Cl2 1 ppm 0 ppm*
Cl2 1 ppm 0,4 ppm"
ClF3 1 ppm 1 (theor) ppm
O3 0,1 ppm 0,03 ppm
H2S 10 ppm 0 ppm
H2S 25 ppm -1,1 ppm"
SO2 5 ppm 0 ppm"
CO 1000 ppm 0 ppm
CO 50 ppm 0 ppm"
CO2 5000 ppm 0 ppm
HCl 5 ppm 0 ppm
HF 3 ppm 0 ppm
H2 10 000 ppm 0 ppm
NH3 50 ppm 0 ppm"
PH3 300 ppm 0.3 ppm
AsH3 1 ppm 0.8 ppm
HCN 10 ppm 0 ppm
H2Se 0.1 ppm 0 ppm
NO 25 ppm 0.9 ppm"
NO2 5 ppm 1,5 to 2,3 ppm"
Chloropikrin 100 ppm 0 ppm"
Uhlovodíky % rozsah 0 %
Alkoholy 1000 ppm 0 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

*Krátká expozice < několik minut < 100 ppm, s filtrem

"bez filtru