0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Vlastnosti plynů

Nejběžnější plyny

V následující tabulce naleznete nejběžnější měřené plyny a některá jejich data jako je název, molekulový vzorec, CAS číslo, dolní mez výbušnosti a nejběžnější vlasnosti.

Název plynu Vzorec CAS DMV % obj. Vlastnosti
Amoniak (čpavek) NH3 7664-41-7 15 bezbarvý, čpavý zápach
Arsenovodík (arsan) AsH3 7784-42-1 x bezbarvý, může mít zápach po česneku nebo rybě
Bróm Br2 7726-95-6 x odpařující se červeno hnědá kapalina, s čpavým zápachem
Diboran B2H6 19287-45-7 x bezbarvý
Ethylenoxid (oxiran) C2H4O 75-21-8 2,6 bezbarvý hořlavý plyn příjemné sladké vůně
Fluor F2 7782-41-4 x zelenožlutý plyn, velmi reaktivní
Fluorovodík HF 7664-39-3 x vodný roztok fluorovodíku, bezbarvý, dýmající, silně leptající
Fosfan PH3 7803-51-2 x bezbarvý, bez zápachu, typický zápach technického fosfanu je po rybině nebo česneku a je způsoben nečistotami
Chlór Cl2 7782-50-5 x žluté zabarvení, zápach po dezinfekci
Kyanovodík HCN 74-90-8 5,4 bezbarvý plyn nebo světle modrá kapalina, intenzivní pach hořkých mandlí
Kyslík O2 07782-44-7 x bezbarvý, bez zápachu
Metan CH4 74-82-8 4,4 bezbarvý, bez zápachu
Oxid dusičitý NO2 10544-72-6 x žlutohnědá kapalina, červenohnědý plyn
Oxid dusnatý NO 10102-43-9 x bezbarvý, paramagnetický, za přítomnosti vlhkosti leptající
Oxid chloričitý ClO2 10049-04-4 x oranžový plyn
Oxid siřičitý SO2 7446-09-5 x bezbarvý, štiplavě páchnoucí
Oxid uhličitý CO2 124–38–9 x bezbarvý, bez zápachu (ve vyšších koncentracích je cítit sodová voda)
Oxid uhelnatý CO 630-08-0 10,9 (při 18°C) bezbarvý, bez zápachu
Sulfan (sirovodík) H2S 7783-06-4 4,0 bezbarvý, zápach po zkažených vejcích
Vodík H2 1333-74-0 4,0 bezbarvý, bez zápachu