ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Příprava a odběr vzorků

Výběr filtrů pro odběr vzorků

Základní tabulka filtrů, které se dodávají pro odběr vzorků, obsahuje rychlý přehled materiálů a porozit používaných k monitorování ovzduší. Na následujícím odkazu naleznete přehled membránových filtrů našich dodavatelů - Membránové filtry.

Materiál Zkratka Obvyklá velikost pórů Hlavní výhody Aplikace 
Směs metylesterů celulózy MCE nebo MEC 0,45 µm
0,8 µm 
1,2 µm 
5,0 µm 
Hydrofilní
Lehce rozpustné pro atomovou absorpční analýzu
Vhodné pro transmisní světelnou mikroskopii
Analýza kovového prachu
Azbest a umělá vlákna
Polyvinylchlorid
čistý polymer
GLA-5000
PVC nebo PH-PVC 0,5 µm
0,8 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Neoxidují povrch
Neobsahují křemík
Nízký obsah popela
Nízká vlastní hmotnost pro gravimetrické analýzy
Gravimetrické analýzy
Hexavalentní chróm
Polytetrafluorethylen PTFE 0,5 µm
1,0 µm 
2,0 µm 
5,0 µm 
Hydrofóbní
Inertní pro rozpouštědla, kyseliny a zásady
Autoklávovatelné
Alkalické prachy
Polyjaderné aromáty
Pesticidy
Isokyanáty
Polykarbonát PC 0,3 µm
0,4 µm 
0,8 µm 
Hydrofobní
Mikroskopicky hladký povrch
Přímé póry
Extrémně tenký (10 až 20 um) a transparentní
Autoklávovatelné
Elektronová rastrovací mikroskopie
Azbestová vlákna
Stříbro AG 0,45 µm
0,8 µm 
Široká kompatibilita rozpouštědel
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Jednotná pórovitost a tloušťka
Bróm
Azbest metodou transmisní elektronové mikroskopie
Křemík rentgenovou difrakcí
Skleněné vlákno GF nebo FG jmenovitá hodnota 1,0 µm Částečně hydrofobní
Vyšší teplotní tolerance
Autoklávovatelné
Vysoký záchyt částic 
Pesticidy
Ethylenglykol
Hrubá gravimetrie
Isokyanáty
Křemenné vlákno QZ jmenovitá hodnota 1,2 µm Stejný jako skleněné vlákno
Autoklávovatelné
Nízká úroveň obsahu kovů
Vysoká teplota 300 ° C
Plyny
Aerosoly
PM10
Dieslové částice
Celulóza CEL nominální Autoklávovatelné
Jednotná tloušťka
Bez popela (Typ 40)
AA
HPLC

Výběr prázdných kazet pro odběrové filtry

Prázdné kazety naplníte odběrovým filtrem vhodným pro Vaši aplikaci.

Následně můžete kazetku vložit do držáku kazet (225-1) a to buď s cyklónem GS-1 nebo bez něj (průměr kazetky 37 mm), případně lze vložit kazetku 25 mm se střední přepážkou (225-3-23).

Pro kazety je nutné používat otvírač kazet Sure Seal (katalogové číslo 225-13-5A).

Prázdné kazety pro monitorování ovzduší
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 2-dílná Styren, průhledný 50
100
225-2-25LF
225-2258
25 3-dílná Styren, průhledný 50
100
225-3-25LF
225-2259
25 střední kroužek Styren, průhledný, výška 1/2" 50 225-300R
37 2-dílná Styren, průhledný 10
50
250
225-2LF
225-2050LF
225-2250
37 3-dílná Styren, průhledný 10
50
250
225-3LF
225-3050LF
225-3250
37 2-dílná Styren, hnědý neprůsvitný 50 225-4
37 3-dílná Styren, hnědý neprůsvitný 50 225-8451
37 střední kroužek Styren, průhledný, výška 1/2" 50 225-304
Prázdné kazety pro monitorování ovzduší - odolné mnoha rozpouštědlům
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 2-dílný, styl pohár PP, bílý neprůsvitný 50 225-8481
25 3-dílný, styl pohár PP, bílý neprůsvitný 50 225-8585
37 2-dílná PP, bílý neprůsvitný 50 225-8483
37 3-dílná PP, bílý neprůsvitný 10
50
225-45
225-45A
Prázdné kazety pro monitorování ovzduší - vodivé
Snižují ztrátu vzorku, které by vznikli elektrostatickými efekty; požadováno pro vzorkování azbestu
Průměr (mm) Typ Materiál/Vlastnosti Počet Katalogové číslo
25 3-dílný, 2" střední přepážka PP, černý vodivý 50 225-3-23
25 2-dílná PP, černý vodivý 50 225-2257
25 3-dílný, 1/2" střední kroužek PP, černý vodivý 50 225-329
37 3-dílná PP, černý vodivý 50 225-309
37 2-dílná PP, černý vodivý 50 225-308
47 2-dílná PP, černý vodivý 16 225-8496
47 3-dílná PP, černý vodivý 16 225-8497

Příprava a odběr vzorků

Příprava vzorkůOdběr vzorků

Odběr vzorků plynných látek, škodlivin a prachů může probíhat pasivně nebo aktivně.

Pro aktivní odběr se používají čerpadla a odběrová média jako jsou sorpční trubičky, odběrové vaky, odběrové hlavice a kazety s různými typy filtrů a impingery.

Pro pasivní odběr se používají samplery se sorbenty.

Níže naleznete tabulky s přehledem nabízených produktů pro aktivní a pasivní odběr.

Na následujícím odkazu se dostanete na kompletní přehled produktů pro odběry vzorků.

V sekci katalogy - detekce plynů - naleznete další zajímavé informace o odběrech vzorků -  rychlý odkaz zde

Příprava vzorků

U přípravy vzorků se používá celá řada technik, které slouží k odběru, skladování a úpravě vzorku. Mezi nejpoužívanější techniky patří:

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžadují chlazení nebo ohřev. K těmto účelům se využívají tato zařízení:

 


Přehled sušárny

Sušárny

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled standardních sušáren a sušáren s dvěřma z obou stran od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů sušární (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - SUŠÁRNY.

Přehled sušáren
Parametr / Model SL15 SL32 SL53 SL115 SL240 SL400 SL750 SL1000
průtok vzduchu přirozený (SLN) přirozený (SLN)/nucený (SLW) nucený (SLW)
objem termostatu1 [l] 15 32 56 112 245 424 749 1005
typ dveří pevné  pevné / dveře s okýnkem (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 5° nad okolní teplotu …+300° (+250 verze ECO)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerez podle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 440 520 590 650 815 1015 1255 1255
výška 520 600 700 845 1140 1380 1620 2030
hloubka 350 435 560 650 710 710 810 810
vnitřní rozměry [mm] šířka 320 400 395 460 600 800 1040 1040
výška 240 320 395 540 800 1040 1200 1610
hloubka 180 240 360 450 510 510 600 600
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10 10 10 10
police PW - - 50 50 100 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 20 30 40 60 90 120 140 180
verze W - - 80 120 300 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 600 1100 1600 2400 3000 3900 5400 5700
váha [kg] 27 35 50 65 126 174 250 330
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1 (1,0 pro verzi ECO)
kolísání teploty 2 při +105°C [°C] SLN ±0,7 ±0,4 ±0,3 ±0,5 ±0,6 - - -
SLW - ±0,4 ±0,3 ±0,5 ±0,6 ±0,5 ±0,5 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1.0 pro verzi ECO/2.0 pro verzi STD/3.1 pro verzi TOP+
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240 400/208 3/N
počet polic standard/ max 1/2 1/3 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory

Přehled sušáren s dveřmi z obou stran
Parametr / Model SLWP115 SLWP240 SLWP400 SLWP750 SLWP1000
průtok vzduchu nucený
objem termostatu1 [l] 112 245 424 749 1005
typ dveří pevné / dveře s okýnkem (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 5° above ambient temperature …+300° 
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerez podle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 650 815 1015 1255 1255
výška 885 1180 1420 1660 2070
hloubka 630 690 690 790 790
vnitřní rozměry [mm] šířka 460 600 800 1040 1040
výška 540 800 1040 1200 1610
hloubka 450 540 540 630 630
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10
police PW 50 100 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 60 90 120 140 180
verze W 120 300 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 2400 3000 3900 5400 5700
váha [kg] 65 126 174 260 330
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +105°C [°C] ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 2.0 
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240 208/400 3/N
počet polic standard/ max 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Přehled inkubátorů

Inkubátory

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled inkubátorů a chlazených inkubátorů od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů inkubátorů (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - INKUBÁTORY.

Přehled všech typů chlazených inkubátorů (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - CHLAZENÉ INKUBÁTORY.

Přehled Inkubátorů
Parametr / Model CL15 CL32 CL53 CL115 CL240 CL400 CL750 CL1000
průtok vzduchu přirozený (CLN) přirozený (CLN)/nucený (CLW) nucený (CLW)
objem termostatu1 [l] 15 32 56 112 245 424 749 1005
typ dveří pevné  pevné / dveře s okýnkem nebo pevné i skleněné 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 5° nad okolní teplotu …+100° (+70 verze ECO)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerezpodle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 440 520 590 650 815 1015 1255 1255
výška 520 600 700 845 1140 1380 1620 2030
hloubka 350 435 560 650 710 710 810 810
vnitřní rozměry [mm] šířka 320 400 395 460 600 800 1040 1040
výška 240 320 395 540 800 1040 1200 1610
hloubka 180 240 360 450 510 510 600 600
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10 10 10 10
police PW - - 50 50 100 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 20 30 40 60 90 120 140 180
verze W - - 80 120 300 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 300 400 400 400 800 1200 1800 1800
váha [kg] 27 35 50 65 126 174 250 330
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +37°C [°C] CLN ±0,5 ±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2 - - -
CLW - ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2
ochrana proti přehřátí třída 1.0 pro verzi ECO/2.0 pro verzi STD/3.1 pro verzi TOP+
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 1/2 1/3 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory

Přehled chlazených inkubátorů
Parametr / Model ILW53 ILW115 ILW240 ILW400 ILW750
průtok vzduchu nucený
objem termostatu1 [l] 56 112 245 424 749
typ dveří pevné / dveře s okýnkem nebo pevné i skleněné 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0…+70 (+100 pro TOP verzi/-10…+70 (+100 pro TOP verzi) - volitelně
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér kyselině odolná nerez podle DIN 1.4301
materiál krytu plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 590 650 815 1015 1255
výška 950 1095 1420 1750 1900
hloubka 560 650 710 710 810
vnitřní rozměry [mm] šířka 395 460 600 800 1040
výška 395 540 800 1040 1200
hloubka 360 450 510 510 600
Maximální zatížení police  [kg] - 10 10 10 10 10
police PW 50 50 100 100 100
Maximální zatížení přístroje  [kg] - 40 60 90 120 140
verze W 80 120 300 300 300
jmenovitý výkon [W] 400 400 800 1200 1800
váha [kg] 69 90 140 185 275
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2
ochrana proti přehřátí třída 2.0 pro verzi STD/3.3 pro verzi TOP+
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pvené vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Přehled termostatů

Termostaty

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při konstatních, přesně určených teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových termostatů od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů termostatů (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - TERMOSTATY.

Přehled jednokomorových termostatů
Parametr / Model ST1+ ST2+ ST31+ ST4+ ST5+ ST500 ST700 ST1200
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68 150 200 250 300 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 600 600 600 600 635 725 1440
výška 600 850 1050 1250 1450 2025 2025 2025
hloubka 650 600 600 600 600 810 860 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 30 48 52 61 66 105 115 195
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,3
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/114
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pevné vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 4 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových termostatů
Parametr / Model ST1/1+ ST1/1/1+ ST2/2+ ST2/3+ ST2/4+ ST3/3+ ST350/350
průtok vzduchu nucený 
objem termostatu1 [l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné nebo obojí 2 (volitelně)
teplotní rozsah [°C] +3...+40 / až do +50 nebo +60 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový (nerez na vyžádání) hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem  (nerez na vyžádání) plech s práškovým nástřikem/ nerez
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 3 při +37°C [°C] ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 skleněné uvnitř, pevné vně; 3 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Přehled mrazáků

Mrazáky

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při velmi nízkých teplotách.

Níže naleznete základní přehled mrazáků od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů mrazáků (např různé materiály) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - MRAZNIČKY.

Parametr / Model ZLN75 ZLN145 ZLN180 ZLN125 ZLN200 ZLN300
průtok vzduchu přirozený
objem mrazáku1 [l] 85 160 196 127 200 299
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] -25...0 -35...0
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér plastový nerez 
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 560 600 600 580 680 680
výška 850 1250 1455 1150 1320 1680
hloubka 610 650 650 720 720 720
vnitřní rozměry [mm] šířka 410 450 450 400 500 500
výška 630 970 1160 600 770 1150
hloubka 390 420 420 530 520 520
jmenovitý výkon [W] 120 96 100 450 450 450
váha [kg] 34 48 55 90 120 185
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při -10°C [°C] ±0,4 ±0,6 ±0,7 ±1,0
napájení 50/60 Hz [V] 220-240 (50) 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 4/4 5/5 2/3 2/4 3/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


Přehled chladniček

Chladničky

Mnoho vzorků a laboratorních metod vyžaduje před zpracováním a analýzou jejich uchování při nízkých teplotách.

Níže naleznete základní přehled jednokomorových a vícekomorových chladniček od firmy Pol-Eko.

Přehled všech typů chladniček (např. různé materiály, různá provedení) naleznete na tomto odkazu v sekci laboratorní - termostaty a sušárny - LEDNICE.

Přehled jednokomorových chladniček

Jednokomorová lednička

Parametr / Model CHL1+ CHL2+ CHL3+ CHL4+ CHL5+ CHL500 CHL700 CHL1200
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 [l] 68 150 195 242 279 493 625 1365
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 0...+10 / -10...+10 (volitelně)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem
interiér hliníkový plastový plastový hliníkový plastový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 595 550 595 620 720 1435
výška 600 885 1075 1280 1430 2010 2010 2010
hloubka 650 610 610 610 610 800 865 865
vnitřní rozměry [mm] šířka 470 520 520 520 520 510 600 1310
výška 430 660 860 1060 1260 1510 1510 1510
hloubka 300 425 425 425 425 640 690 690
jmenovitý výkon [W] 160 170 170 330 330 400 400 550
váha [kg] 32 37 41 50 63 117 127 225
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,5 ±0,8
ochrana proti přehřátí 1.0 podle DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/230-240
počet polic standard/ max 2/2 3/4 3/4 4/6 4/7 3/11 3/11 2 x 3/113
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory; 3 2 sloupce každý s 3 policemi

Přehled vícekomorových chladniček

Parametr / Model CHL1/1+ CHL1/1/1+ CHL2/2+ CHL2/3+ CHL2/4+ CHL3/3+ CHL350/350
průtok vzduchu nucený 
objem chladničky1 -horní/dolní[l] 68/68 68/68/68 150/150 150/200 150/240 200/200 294/294
typ dveří pevné / skleněné (volitelně)
teplotní rozsah [°C] 0...+10 / -10...+10 (jen pro CHL 350/350)
ovladač mikroprocesor s LCD displejem pro každou komoru zvlášť
interiér hliníkový hliníkový / nerez(INOX)
materiál krytu plech s práškovým nástřikem plech s práškovým nástřikem/ nerez (INOX)
vnější rozměry [mm] šířka 550 550 600 600 600 600 720
výška 1170 1740 1670 1870 2070 2070 2025
hloubka 600 600 600 600 600 600 860
vnitřní rozměry každé komory [mm] šířka 470 470 520 520 520 520 600
výška 430 430 660 660/860 660/1060 860 700
hloubka 300 300 425 425 425 425 700
jmenovitý výkon [W] 320 480 350 350 350 350 800
váha [kg] 65 100 100 105 110 115 162
přesnost regulace teploty [°C] po 0,1
kolísání teploty 2 při +4°C [°C] ±0,2 ±0,3 ±0,5
ochrana proti přehřátí třída 1 podle  DIN 12880
napájení 50/60 Hz [V] 110-120/220-240
počet polic standard/ max 2/2 2/2 3/4 3/4 3/4 3/4 2/6
záruka 24 měsíců

1 kapacita komory může být menší; 2 přesnost regulace teploty je měřená ve středu komory


CA Filters

Cellulose Acetate(CA)CA Filters

 • Composition: Mixture of triacetate and diacetate
 • Characteristics:Low static charge and high strhgth
 • Sterilizable: May be repeatedly sterilized without loss of integrity or change in bubble point
 • Clean: 0.1 wt% aqueous extractables
 • Related to MCE membranes: - improved solvend resistance to low molecular weight alcohols - better heat resistance - lower protein binding
  Specifications for Cellulose Acetate (CA)
  ore Size [µm Bubble Point [MPa] Flow rate (Water)[ml/min/cm2] Flow rate (Air) [L/min/cm2] Porosity [%] Thickness [µm]
  0.20 ≥0.25 16 2 66 125
  0.45 ≥0.17 35 4 68 125
  0.80 ≥0.068 160 14 72 125
  3.00 ≥0.034 500 54 78 135

 

 

 

Specifications for CE
Pore Size [µm] Color Surface Bubble Point [MPa] Flow rate (Water)[ml/min/cm2] Flow rate (Air) [L/min/cm2] Porosity [%] Thickness [µm]
0.10 White Plain ≥0.24 2.7 0.67 65 110
0.20 White Plain ≥0.37 17.5 2.4 73 133
0.30 White Plain ≥0.28 30 3.7 75 114
0.45 White Plain ≥0.24 45 5.0 78 145
0.45 White Grid ≥0.16 80 8.0 79 142
0.65 White Plain ≥0.14 120 11.2 79 150
0.80 White Plain ≥0.11 165 15.0 80 150
1.00 White Plain ≥0.096 220 20.4 80 150
3.00 White Plain ≥0.070 300 28.3 81 155
5.00 White Plain ≥0.058 400 40.9 81 160
0.45 Black Grid ≥0.22 50 5.0 78 135
0.80 Black Grid ≥0.10 170 15.0 80 145
0.45 Green Grid ≥0.22 50 5.0 78 135
0.80 Green Grid ≥0.10 170 15.0 80 145

 

 

Ash Content of White Plain MCE Membrane Filters (ppm)
           
Al <0.2 K 6.0 Ni <5.0
Ca 140.0 Li <1.0 Pb <1.0
Cd <0.5 Mg 10.0 Si <20.0
Cr 8.0 Mn <0.5 Sn <5.0
Cu <1.0 Mo <1.0 Ti <1.0
Fe <5.0 Na 10.0 Zn <1.0

Filtrace

FiltraceVolba filtračního materiáu

Při filtraci se používá celá řada filtračních materiálů, a to jak při membránové filtraci nebo u stříkačkových filtrů při filtraci kapalin nebo při odběru vzorku ovzduší. Níže uvedená tabulka uvádí přehled nejběžnějších filtračních médií, které se u přípravy nebo odběru vzorků po užívají. Kliknutím na zvolený materiál přejdete na detailnější informace o daném médiu.

Všechny níže uvedené materiály se používají především u těchto aplikací:

 • tlaková filtrace
 • vakuová filtrace
 • stříkačkové filtry (hlavně u HPLC a UHPLC)
 • odběr vzorků azbestu
 • odběr vzorků prašného aerosolu
 • odběr vzorků chemických škodlivin
 • stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek
Membránové filtry
Typ Popis materiálu Max. teplota Index lomu
MCE směs metylesterů celulózy 130°C 1.5
CA acetát celulózy 180°C 1.47
PTFE (Hydrofilní) PTFE - -
PTFE (Hydrofóbní) PTFE 120 - 160°C -
PC polykarbonát 140°C -

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz