ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů

Přehled odběrových čerpadel

Tato tabulka by Vám měla pomoci při výběru přenosného odběrového čerpadla. Tato čerpadla jsou zejména určená pro odběr vzorků v pracovním, vnitřním a venkovním ovzduší. Kliknutím na obrázek detektoru se dostanete na stránku s popisem zobrazeného čerpadla. Přehled všech čerpadel naleznete na tomto odkazu.

Přehled hlavic pro odběr různých frakcí prachu, aerosolu a škodlivin naleznete zde.

 
    Airchek 2000 a Airchek 52 AirLite Universal PCXR XR5000 Leland Legacy
Čerpadlo

Pocket Touch

Airchek 2000 Airchek 3000 Airchek 52 AirLite Universal PCXR XR5000 Leland Legacy
Průtok (ml/min) 20 až 500 5 až 3250* 5 až 3250 5 až 3000* 5 až 3000* 5 až 5000* 5 až 5000* 5 až 15 (l/min)
Hmotnost (g) 232 624 580 567 340 915 454 1049
Kompenzace (vodní sloupec) až do 20" při 500 ml/min až do 30" při 2 l/min až do 30" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 25" při 2 l/min  až do 10" při 5 l/min / do 50" při 2 l/min až do 12" při 10 l/min
Vestavěný časovač/hodiny časovač hodiny hodiny časovač Ne časovač časovač hodiny
Konstantní průtok Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Programování Yes Yes Yes Ne Ne Yes# Yes Yes
Připojení k PC Yes Yes Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Vzorkování na více trubiček Yes Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes Yes¤ Ne
Indikace chyby průtoku Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RFI/EMI ochrana Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Certifikace ATEX Ne Ne Yes Yes Ne Yes Ne Ne
CE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekce atm. tlaku Ne Yes Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Typ baterie, akumulátoru Li-on NiMH NiMH NiMH alkalické NiMH Li-on Li-on
Kontrola baterie Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekce teploty Yes Yes Yes Ne Yes Ne Yes Yes

* průtok 5 až 500 ml/min potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-01 až 226-24-04

# jen u typu čerpadla Universal PCXR8

¤ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-01 až 226-24-04 a regulátor nízkých tlaků (CPC) 224-26-CPC a 224-26CPC-10

‡ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-01 až 226-24-04 

† jen u čerpadel typu Universal PCXR4 a PCXR8

 

 

 


Přehled sušičů plynu - základní informace

Přehled nabízených sušičů - základní informace a parametry pro rychlou volbu.

Parametr / Model MD PD MDH (vyhřívaný) ME DM (přenosný)
Počet trubic jedna více (50, 100, 200) jedna jedna jedna + vysoušedlo 
Vnější průměr Nafionu O.D. 0,053", 0,072", 0,108" - 0,108" 0,053", 0,063", 0,072", 0,108" -
Vnitřní průměr Nafionu I.D. 0,042", 0,060", 0,086" - 0,086" - 0,052," 0,086"
Délky modelů (inch) 12, 24, 48, 72, 96, 144 12, 24, 48, 72 96 6, 12, 18 24, 36, 48 24
Materiál těla  Nerez, Flourocarbon, PP Nerez, Flourocarbon, PP Flourocarbon PP -
Maximální možné průtoky 200 ml/min, 2, 4 l/min  podle typu 4, 8 nebo 15 l/min  podle typu 1 l/min 1,2 l/min 0,5; 1 l/min  podle typu

Parametry a doporučení pro sušiče typu MD - sušiče s jednou trubicí.

Parametr MD-050 MD-070 MD-110
Vnější průměr Nafionu O.D. 0,053"  0,072" 0,108"
Vnitřní průměr Nafionu I.D. 0,042"  0,060" 0,086"
Délky modelů (inch) 12, 24, 48, 72 12, 24, 48, 72, 96, 144
Materiál těla  Nerez, Flourocarbon, PP
Maximální možné průtoky 200 ml/min 2 l/min* 4 l/min*

* MD-070 a MD-110 nabízí přibližně stejnou sušící účinnost. Vyberte si MD-110, když očekáváte problém s poklesem tlaku a MD-070, když chcete snížit mrtvý objem. Pro vyšší průtoky, přejděte na série sušičů PD.

 

Parametry a doporučení pro sušiče typu PD - sušiče s více trubicemi.

Parametr PD-050T PD-100T PD-200T
Počet trubic 50 100 200
Délky modelů (inch) 12, 24, 48, 72
Materiál těla  SS, Flourocarbon, PP
Doporučené průtoky* 4 l/min 8 l/min 15 l/min

*Průtoky jsou počítané pro nevytápěný 24" sušič, který dosáhl rosného bodu -10°C.

 


Odběrové vaky

Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění.

Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek.

Na odběry plynných vzorku se nejčastěji používají tedlarové vaky. Výrobce tedlarového filmu firma DuPont v roce 2009 oznámila, že brzy ukončí výrobu tohoto filmu pro výrobu vaků. Posléze rozhodnutí změnila a výrobu zachovala a tedlarové vaky jsou stále dodání. Vzhledem k této skutečnosti firma SKC vyvinula vlastní materiály podobné tedlaru. Níže naleznete základní popis vaků a jejich vhodnost pro odebírané látky.

Tedlar: vaky z Tedlaru jsou uvedeny v několika EPA metodách, výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro některé látky se sírou, např H2S. .

Maximální kapacita (litr) Tedlar s jednou PP fitinkou Tedlar se dvěma nerez fitinkami Počty kusů
0,5 232-02 - 10
1 232-01 231-01 10
3 232-03 231-03 10
5 232-05 231-05 10
8 (Vac-U-Chamber) 231-939 - 10
10 232-10 231-10 10
25 232-25 231-25 5
50 232-50 231-50 5
75 232-75 231-75 5
100 232-100 231-100 3
Náhradní septa 232-01-RS 231-9-04 10

 

FlexFilm: výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro CO, CO2 a methan, akceptovatelná stabilita pro některé látky se sírou. Ekonomické řešení.

Flexfoil: výborná skladovací stabilita pro H2S, dobrá skladovací stabilita pro látky s nízkou molekulovou hmotnostní jako je CO, CO2 a methan, dobrá až 48-hodinová skladovací stabilita pro některé látky se sírou.

Maximální kapacita (litr) FlexFilm s jednou PP fitinkou FlexFilm se dvěma nerez fitinkami FlexFoil s jednou PP fitinkou FlexFoil s jednou nerez fitinkami Počty kusů*
0,5 236-006 237-02 - - 10
1 236-001 237-01 262-01 248-01 10
3 236-002 237-03 262-03 248-03 10
5 236-005 237-05 262-05 248-05 10
8 236-004 - 262-08 - 10
10 236-003 237-08 262-10 248-10 10
25 236-007 237-25 262-25 248-25 5
40 236-040 237-40 - 248-40 5
50 - - 262-50 263-50 5
80 236-080 237-80 - - 5
100 236-100 237-100 - - 3
Náhradní septa 232-01-RS 231-9-04 236-01-RS 233-01-RS 10

*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás

FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkým pozadím, výborná skladovací stabilita těkavých organických látek, vak, který umí zadržet H2S - 48-hodinová skladovací stabilita pro H2S, COS (karbonylsulfid), methyl a ethyl mercaptan, výborný pro látky citlivé na světlo

FluoroFilm: vak s velmi nízkým pozadím těkavých organických látek, ale s horší uskladňovací stabilitou (nutno z analyzovat do maximálně 24 hodin, velmi inertní a mechanicky pevný

Maximální kapacita (litr) FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou FlexFoil Plus s jednou nerez fitinkou Počty kusů FluoroFilm s jednou nerez fitinkou FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou Počty kusů*
0,5 - -   243-02 240-02 5
1 252-01 253-01 10 243-01 240-01 5
3 252-03 253-03 10 243-03 240-03 5
5 252-05 253-05 10 - - -
8 252-08 - 10 - - -
10 252-10 253-10 10 - - -
25 252-25 253-25 5 - - -
50 252-50 253-50 5 - - -
Náhradní septa 232-01-RS 233-01-RS   233-01-RS 233-01-RS 10

*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás


Přehled hlavic pro odběr částic

Tato tabulka by Vám měla pomoci při výběru správné hlavice pro odběr vdechovatelné, respirabilní a thorakální frakce prachových částic. Kliknutím na obrázek hlavice se dostanete na stránku s popisem zobrazené hlavice. Přehled všech odběrových hlavic (jiné průtoky, jiné frakce částic) naleznete zde:

Čerpadla vhodná pro připojení k odběrovým hlavicím naleznete v tabulce volba čerpadla.

  Odběrová hlavice Vhodné pro frakce Průtok
l/min
50% Cut-point
µm
Doporučené kalibrační zařízení Velikost filtru
mm
Výhody
Hlavice Button Button vdechovatelná 4 100 adaptér pro hlavici Button (225-361) 25 Nízká citlivost na okolní teplotu vzduchu
Snižuje převzorkováni velkých částic
Hlavice IOM IOM vdechovatelná 2 100 adaptér pro hlavici IOM (391-01) 25 V souladu s metodikou MDHS 14/3
Splňuje mezinárodní normy, včetně kritérií odběru vzorků ACGIH pro vdechnutelné prachy
Hlavice GS-3 GS-3 cyklón respirabilní 2,75
3,7
4
3,5
univerzální komora velká (225-112) 25 nebo 37 Překonává potíže se vzorkování, které měla hlavice Dorr-Oliver
Vodivý plast
Hlavice Al cyklón Hliníkový cyklón respirabilní 2,5
2,8
4
3,5
adaptér pro hliníkový cyklón (225-01-03) 25 nebo 37 Vhodný pro měření podle metodik NIOSH 7500 (oxid křemičitý) a NIOSH 0600 (respirabilní částice)
Hlavice PPI Paralelní Impaktor (PPI) respirabilní nebo thorakální 2  
8
4
4
10
univerzální komora (225-111) 37 a 9,5 stlačený substrát Přibližuje se sběrné křivce lépe než jakákoliv jiná hlavice
průtok hlavicí PPI 8 l/min zvyšuje citlivost měření respirabilního prachu
DPM kazety DPM kazety Submikronové 1,7 
2
< 1 univerzální komora při použití s cyklónem GS3 (225-112) 37 Filtry s nízkým obsahem uhlíku
Pojistný kroužek
Hlavice PEM PEM PM2.5 
PM10 (thorakální)
2  

10 
2,5
10
adaptér pro PEM (761-202) 37 Odkaz v EPA metodě IP-10A pro částice ve vzduchu
Hlavice Sioutas Kaskádový osobní
impaktor
Frakce
2,5 µm a větší
1 - 2,5 µm
0,5 - 1 µm
0,25 - 0,5 µm
< 0,25 µm
9 2,5
1
0,5
0,25
není požadováno 25 impaktorový
37 sběrný
Minimální odraz částic
Sbírání vzorků hrubých, jemných a ultrajemných částic
Určeno pro chemické nebo gravimetrické analýzy
Hlavice IMPACT Hlavice IMPACT PM2.5
PM10
PM hrubé
10
10
10
2,5
10
10 a 2,5
adaptér IMPACT (dodává se s hlavicí) 37 impaktorový
47 sběrný
Vychází z EPA referenčních metod a kritérií
Používá jednorázový naolejovaný filtr
Hlavice PMI Osobní modulární impaktor PMI PM2.5
PM10
PM hrubé
3
3
3
2,5
10
10 a 2,5
adaptér PMI (225-358) 25 impaktorový
37 sběrný
Používá jednorázový naolejovaný filtr
Vhodné pro thorakální limitní hodnoty nebo parametry PM životního prostředí

 


Pelistorové korekční faktory pro přenosné detektory Crowcon

V následující tabulce naleznete pelistorové korekční faktory pro detektory Gasman, Tetra, Tetra 3 a Triple plus +.

Korekční faktory dolní meze výbušnosti jsou uvedeny podle výrobce detektorů firmy Crowcon .

Korekční faktory pro detektory Gasman, Tetra a Tetra3
 
Plyn Dolní mez výbušnosti % DMV Korekční faktor Pentan Korekční faktor Metan
Metan 4,4 0,5 1,0
Propan 1,7 1,0 1,8
Butan 1,4 1,0 1,9
Pentan 1,4 1,0 1,9
Vodík 4,0 0,5 0,8
Etylén 2,3 0,8 1,5
LPG   není k dispozici
Toluen 1,1 0,9 1,5
Faktory se opírají o data senzorů
Hexan 1,0 1,9 není k dispozici
Acetylen 2,3 1,1 není k dispozici
Oxid uhelnatý 10,9 0,8 není k dispozici
Amoniak 15,0 0,6 není k dispozici
Cyklohexan 1,2 1,0 není k dispozici
1,3 Butadien 1,4 2,1 není k dispozici

 

Korekční faktory pro detektor Triple plus +
 
Plyn Dolní mez výbušnosti % DMV Korekční faktor Pentan Korekční faktor Metan
Pentan 1,4 1,0 1,9
Metan 4,4 0,5 1,0
Butan 1,4 1,1 2,0
Propan 1,7 0,8 1,6
Vodík 4,0 0,5 0,8
Toluen 1,1 1,4 2,6
Etanol 3,1 1,0 2,0
LPG   není k dispozici
Benzín 1,2 0,0 0,0
Amoniak 15,0 0,4 0,6
Metanol 5,5 0,9 1,5
Propanol 2,2 0,9 1,7

Křížové interference senzoru oxidu siřičitého

 
Plyn Koncentrace Odezva
Oxid siřičitý (SO2)
CO 50 ppm 0,3 ppm
CO 300 ppm <3 ppm
CO2 1,5 % 0 ppm
CS2 20 ppm 0,3 ppm
CS2 2000 ppm 14 ppm
H2S 15 ppm 0 ppm
H2S 250 ppm 0,3 ppm
H2SO4 nasycená 0 ppm
NH3 100 ppm 0 ppm
NO 25 ppm <= -2 ppm*
NO2 5 ppm okolo -5 ppm
HCl 0.5 ppm 0 ppm
ClO2 10 ppm <= -2 ppm*
HF 70 ppm 0 ppm
Acetylene 10 ppm 1 ppm
Acetylene 100 ppm 10 ppm
Toluene 100 ppm 0 ppm
Isobutylene 100 ppm 0.4 ppm
1,3-Butadiene 5 ppm 4.3 ppm"
Styrene 200 ppm >40 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

*zápornější, více než -2 ppm

"nemůže být odstarněn aktivním uhlím kvůli SO2 ztrátě


Křížové interference senzoru fosfinu

 
Plyn Koncentrace Odezva
Fosfin (PH3)
Arsin 150 ppb 0 ppb
Arsin 2000 ppb 1200 ppb*
Silan 1000 ppb 900 ppb
Diboran 300 ppb 105 ppb
German 600 ppb 510 ppb
NH3 100 ppm 0 ppm
NO 100 ppm 0 ppm
SO2 5 ppm 1 ppm
CO 1000 ppm 1 ppm
CO2 50 000 ppm 0 ppm
H2 1000 ppm 30 ppm
H2S 25 ppm 5 ppm
HCN 10 ppm 0,6 ppm
HCl 10 ppm 0,2 ppm
Metan 50 000 ppm 0 ppm
Etylen 100 ppm 1,8 ppm
Isobutylen 250 ppm 0 ppm
Hexan, n- 1500 ppm 0 ppm
Benzen 100 ppm 0 ppm
Toluen 100 ppm 0 ppm
Ethylenoxid 10 ppm 0 ppm
CF2Cl2 100 ppm 0 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

*Odezva po 9 minutách expozice. CF = 1,7 průměr, testované v 500 to 3000 ppb AsH3.

 

 

 

 


Křížové interference senzoru oxidu dusičitého

 
Plyn Koncentrace Odezva
Oxid dusičitý (NO2)
NO 25 ppm 2,2 ppm
NH3 50 ppm -0,2 ppm
CO 50 ppm -0,2 ppm
CO 300 ppm 15 ppm
H2S 25 ppm -2,2 ppm
SO2 5 ppm 0 ppm
HCl 10 ppm 0 ppm
Ci2 1 ppm -1 ppm
ClO2 1 ppm -2 ppm
HNO3 1997 ppm 12,1 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

 

 


Křížové interference senzoru oxidu dusnatý

 
Plyn Koncentrace Odezva
Oxid dusnatý (NO)
CO 300 ppm 0 ppm
SO2 5 ppm 0 ppm
H2S 25 ppm 2 - 9 ppm
ClO2 1 ppm -0,2 ppm
NH3 50 ppm 0 ppm
NO2 5 ppm cca 0,5 ppm
HCl 10 ppm cca 0,5 ppm
HNO3 1997 ppm 13,2 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

 

 


Křížové interference senzoru fluorovodíku

 
Plyn Koncentrace Odezva
Fluorovodík (HF)
kyselina octová 100 ppm ano
SO2 20 ppm 16 ppm
Cl2 1 ppm 0,7 ppm
CO 100 ppm 0 ppm
CO2 5 000 ppm 0 ppm
H2 3 000 ppm < 1 ppm
Alkoholy 1 000 ppm 0 ppm
Uhlovodíky % rozsah 0 ppm
HF 10 ppm 6 ppm

Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou pro senzory RAE Systems.

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz