0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Chemikalia wzbudzające obawy w wodzie rzecznej (APK #469)

Zanieczyszczenia chemiczne powodują ogromne szkody w środowisku wodnym. Jednoczesne oznaczanie zanieczyszczeń o różnych właściwościach fizykochemicznych, takich jak pestycydy, metabolity, produkty higieny osobistej, chemikalia związane z tworzywami sztucznymi jest zawsze wyzwaniem. Aplikacja przedstawia czułą metodę LC/MS do szybkiego oznaczania różnych grup zanieczyszczeń w wodach rzecznych.