0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

W

Wstępne oczyszczanie hormonów adipokinetycznych (APK #472)

Hormony adipokinetyczne (AKH) to owadzie hormony antystresowe, które utrzymują biochemiczną i fizjologiczną homeostazę organizmu owada (Kodrík, 2008). AKH to okta, nona- lub dekapeptydy z obydwoma końcami zablokowanymi: koniec N przez resztę piroglutaminianu i koniec C przez amid. Zazwyczaj do ich ilościowego oznaczania w ośrodkowym układzie nerwowym owadów iw hemolimfie stosuje się specyficzne przeciwciała i metodę ELISA. W przypadku tych ostatnich przed wykonaniem testu ELISA wymaganych jest kilka etapów wstępnego oczyszczania; obejmują one również wkład do ekstrakcji do fazy stałej.
W teście wykorzystano AKH z robaka ognistego Pyrrhocoris apterus, znanego jako Pyrap-AKH. Jego struktura jest następująca: pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-NH2 (Kodrík i in., 2000).