0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

T

Total Petroleum Hydrocarbons (APK #389)

Całkowity wskaźnik węglowodorów ropopochodnych (TPH) jest typową analizą środowiskową. Zastąpił on metodę spektroskopii w podczerwieni z wykorzystaniem problematycznych rozpuszczalników, czyli freonów. Ta analiza metodą chromatografii gazowej (GC) monitoruje węglowodory pomiędzy n-dekanem i n-tetrakontanem. Te dwa węglowodory są używane jako znacznik zasięgu i kontrola wydajności wtrysku. Dodatkowo metoda GC ma istotną zaletę – może wykazywać rodzaj zanieczyszczenia hadrowęglami (np. benzyna, benzyna, olej silnikowy) oraz stan zwietrzenia (niektóre n-alkany zanikają podczas przebywania w środowisku).