0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Petrochemia i rafinerie

A

Additives in plastics (#338)

Dodatki polimerowe są ważne dla stabilizacji w procesie produkcyjnym i stabilizacji w czasie. Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia analizę wybranego procesu, stabilizatorów UV i utleniania szeroko stosowanych w polimerach. Próbki ekstrahuje się pod chłodnicą zwrotną i po wytrąceniu polimeru dodatki analizuje się metodą HPLC. Wyniki są niezbędne do kontroli jakości.

Antioxidants in polyolefin granulate (APK #374)

Antyoksydanty/stabilizatory UV w granulacie poliolefinowym są analizowane standardową metodą addycyjną. Polimery te są wykorzystywane jako media katalityczne podczas sieciowania i dalszej obróbki.

O

Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w oleju napędowym (APK #519)NOWY

Zawartość węglowodorów aromatycznych w oleju napędowym jest czynnikiem, który może wpływać na emisję spalin i charakterystykę spalania paliwa, mierzoną liczbą cetanową. W aplikacji przedstawiono szybką i niezawodną metodę oznaczania zawartości węglowodorów jednoaromatycznych, dwuaromatycznych i wieloaromatycznych w olejach napędowych i destylatach ropy naftowej wrzących w zakresie temperatur od 150 do 400°C.