0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

F

FAME (APK #388)

Kwasy tłuszczowe to kwasy karboksylowe z długim bocznym łańcuchem węglowym, zwykle występujące w lipidach. Kwasy te różnią się liczbą atomów węgla w łańcuchu i liczbą wiązań podwójnych w łańcuchu. W zależności od liczby wiązań podwójnych rozróżniamy nasycone kwasy tłuszczowe (SFA), jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA). Kwasy tłuszczowe trans to nienasycone kwasy tłuszczowe, w których co najmniej jedno wiązanie podwójne znajduje się w pozycji trans. Kolumna kapilarna LION™ LN-FAME została zaprojektowana w celu zapewnienia wymaganej polarności przez fazę wysokocyjanopropylową (G48). W tej nocie aplikacyjnej można zobaczyć szybką, solidną i powtarzalną separację linii bazowych 37 najczęstszych FAME.