0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Repromer RCX-30 HPLC kolona, 7 μm, 250 x 4,6 mm

Firma Chromservis uvedla na trh novou řadu HPLC kolon na separaci cukrů, cukerných alkoholů a organických kyselin. Na trhu je množství kolon na analýzu sacharidů s různou selektivitou a principem separace. Na separaci cukrů, cukerných alkoholů a organických kyselin jsou na výběr 4 hlavní metody.

Vaše cena
Na dotaz
Dostupnost: na dotaz
Popis produktu

Popis produktu

Firma Chromservis uvedla na trh novou řadu HPLC kolon na separaci cukrů, cukerných alkoholů a organických kyselin. Na trhu je množství kolon na analýzu sacharidů s různou selektivitou a principem separace. Na separaci cukrů, cukerných alkoholů a organických kyselin jsou na výběr 4 hlavní metody.

Důležité:

Rozdíly mezi těmito 4 typy kolon jsou hlavně v rozdílném elučním pořadí jednotlivých píků a separačních módech a elementech použitých na separaci. Existují 2 užitečná pravidla:

 • u kolon Reprosil Carbohydrate, Repromer RCX a Reprosil-Pur C18-AQ eluují jako první molekuly malých cukrů a za nimi vyšší polysacharidy
 • u polymerních kolon Reprogel a Repromer (H, Ca, K, Na, Pb) právě naopak, jako první euluují polysacharidy.

Separace monosacharidů se zlepšuje na kolonách Repromer od Na k Ca a k Pb formě. Pro oligosacharidy platí přesně opačné pravidlo, separace se zlepšuje na kolonách v pořadí Pb, Ca a Na.

Separační módy:
 1. Separace na silikagelových fázích s amino skupinou (USP L8) probíhá na koloně Reprosil Carbohydrate při teplotách mezi 20 až 40 °C. Typickou mobilní fází je acetonitril : voda (okolo 70/30). Stabilita kolony je v rozsahu pH 3 až 7.
 2. Separace na polymerních fázích s iontově-výměnným sorbentem probíhá na kolonách Repromer (dříve ReproGel), které obsahují sorbent plně sulfonovaný styrén-divinylbenzenový kopolymer kroslinkovaný 8% silným kationtovým iontoměničem. Jelikož je k dispozici několik iontových forem, jsou vhodné na separaci cukrů, cukerných alkoholů a organických kyselin:
 • Repromer H (USP L17) cukry, cukerné alkoholy, organické kyseliny;
 • Repromer Ca (USP L19) disacharidy, monosacharidy a cukerné alkoholy;
 • Repromer Pb (USP L34) monosacharidy, mléčné vzorky s laktózou a laktulózou;
 • Repromer Na (USP L58) mono a oligosacharidy;
 • Repromer K.

Typickou mobilní fází je voda při vyšších teplotách (60 až 90 °C) pro všechny fáze nebo 5mM kyselina sírová (H2SO4) u kolony Repromer H při nižších teplotách. Detekce RI nebo UV (192–200 nm), tlak pod 100 bar.

3. Separace na polymerních anion-výměnných styrén-divinylbenzenových fázích při vysokém pH (USP L47) v izokratickém nebo gradientovém módu s detekcí PAD (pulzní ampérometrický detektor), CDD (vodivostní detektor) nebo RI.

 • Repromer 10-RCX pro nižšícukry a cukerné alkoholy do DP8;
 • Repromer 30 RCX pro vyšší cukry do DP15.

Typickou mobilní fází je 10–100mM hydroxid sodný (NaOH) nebo octan sodný při gradientové separaci, tlak pod 100 bar.

4. Separace na silikagelových fázích s C18 skupinou (USP L1) probíhá na kolóne Reprosil-Pur C18-AQ při teplotách mezi 20 a 40 °C. Typickou mobilní fází je voda pro cukry a 0,2M kyselina trihydrogenfos­forečná (H3PO4) pro organické kyseliny, tlak do 400 bar.Firma Chromservis prináša na trh novú radu HPLC kolón na separáciu cukrov, cukorných alkoholov a organických kyselín. Na trhu je množstvo kolón na analýzu sacharidov s rôznou selektivitou a princípom separácie. Na separáciu cukrov, cukorných alkoholov a organických kyselín sú na výber 4 hlavné metódy.

Dôležité:

Rozdiely medzi týmito 4 typmi kolón sú hlavne v rozdielnom elučnom poradí jednotlivých píkov a separačných módoch a eluentoch použitých na separáciu. Existujú 2 užitočné pravidlá:

 • pri kolónach Reprosil Carbohydrate, Repromer RCX a Reprosil-Pur C18-AQ eluujú ako prvé molekuly malých cukrov a za nimi väčšie polysacharidy
 • pri polymérnych kolónach Reprogel a Repromer (H, Ca, K, Na, Pb) práve naopak, ako prvé euluujú polysacharidy.

Separácia monosacharidov sa zlepšuje na kolónach Repromer od Na k Ca a k Pb forme. Pre oligosacharidy platí presne opačné pravidlo, separácia sa zlepšuje na kolónach v poradí Pb, Ca a Na.

Separačné módy:
 1. Separácia na silikagélových fázach s amino skupinou (USP L8) prebieha na kolóne Reprosil Carbohydrate pri teplotách medzi 20 až 40 °C. Typickou mobilnou fázou je acetonitril : voda (okolo 70/30). Stabilita kolóny je v rozsahu pH 3 až 7.
 2. Separácia na polymérnych fázach s iónvýmenným sorbentom prebieha na kolónach Repromer (predtým ReproGel), ktoré obsahujú sorbent plne sulfónovaný styrén-divinylbenzénový kopolymér kroslinkovaný 8% silným katiónovým iónmeničom. Keďže je k dispozícii niekoľko iónových foriem, sú vhodné na separáciu cukrov, cukorných alkoholov a organických kyselín:
 • Repromer H (USP L17) cukry, cukorné alkoholy, organické kyseliny;
 • Repromer Ca (USP L19) disacharidy, monosacharidy a cukorné alkoholy;
 • Repromer Pb (USP L34) monosacharidy, mliečne vzorky s laktózou a laktulózou;
 • Repromer Na (USP L58) mono a oligosacharidy;
 • Repromer K.

Typickou mobilnou fázou je voda pri vyšších teplotách (60 až 90 °C) pre všetky fázy alebo 5mM kyselina sírová (H2SO4) pri Repromer H a nižších teplotách. Detekcia RI alebo UV (192–200 nm), tlak pod 100 bar.

3. Separácia na polymérnych aniónvýmenných styrén-divinylbenzénových fázach pri vysokom pH (USP L47) v izokratickom alebo gradientovom móde s detekciou PAD (pulzný ampérometrický detektor), CDD (vodivostný detektor) alebo RI.

 • Repromer 10-RCX pre malé cukry a cukroné alkoholy do DP8;
 • Repromer 30 RCX pre vyššie cukry do DP15.

Typickou mobilnou fázou je 10–100mM hydroxid sodný (NaOH) alebo octan sodný pri gradientovej separácii, tlak pod 100 bar.

4. Separácia na silikagélových fázach s C18 skupinou (USP L1) prebieha na kolóne Reprosil-Pur C18-AQ pri teplotách medzi 20 až 40 °C. Typickou mobilnou fázou je voda pre cukry a 0,2M kyselina trihydrogénfos­forečná (H3PO4) pre organické kyseliny, tlak do 400 bar.

Parametry

Parametry

Značka: Repromer
Kategorie: Laboratorní přístroje a příslušenství / Chromatografie / HPLC kolony

Rozměry

ID4.6mm
LC length250mm

Stacionární fáze

Particle Size7µm
LC PhasesMethacrylat-Polymer
BrandRepromer
Typ částicePlně porézní

Použití

Technika LCHPLC
Dotaz na produkt
Navštívené (1)