ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Katalogy / Katalogy / Reagencie

A

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalog, ve kterém najdete širokou řadu produktů především pro práci s NMR technikou. Katalog obsahuje NMR rozpouštědla, deuterované sloučeniny, referenční standardy, NMR zkumavky, ampulky a láhve. Kliknutím na obrázek si katalog stáhněte.

C

CIL - bromované zpomalovače hoření

CIL - Brominated Flame RetardantsBromované difenylethery  (BDEs) se obecně používají jako zpomalovače hoření, Bohužel se staly chemikáliemi, které mají významný vliv na životní prostředí. BDEs jsou perzistentní a vysoce lipofilní látky, podobné známý kontaminantům životního prostředí, jako jsou PCB. Zpomalovače hoření tedy vyžadují potřebu rozvíjet hodnocení rizik týkajících se jejich expozice na člověka a životní prostředí. CIL poprvé syntetizoval 13C BDEs již v roce 1980.

V katalogu naleznete (klikněte na obrázek):

 

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

 

CIL - deuterovaná rozpouštědla a reagencie

CIL - deuterated solventsKatalog obsahuje deuterovaná rozpouštědla, reagencie a příslušenství pro syntézu a NMR. Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

 • NMR rozpouštědla
 • NMR referenční materiály
 • NMR zkumavky
 • qNMR
 • NMR standardy proteinů
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufry
 • Syntetické meziprodukty

CIL - pesticidy a chemické zbraně

CIL - Pesticide and Chemical Weapon StandardsPesticidy jsou látky hojně využívané v zemědělství. U mnoha z nich byly zjištěny toxické účinky na lidi a zvířata a proto podléhají přísné regulaci a kontrole. CIL nabízí širokou řadu izotopicky značených standardů pro získání co nejpřesnějších analytických výsledků.

Tento katalog obsahuje:

 • Organochlorové pesticidy
 • Chlorované  cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyrethroidy a karbamátové pesticidy
 • Triazinové herbicidy a jejich metabolity
 • Toxafeny
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polychlorované dioxiny a furany (jednotlivé standardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlorované dioxiny a furany jsou organické polutanty, které se nacházejí jako vedlejší produkty při výrobě organochlorovaných pesticidů,  při bělení papíru a celulózy pomocí chlóru a při spalování organického materiálu obsahujícího chlór. Polychlorované dioxiny jsou perzistentní v životním prostředí, akumulují se v lidském těle a tělech živočichů a jsou podezřelé na teratogenitu, mutagenitu a karcinogenitu.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog..

CIL - polychlorované dioxinya furany (standardy dle metod a směsi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalogu najdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozici jsou i standardy a směsi vyráběné v souladu s ISO/ IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)Cambridge Isotope Laboratories, nabízí ve spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jako vynikající alternativu k deuterovaným standardům. Ačkoliv CIL tradičně vyrábí vysoce kvalitní deuterované analogy PAH, v některých případech dochází ke zpětné výměně protonů za deuterium (některé extrakční metody a určité matrice). Pro přesnou kvantifikaci je proto výhodnější využití izotopicky značené standardy s 13C isotopy, které nemají vratnou výměnu atomů.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - stabilní izotopy pro hmotnostní spektrometrii

CIL Stable Isotopes for Mass SpectrometryCambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) vyrábí standardy stabilních izotopů pro hmotnostní spektrometrii. Katalog obsahuje standardy s malými molekulami až po kompletní proteomické roztoky. Výrobky jsou vyráběny a testovány tak, aby splňovaly komerčně dostupné specifikace chemické a izotopové čistoty nejvyšší kvality, což vědcům a klinikům umožňuje soustředit se na to, na čem skutečně záleží - zlepšení péče o pacienty.

Výhody použití stabilních izotopů zahrnují:

•  dosáhnout absolutní kvantifikace
•  zlepšit přesnost
•  snížit analytické a technické variace
•  zlepšit přenositelnost metod
•  zvýšení důvěry v identifikaci
 

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - standardy PCB a jejich směsi

CIL- PCB Standards and Standard MixturesTento katalog obsahuje následující standardy PCB:

 • neznačené “certifikované” standardy PCB
 • izotopicky značené standardy PCB
 • standardy PCB “High Purity” (s vysokou čistotou)
 • směsi PCB podle metody CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "přirozené" směsi PCB
 • směsné standardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylů

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

CIL - standardy pro environmentální analýzy

CIL - Environmental StandardsCIL má ve své nabídce širokou škálu izotopicky značených i neznačených standardů celé řady chemických sloučenin, které se monitorují v životním prostředí.

Nové standardy

 • Standardy Dioxinů, PCB a BDE koktejly
 • Nové referenční materiály PE
 • Standardy PCB s vysokou čistotou
 • Standardy pro farmacii a výrobu prostředků pro osobní hygienu
 • Standardy kontaminantů pitné vody a potravin
 • Perfluorované sloučeniny
 • Ftaláty a jejich metabolity
 • Steroidy a standardy hormonů
 • Pesticidy a jejich metabolity, koktejly
 • Standary toxafenů a koktejly
 • POPs, Pesticidy - koktejly
 • “Esoterické” neznačené standardy

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

Chiron - katalog

Chiron je předním výrobcem a dodavatelem pokročilých chemických produktů pro výzkum a analýzu. Je světovým lídrem v oblasti syntézy, izolace a čištění analytických referenčních materiálů pro analýzu ropy, bezpečnosti potravin, ekologických, forenzních a farmaceutických aplikací.

Společnost Chiron má v portfoliu více než 10 000 unikátních produktů, s mnoha patentovanými produkty a aplikacemi a novými vynálezy, které se neustále vyvíjejí.

Produktové katalogy

L

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz