ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Контрол на газове / /

Przepisy prawne i wykonawcze

Lista ustaw, rozporządzeń i dekretów Republiki Czeskiej w zakresie wykrywania gazów:

  • Rozporządzenie rządu nr 361/2007 Coll. , który określa warunki ochrony zdrowia w pracy (zastępuje NV nr 178/2001 Coll.).
  • Rozporządzenie rządu nr 406/2004 Coll. w sprawie bardziej szczegółowych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
  • Dekret 6/2003 Coll. regulacja limitów stężeń wybranych gazów w środowisku wewnętrznym
  • Ustawa nr 59/2006 Coll. w sprawie zapobiegania poważnym awariom powodowanym przez wybrane niebezpieczne substancje chemiczne lub preparaty chemiczne oraz w sprawie zmiany ustawy nr 258/2000 Sb., w sprawie ochrony zdrowia publicznego i zmiany niektórych powiązanych aktów, z późniejszymi zmianami, oraz ustawy nr 320/2002 Coll. oraz zniesienie niektórych ustaw w związku z zakończeniem działalności urzędów powiatowych, ze zmianami (ustawa o zapobieganiu poważnym wypadkom).
  • Ustawa nr 262/2006 Coll. Kodeks pracy.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz