ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Infračervený

Infračervený senzor

Princip

Infračervený detektor (IR) využívá schopnosti plynů se dvěma nebo více atomy (např. oxid uhličitý, metan) absorbovat infračervené světlo (IR).Plyn je v infračerveném detektoru detekován měřením absorpce na určité frekvenci IR záření, která odpovídá vibraci nebo rotaci molekulární vazby mezi rozdílnými atomy. S nárůstem koncentrace měřeného plynu se snižuje úroveň výstupního signálu z IR senzoru (přibližně logaritmická závislost).

Výhody

  • detektory měří i v atmosféře bez přítomnosti kyslíku
  • nejsou poškozovány katalytickými jedy
  • varování při znečištění optiky
  • kvalitní detektory pracují až do 80% znečištění optiky
  • dobrá selektivita

Nevýhody

  • vyšší cena

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz