ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Príprava vzoriek / Sušiče a zvlhčovače

Prehľad sušičov plynov - základné informacie

Prehľad ponúkaných sušičov - základné informácie a parametre pre rýchlu voľbu.

Parameter / Model MD PD MDH (vyhrievaný) ME DM (prenosný)
Počet trubíc jedna viac (50, 100, 200) jedna jedna jedna + vysúšadlo 
Vonkajší priemer Nafionu O.D. 0,053", 0,072", 0,108" - 0,108" 0,053", 0,063", 0,072", 0,108" -
Vnútorný priemer Nafionu I.D. 0,042", 0,060", 0,086" - 0,086" - 0,052," 0,086"
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72, 96, 144 12, 24, 48, 72 96 6, 12, 18 24, 36, 48 24
Materiál tela  Nerez, Flourocarbon, PP Nerez, Flourocarbon, PP Flourocarbon PP -
Maximálne možné prietoky 200 ml/min, 2, 4 l/min  podľa typu 4, 8 nebo 15 l/min  podľa typu 1 l/min 1,2 l/min 0,5; 1 l/min  podľa typu

 

Parametre a odporúčania pre sušiče typu MD - sušiče s jednou trubicou.

Parameter MD-050 MD-070 MD-110
Vonkajší priemer Nafionu O.D. 0,053"  0,072" 0,108"
Vnútorný priemer Nafionu I.D. 0,042"  0,060" 0,086"
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72 12, 24, 48, 72, 96, 144
Materiál tela  Nerez, Flourocarbon, PP
Maximálne možné prietoky 200 ml/min 2 l/min* 4 l/min*

* MD-070 a MD-110 ponúkajú približne rovnakú sušiacu účinnosť. Vyberte si MD-110, keď očakávate problém s poklesom tlaku a MD-070, keď chcete znížiť mŕtvy objem. Pre vyššie prietoky, prejdite na série sušičov PD.

 

Parametre a odporúčania pre sušiče typu PD - sušiče s viacej trubicami.

Parameter PD-050T PD-100T PD-200T
Počet trubíc 50 100 200
Dĺžky modelov (inch) 12, 24, 48, 72
Materiál tela  SS, Flourocarbon, PP
Doporučené prietoky* 4 l/min 8 l/min 15 l/min

*Prietoky sú počítané pre nevyhrievaný 24" sušič, ktorý dosiahol rosný bod -10°C.


Sušiče Nafion

Perma Pure LLC vyrába komponenty a zariadenia primárne určené pre sušenie a zvlhčovanie plynov. Základom tejto technológie je Nafion®, kopolymér vyrábaný firmou Dupont. Tento kopolymér je vysoko selektívny a ideálny pre odstraňovanie vodnej pary z plynov. Perma Pure spracováva Nafion do hadičiek rôznych priemerov a optimalizuje prenos vody cez stenu hadičky. Vodná para prechádza stenou membrány Nafion a vyprcháva do vonkajšieho prostredia (vzduchu alebo plynu). Tento proces je nazývaný "perevaporation" a je závislý na gradiente vlhkosti medzi plynom vo vnútri a prostredím mimo steny hadičky. Okrem sušenia a zvlhčovania plynov môže byť hadička Nafion využitá ako iónovo-výmenná membrána.

Čo je Nafion?

Nafion StrucureNafion je kopolymér tetrafluoroetylenu (Teflon®) a perfluoro-3,6-dioxo-4-metyl-7-oktén-sulfónovej kyseliny. Podobne ako Teflon, Nafion má vysokú chemickú odolnosť, ale prítomnosť funkčných skupín - sulfónové kyseliny mu dáva neobvyklé vlastnosti. Kyselina sulfónová má vysokú afinitu k vode a je schopná absorbovať 13 molekúl vody na jednu skupinu sulfónovej kyseliny v polyméri. Nafion absorbuje až 22% vody (hmotnostný podiel).

Prenos vody cez mikroporéznu permeačnú membránu je veľmi pomalý proces difúzie. Nafion, na rozdiel od mikroporéznych membrán, odstraňuje vodu absorpciou (hydratáciou). Táto absorpcia vykazuje kinetickú reakciu prvého poriadku, takže rovnováha je ustanovená veľmi rýchlo (typicky počas milisekúnd). Keďže sa jedná o špecifickú chemickú reakciu s vodou, plyny sú iba vysušené bez toho aby došlo k zmene ich podstaty.


Sušiče a zvlhčovače plynov

Sušiče Permapure Sušiče plynov

Sušiče plynov sú často využívané pri analytických prístrojov (plynová chromatografia, termálna desorpcia, apod.). Svoje uplatnenie nachádzajú pri systémoch predúpravy vzoriek, kedy je nutné z plynnej vzorky odstrániť vlhkosť, aby nedochádzalo ku kondenzácii vnútri odberových trás a v analyzátoroch.

Zvlhčovače plynov

Zvlhčovače plynov sú využívané v medicíne a v kalibračných zariadeniach, kde je potrebné udržiavať konštantnú vlhkosť plynu. Novou oblasťou, kde sa zvlhčovače používajú, sú mikropalivové články používané ako zásobník a zdroj energie. Mikropalivové články vyžadujú zvlhčený vodík a pre túto aplikáciu sa najviac hodia zvlhčovače na báze kopolyméru Nafion.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz