ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Elektrochemický

Elektrochemický senzor

Microfuel cell

Princíp

Elektrochemický článok je systém 2, 3 popr. 4 elektród, ktoré sú umiestnené v gélovom elektrolyte. Priestor s elektrolytom a elektródami je oddelený od okolitej atmosféry difúznou bariérou. Tou prechádzajú molekuly meraného plynu, ktoré reagujú s elektrolytom. Na elektródach dochádza k oxidačnej a redukčnej reakcii, ktorá má za následok zmenu potenciálu článku. So vzrastajúcou koncentráciou plynu vzrastá aj potenciál.

Výhody

  • Pre "bežné" plyny sa jedná o spoľahlivé a lacné články

Nevýhody

  • Dlhá odozva (v niektorých prípadoch sa jedná aj o minúty)
  • Vysoká cena pre špeciálne plyny
  • Možnosť poškodenia vysokou koncentráciou plynu
  • Krížové interferencie (pri senzore ozónu sa jedná aj o vplyv prúdením vzduchu, teploty a vlhkosti)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz