ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Elektrochemický

Elektrochemický senzor

Microfuel cell

Princip

Elektrochemický článek je systém 2, 3 popř. 4 elektrod, které jsou umístěny v gelovém elektrolytu. Prostor s elektrolytem a elektrodami je oddělen od okolní atmosféry difúzní bariérou. Tou procházejí molekuly měřeného plynu, které reagují s elektrolytem. Na elektrodách dochází k oxidační a redukční reakci, která má za následek změnu potenciálu článku. Se vzrůstající koncentrací plynu vzrůstá i potenciál.

Výhody

  • Pro „běžné“ plyny se jedná o spolehlivé a levné články

Nevýhody

  • Dlouhá odezva (v některých případech se jedná i o minuty)
  • Vysoká cena pro speciální plyny
  • Možnost poškození vysokou koncentrací plynu
  • Křížové interference (u senzoru ozonu se jedná i o vliv prouděním vzduchu, teploty a vlhkosti)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz