ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Vodivostní

Tepelne vodivostný detektor (TCD)

tepelně vodivostní senzorPrincíp

Senzor pracuje na princípe porovnávania tepelnej vodivosti vzorky s referenčným plynom (obvykle vzduch). Vyhrievaný termistor alebo platinové vlákno je vystavené pôsobeniu meraného plynu, druhý identický meraný prvok je uzavretý v komôrke s referenčným plynom. Pokiaľ je tepelná vodivosť meraného plynu vyšší než referenčného plynu, teplota meraného prvku sa zníži (a naopak). Zmena teploty má za následok zmenu elektrického odporu a je merateľná podobne ako pri pelistore.

Výhody

  • Vhodný pre binárne zmesi
  • Vysoká citlivosť pri plynoch s vyššou tepelnou vodivosťou (He, H2, Ne, CH4)
  • Rýchla odozva

Nevýhody

  • Výstupný signál značne ovplyvňuje zmena okolitej teploty
  • Nepoužiteľný pre viaczložkové zmesi plynov
  • Prítomné plyny s nižšou tepelnou vodivosťou než vzduch spôsobujú interferencie
  • Plyny s relatívnou tepelnou vodivosťou blízkou 1 sú nemerateľné (CO, O2, N2, NH3)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz