ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Vodivostní

Tepelně vodivostní detektor (TCD)

tepelně vodivostní senzorPrincip

Senzor pracuje na principu porovnání tepelné vodivosti vzorku s referenčním plynem (obvykle vzduch). Vyhřívaný termistor nebo platinové vlákno je vystaveno působení měřeného plynu, druhý identický měrný prvek je uzavřen v komůrce s referenčním plynem. Pokud je tepelná vodivost měřeného plynu vyšší než referenčního plynu, teplota měrného prvku se sníží (a naopak). Změna teploty má za následek změnu elektrického odporu a je měřitelná podobně jako u pellistoru.

Výhody

  • Vhodný pro binární směsi
  • Vysoká citlivost u plynů s vyšší tepelnou vodivostí (He, H2, Ne, CH4)
  • Rychlá odezva

Nevýhody

  • Výstupní signál značně ovlivňuje změna okolní teploty
  • Nepoužitelný pro vícesložkové směsi plynů
  • Přítomné plyny s nižší tepelnou vodivostí než vzduch způsobují interference
  • Plyny s relativní tepelnou vodivostí blízkou 1 jsou neměřitelné (CO, O2, N2, NH3)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz