ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Měřící principy / Katalytické spalování

Katalytické spalování

Princíp

Senzor - PellistorPelistor sa skladá z dvoch špirálok tenkého platinového drôtika zaliatych v hliníkových perličkách a zapojených do Wheatsonovho mostíka. Jedna z perličiek je impregnovaná špeciálnym katalyzátorom podnecujúcim oxidáciu horľavých plynov (pár), naopak druhá je upravená pre inhibíciu oxidácie. Platinovými špirálkami prechádza elektrický prúd a zahrieva sa na teplotu, pri ktorej dôjde k oxidácii prítomných horľavých plynov (pár) na katalyzátore. Oxidační proces ďalej zvyšuje teplotu hliníkovej perličky s katalyzátorom, zahrieva platinovou špirálku a tým zvyšuje jej elektrický odpor. To má za následok elektrickú nerovnováhu mostíkového zapojenie.

Výhody

  • Lineárna závislosť až do 100% DMV
  • Lacný a stabilný senzor
  • Vysoká rýchlosť odozvy (< 10 s)
  • Rozsah pracovnej teploty -40 až +60°C

Nevýhody

  • Náchylnosť na otravu katalyzátora a tým zníženie citlivosti
  • Pre svoju činnosť vyžaduje atmosféru s obsahom minimálne 10% kyslíku
  • „Otrávený“ pelistor dáva signál ako pri nulovej koncentrácii, preto je nutné ho overovať kalibračným plynom
  • Vyššia energetická náročnosť 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz