ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Podpora a servis

odberová čerpadlá

Ak nemôžete nájsť potrebný návod, kontaktujte nás na service@chromservis.eu .


Chromatographs

This section is intended for Czech and Slovak users. All the manuals are in this language section.Detektory plynov

Ak nemôžete nájsť potrebný návod, kontaktujte nás na service@chromservis.eu .


Reklamácie

Reklamácie sa riadia našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Špeciálne záručné podmienky:

Pri ostatných výrobkoch použite Reklamačný formulár (všeobecný). Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné predložiť doklad o zakúpení tovaru, ktorým je faktúra a dodací list so sériovým číslom dodaného tovaru. Tovar musí byť kompletný, vrátane dokumentácie, a s neporušenými záručnými nálepkami a v pôvodnom obale. V reklamácii je kupujúci povinný presne špecifikovať vadu tovaru a ako sa prejavuje. Miestom reklamácie je prevádzka spoločnosti Chromservis s.r.o.

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať čistý, nepoškodený a zdravotne nezávadný. Zdravotná nezávadnosť je deklarovaná Prohlášením o dekontaminaci. V opačnom prípade si spoločnosť Chromservis s.r.o. vyhradzuje právo reklamovaný tovar neprevziať.

Spoločnosť Chromservis s.r.o. si vyhradzuje právo skontrolovať platnosť záruky a oprávnenosť požiadavky na reklamáciu alebo záručnú opravu. Vrátenie alebo oprava výrobku počas záručnej doby neznamená, že bude výrobok automaticky opravený bez účtovania.

 

 


Opravy

Požiadavky na opravy výrobku zasielajte spolu s vyhlásenie o dekontaminaci.Tento požiadavka sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty:

  • pipety
  • chromatografické kolony
  • rotametre
  • hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku

Záručné a pozáručné opravy zabezpečujú naši preškolení servisní technici. Servisné objednávky a zmluvy prijíma servisné oddelenie. Môžete tiež novo využiť náš nový formulár pre zaslanie požiadavky na servis, ktorý je k dispozícii všetkým registrovaným používateľom.

Ak nie ste zaregistrovaný, môžete použiť tento formulár.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz