ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Servis

Opravy

Požiadavky na opravy výrobku zasielajte spolu s vyhlásenie o dekontaminaci.Tento požiadavka sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty:

 • pipety
 • chromatografické kolony
 • rotametre
 • hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku

Záručné a pozáručné opravy zabezpečujú naši preškolení servisní technici. Servisné objednávky a zmluvy prijíma servisné oddelenie. Môžete tiež novo využiť náš nový formulár pre zaslanie požiadavky na servis, ktorý je k dispozícii všetkým registrovaným používateľom.

Ak nie ste zaregistrovaný, môžete použiť tento formulár.


Kalibrace

Kalibrační plynNaše servisní oddělení v Praze, Brně a Ostravě nabízejí kalibrační servisní služby:

 • kalibrace osobních a přenosných detektorů plynů
 • Kalibrace fixních detekčních systémů
 • údržba a nastavení odběrových čerpadel
 • IQ/OQ/PQ chromatografických systémů
 • ověření průtokoměrů na Českém metrologickém institutu

Používané kalibrační plyny mají metrlologickou návaznost na národní etalony.


Reklamace

Reklamace se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě reklamace GC nebo HPLC kolony použijte Reklamační formulář pro chromatografické kolony. U ostatních výrobků použijte Reklamační formulář (obecný). Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit doklad o zakoupení zboží, kterým je faktura a dodací list se sériovým číslem dodaného zboží. Zboží musí být kompletní včetně dokumentace a s neporušenými záručními nálepkami a v původním obalu. V reklamaci je kupující povinen přesně specifikovat vadu zboží a jak se projevuje. Místem reklamace je provozovna společnosti Chromservis s.r.o.

Kupující je povinen reklamované zboží předat čisté, nepoškozené a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována Prohlášením o dekontaminaci. V opačném případě si společnost Chromservis s.r.o. vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít.

Společnost Chromservis s.r.o. si vyhrazuje právo zkontrolovat platnost záruky a oprávněnost požadavku na reklamaci nebo záruční opravu. Vrácení nebo oprava výrobku během záruční doby neznamená, že bude výrobek automaticky opraven bez účtování.


Školení

V rámci našich služeb nabízíme jednorázová a pravidelná školení se zaměřením na:

 • oblast analytické chemie
 • bezpečnost práce (detekce plynů)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz