ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Service

Sampling pumps

This section is intended for Czech and Slovak users. All the manuals are in this language section.


Chromatographs

This section is intended for Czech and Slovak users. All the manuals are in this language section.


Process sensors

This section is intended for Czech and Slovak users. All the manuals are in this language section.


Operation manuals

This section is intended for Czech and Slovak users. All the manuals are in this language section.


Skargi

Reklamacje podlegają naszym Ogólnym Warunkom .

Specjalne warunki gwarancji:

W przypadku innych produktów skorzystaj z Formularza Reklamacyjnego (Ogólne). Przy składaniu reklamacji zawsze należy przedstawić dowód zakupu towarów, którym jest faktura i dowód dostawy wraz z numerem seryjnym dostarczonego towaru. Towar musi być kompletny, łącznie z dokumentacją oraz nienaruszonymi etykietami gwarancyjnymi i oryginalnym opakowaniem. W pozwie kupujący jest zobowiązany dokładnie określić wady towaru i sposób, w jaki się pojawiają. Miejscem reklamacji jest siedziba Chromservis sro

Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towarów, czysty, nieuszkodzony i dbający o zdrowie. Bezpieczeństwo zdrowotne deklaruje Deklaracja Dekontaminacji . W przeciwnym razie Chromservis Ltd. zastrzega sobie prawo do zaniechania reklamowanego towaru.

Chromservis Ltd. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności gwarancji i uprawnienia do reklamacji lub serwisu gwarancyjnego. Zwrot lub naprawa produktu w okresie gwarancyjnym nie oznacza, że produkt zostanie automatycznie naprawiony bez naliczania opłat.


Naprawy

Prosimy o przesłanie wymagań dotyczących naprawy produktu wraz z oświadczeniem o odkażeniu . Wymóg ten dotyczy produktów wymienionych poniżej:

  • pipety
  • kolumny chromatograficzne
  • rotametry
  • przepływomierze masowe i regulatory przepływu

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są świadczone przez naszych techników serwisowych. Zamówienia serwisowe i umowy są akceptowane przez dział serwisowy. Możesz także skorzystać z naszego nowego formularza zgłoszenia usługi, który jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany, możesz skorzystać z tego formularza .


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz