ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Podpora a servis


Odběrová čerpadla

Nemůžete-li najít potřebný návod, kontaktujte nás na service@chromservis.eu
Laboratorní měřící přístroje

Nemůžete-li najít potřebný návod, kontaktujte nás na service@chromservis.eu


Detektory plynů

Nemůžete-li najít potřebný návod, kontaktujte nás na service@chromservis.eu


Reklamace

Reklamace se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

Speciální záruční podmínky:

U ostatních výrobků použijte Reklamační formulář (obecný). Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit doklad o zakoupení zboží, kterým je faktura a dodací list se sériovým číslem dodaného zboží. Zboží musí být kompletní včetně dokumentace a s neporušenými záručními nálepkami a v původním obalu. V reklamaci je kupující povinen přesně specifikovat vadu zboží a jak se projevuje. Místem reklamace je provozovna společnosti Chromservis s.r.o.

Kupující je povinen reklamované zboží předat čisté, nepoškozené a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována Prohlášením o dekontaminaci. V opačném případě si společnost Chromservis s.r.o. vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít.

Společnost Chromservis s.r.o. si vyhrazuje právo zkontrolovat platnost záruky a oprávněnost požadavku na reklamaci nebo záruční opravu. Vrácení nebo oprava výrobku během záruční doby neznamená, že bude výrobek automaticky opraven bez účtování.

 


Opravy

Požadavky na opravy výrobku zasílejte společně s prohlášením o dekontaminaci.Tento požadavek se vztahuje na níže uvedené produkty:

 • pipety
 • chromatografické kolony
 • rotametry
 • hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku

Záruční a pozáruční opravy zajišťují naši proškolení servisní technici. Servisní objednávky a smlouvy přijímá servisní oddělení. Můžete také nově využít náš nový formulář pro zaslání požadavku na servis, který je využitelný pro všechny registrované uživatele. 

Nejste-li registrováni, můžete využít tento formulář.


Kalibrace

Kalibrační plynNaše servisní oddělení v Praze, Brně a Ostravě nabízejí kalibrační servisní služby:

 • kalibrace osobních a přenosných detektorů plynů
 • Kalibrace fixních detekčních systémů
 • údržba a nastavení odběrových čerpadel
 • IQ/OQ/PQ chromatografických systémů
 • ověření průtokoměrů na Českém metrologickém institutu

Používané kalibrační plyny mají metrlologickou návaznost na národní etalony.


Školení

V rámci našich služeb nabízíme jednorázová a pravidelná školení se zaměřením na:

 • oblast analytické chemie
 • bezpečnost práce (detekce plynů)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz