ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU
YMC Triart

Chromservis - Váš spoľahlivý partner v laboratóriu a priemysle

Spoločnosť Chromservis sro je rýchlym a spoľahlivým partnerom pri riešení analytických problémov v laboratóriách av priemyselných aplikáciách. Dodáva chromatografické prístroje a príslušenstvo pre analytické a semipreparatívne aplikácie, pre purifikačné procesy, chemikálie, referenčné materiály, prístroje a senzory na meranie fyzikálnych veličín, systémy a príslušenstvo na predúpravu vzoriek.

Laboratória Meranie a regulácia

Spoločnosť Chromservis sro dodáva detekčné systémy úniku plynov , senzory pre on-line meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka a koncentrácie (refraktometre), techniku pre sledovanie kvality životného/pracovného prostredia a komponenty pre laboratórne rozvody technických plynov.

Spoločnosť Chromservis sro vyrába HPLC a UHPLC kolóny so štandardnými a unikátnymi stacionárnymi fázami.

V rámci skvalitňovania našich služieb môžete svoju požiadavku na servis zaslať priamo tu:

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz