ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Meranie fyzikálnych vlastností

Meranie fyzikálnych vlastností je oblasťou pokrývajúcou rôzne elektrochemické a spektrofotometrické metódy. Najčastejšie merané parametre sú: pH, redox potenciál (ORP), vodivosť, koncentrácia rozpusteného kyslíka (DO), slanosť, celková rozpustená pevná látka (TDS) a zákal. Oblasť fyzikálnych vlastností Meranie zahŕňa aj kolorimetriu, ktorá sa používa prevažne pre: celkový a voľný chlór, kyanurová kyselina, pH, oxid chlóru, bróm a ozón.

 

Táto časť obsahuje zaujímavé informácie v nasledujúcich oblastiach


Ak máte záujem o naše produkty, pozrite sa na našu laboratórnu produktovú radu alebo produkty na meranie procesov.

 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz