ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Meranie fyzikálnych vlastností

Meranie fyzikálnych vlastností je oblasťou, ktorá pokrýva rôzne elektrochemické a spektrofotometrické metódy. Najčastejšie merané parametre sú: pH, oxidačno-redukčný potenciál (ORP), vodivosť, koncentrácia rozpusteného kyslíka (DO), salinita, celková suma rozpustených pevných látok (TDS) a zákal. Medzi fyzikálne vlastnosti meraní patrí aj kolorimetria, ktorá sa používa najmä pre meranie: celkového a voľného chlóru, kyseliny kyanúrovej, pH, chlórdioxidu, brómu a ozónu.

 

Táto časť obsahuje zaujímavé informácie o nasledujúcich oblastiach:


Ak máte záujem o naše produkty, pozrite sa na našu ponuku laboratórnych produktov alebo ponuky produktov pre procesné merania.

Ako vybrať vhodný senzor (elektródu) pre požadovanú aplikáciu? Stiahnite si našu aplikáciu pre Android:

Měření pH (APK)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz