ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Pomiar właściwości fizycznych

Pomiar właściwości fizycznych jest obszarem obejmującym różne metody elektrochemiczne i spektrofotometryczne. Parametry są najczęściej mierzone: pH, potencjał redoks (ORP), przewodnictwo, rozpuszczony tlen (DO), zasolenie, całkowita rozpuszczona substancja stała (TDS) i zmętnienie. Właściwości fizyczne Pomiar obejmuje także kolorymetrię, która jest głównie używana do: pełnego i wolnego chloru, kwasu cyjanurowego, pH, dwutlenku chloru, bromu i ozonu.

Ta sekcja zawiera interesujące informacje w następujących obszarach

Jeśli interesują Cię nasze produkty, sprawdź nasze linie produktów laboratoryjnych lub przetwarzaj produkty pomiarowe .

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz