ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Preparativní HPLC / Preparativní LC

Preparativní LC

Externí cela detektoruÚlohy preparatívnych a analytických HPLC systémov sa od seba líšia. Kým úlohou analytickej HPLC je kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie definovaných zlúčenín vo vzorkách, úlohou preparatívnu HPLC je separácia, vyčistenie a izolácie cenných produktov zo zmesí.

Preparatívnu chromatografiu možno rozdeliť do troch základných oblastí:

  • Flash chromatografia
  • Semi-preparatívna separácia
  • Vsádková preparatívna chromatografia (poloprevádzková alebo výrobná)
  • "True Counter-current chromatography"
  • "Simulated moving bed" (SMB)
  • Kontinuálna chromatografia

Definícia rozsahu

Parameter Analytická Semi-preparatívna Preparatívna
Veľkosť kolón (mm) 120 - 250 x 2 - 4.6 120 - 250 x 8 - 16 120 - 250 x 20 - 62
Veľkosť častíc (µm) do 5 5 - 10 nad 10
Stationárna fáza (g) do 5 5 - 30 50 - 450
Kapiláry 1/16" 1/16" 1/8"
Prietoky (ml/min) 0.1 - 2 5 - 50 100 - 1000
Množstvo vzorky (mg) 0.01 - 2 0.1 - 50 1 - 700
Cela detektora (mm) 10 3 0.5 - 2

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz