ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Ilości fizyczne

CABLES AND CONNECTORS FOR CHS SENSORS

Continuous measurement

Probes with a connector (S8, VP6, Memosens,…) and a cable fixed in the terminal board of the converter are standard.

S8*

 • two-pole basic connector
 • can transmit only one signal, so it is suitable where a temperature sensor is not needed or it is located outside the pH probe
 • for humid environment can be used with a suitable armature, for example CHS WaterDip
 • cable:
  • diameter 3 mm, weak shielding - prone to electromagnetic interference
  • recommended length up to 5 meters
  • installation: away from sources of interference (power cables, electric motors, transformers)
  • prone to stray currents on metal constructions

VP6

 • VarioPin connector with 6 pins can transmit multiple signals. Suitable for probes with integrated temperature sensor
 • robust metal construction and good water resistance
 • use in almost all environments and applications
 • cable:
  • double shielding, less prone to electromagnetic interference
  • recommended length up to 20 meters

installation: away from sources of interference (power cables, electric motors, transformers)

Memosens

 • inductive connector
 • signal transmission does not provide by contact of metal components, but by induction between the coils in the probe and the cable
 • resistant to almost any environment, it does not mind moisture or corrosive substances
 • the digital signal is resistant to any interference
 • suitable for any application, especially in humid and corrosive environments
 • cable:
  • the digital signal is not prone to interference
  • recommended length up to 20 meters
  • installation: also possible in cable ways with power conductors

 

Probes with a fixed cable are used rather seldom in case of simpler measuring systems. Usually for little sophisticated converters, where the signal cable is connected to an external (usually BNC) connector. This is a source of problems due to environmental corrosion of the connector.

Picture of sensor´s connectors:

S MS

connector S8

connector VP6

connector Memosens

Laboratory and portable measurements

Probe with connector (usually S7*)

 • used as an economical variant where an external temperature sensor is placed or temperature measurement is not required
 • two-pin S7 connector can only transmit one signal
 • recommended as laboratory solution
 • in case of interference is recommended to use a braided cable (5 mm)

Fixed cable

 • is required in case of integrated temperature sensor
 • suitable for portable measurements
 • the absence of a connector is good for humid environments
 • if the entire probe is accidentally immersed in the sample, a risk of leakage is not as high as in case of connector
 • there is no risk of probe´s breakage when connector is released

Connectors on the instrument side which are usually used for pH measurement:

Connector

Description

BNC

bayonet two-pole connector: central pin (measuring electrode signal) and bayonet (reference signal - shielding)

DIN

coaxial antenna connector: central pin (measuring electrode signal) and ring (reference signal - shielding)

Connectors such as Cinch, Jack, "banana" and others are commonly used to transmit the temperature sensor signal. Usually two-pole versions, or two separate bananas. In the case of only one pole, the (-) pole of the temperature measurement is common to the reference of the pH probe. It depends on the manufacturer of the pH meter.

Note:

*   S7/S8 cable part of connector is identical, the difference is in the head of probe

–          S7: laboratory version

–          S8: process type with thread (PG 13.5) for pipe mounting. 

BNC DIN

connector BNC

connector DIN


Memosens

Memosens

Koncepcja połączenia cyfrowego czujników Memosens jest wyjątkowa.

Jest to bezdotykowa technologia Memosens Plug & Play , która jest w 100% wodoodporna, odporna na zabrudzenia, korozję, mostki solne, ciśnienie i zakłócenia. Ten system pokonuje konwencjonalne złącza. Jest to solidne połączenie z doskonałą izolacją galwaniczną. Zapewnia to jakość transmisji sygnału bez zakłóceń.

Najważniejsze korzyści

 • połączenie bezstykowe - nieprawidłowe podłączenie czujnika

 • możliwość kalibracji poza punktem pomiarowym - czujnik zapisał dane kalibracyjne

 • inteligentna diagnostyka - możliwość prognozowania żywotności czujnika i przeglądu cykli sterylizacji

 • sterowanie czujnikiem przez urządzenie przenośne (Portavo)

Sprawdź stronę Knick, aby uzyskać więcej informacji.


Automatyczne czyszczenie i kalibracja czujników pH w pomiarach procesowych

W procesie pomiaru pH często napotykamy problem, w którym wymagana jest stosunkowo częsta konserwacja czujnika pH. Niestety, podczas manipulowania czujnikiem, jest on uszkodzony. Aby tego uniknąć i częstszą konserwację bez interwencji człowieka, można zainwestować w technologię, aby stworzyć system, który zapewni:

 • Automatyczny pomiar
 • Automatyczne czyszczenie matrycy bez udziału człowieka
 • Automatyczna kalibracja
 • Wymień czujnik bez wyłączania

System Unical

Taki system można zbudować za pomocą innowacyjnego rozwiązania Knick. To rozwiązanie opiera się na zestawie składającym się z:

 • Inteligentny konwerter Protos
 • Automatyczny wysuwany łącznik Ceramat lub Sensogate
 • System Unical 9000
 • Sensor Memosens

System może być zainstalowany bezpośrednio w działaniu, zarówno w bezpiecznym środowisku, jak i w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Oprawy mogą być umieszczone zarówno bezpośrednio w rurociągu, jak i w reaktorze. Połączenia mogą być różne, zaczynając od standardowego kołnierza ze specjalnymi połączeniami Variline.


Pomiar właściwości fizycznych

Pomiar właściwości fizycznych jest obszarem obejmującym różne metody elektrochemiczne i spektrofotometryczne. Parametry są najczęściej mierzone: pH, potencjał redoks (ORP), przewodnictwo, rozpuszczony tlen (DO), zasolenie, całkowita rozpuszczona substancja stała (TDS) i zmętnienie. Właściwości fizyczne Pomiar obejmuje także kolorymetrię, która jest głównie używana do: pełnego i wolnego chloru, kwasu cyjanurowego, pH, dwutlenku chloru, bromu i ozonu.

Ta sekcja zawiera interesujące informacje w następujących obszarach

Jeśli interesują Cię nasze produkty, sprawdź nasze linie produktów laboratoryjnych lub przetwarzaj produkty pomiarowe .Pomiar PH

Laboratory sensors

Wybór elektrody pH

Korpus ze szkła × epoksydowego

Ze względu na odporność mechaniczną, epoksydowe elektrody korpusowe nadają się do „grubszych” manipulacji i wymagających warunków terenowych, a ich wadą jest niższy opór cieplny w porównaniu do elektrod szklanych. Można je teraz również stosować do określania pH roztworów zawierających rozpuszczalniki organiczne i substancje żrące. W przeciwieństwie do tego, elektrody szklane wytrzymują wyższe temperatury pracy i silnie korozyjne rozpuszczalniki.

Pojedynczy most × podwójny most

Ekonomiczne elektrody z pojedynczym mostem nadają się do większości ogólnych zastosowań. Podwójne elektrody mostkowe, które nie zanieczyszczają mostka odniesienia, powinny być używane do określenia pH roztworów zawierających siarczki, metale ciężkie lub bufory tris.

Ponowne napełnianie × Zamknięte (bezobsługowe)

Elektrody wielokrotnego napełniania umożliwiają wypełnienie lub wymianę elektrody elektrody odniesienia dzięki obecności otworu wlewowego - który jest ekonomiczny i gwarantuje długą żywotność elektrody. Zamknięte elektrody są bardzo trwałe i nie wymagają konserwacji. Jednak zazwyczaj mają krótszą żywotność.

Ag / AgCl (argentochlorek) × Hg / Hg 2 Cl 2 (calomel)

Najczęstszym typem elektrod pH, odpowiednim do wszystkich standardowych zastosowań (limit temperatury 80 ° C), są elektrody oparte na ogniwie elektrochemicznym Ag / AgCl. Elektroda kalomelowa (Hg / Hg2Cl2; granica temperatury 70 ° C) jest zalecana do oznaczania pH roztworów zawierających białka, substancje organiczne lub metale ciężkie zdolne do reagowania ze srebrem w celu zablokowania ciekłego wiązania.

Ogólne zastosowanie specjalne

Anality, których nie uważamy za standardowe aplikacje (odpowiednie dla elektrod ogólnego zastosowania), obejmują: roztwory zawierające metale ciężkie, białka, rozpuszczalniki organiczne, jony o wysokiej zawartości sodu, siarczki, roztwory o niskiej zawartości jonów (woda dejonizowana) i tris bufory.

Czujniki CHS - nowa technologia

Sondy laboratoryjne CHS to czujniki elektrochemiczne produkowane w Szwajcarii do pomiaru pH różnych mediów. Każda sonda ma nazwę, numer seryjny, numer partii i zakres temperatur na ciele. Wszystkie elektrody podlegają podwójnej kontroli jakości, zarówno w fabryce, jak i przed otrzymaniem certyfikatu QC Chromservis sro dla sond w oparciu o kontrolę wzrokową i kontrolę reakcji przez certyfikowany bufor.

Produkujemy sondy i modyfikujemy ofertę zgodnie z aktualnymi wymaganiami klienta. Dostarczamy wersje z głowicą S7, kablem stałym ze złączem BNC lub DIN i wersją czujnika temperatury (NTC 30 kΩ).

PROJEKT ELEKTROD LABORATORYJNYCH System odniesienia

 • wszystkie elektrody mają nadrukowaną nazwę, numer seryjny, numer partii i temperaturę pracy na ciele
 • zielony wewnętrzny bufor umożliwia wizualną kontrolę pH kolby
 • elektrody są dostarczane z rozwiązaniem do przechowywania i zakrętką
 • łatwe zdejmowanie pokrywy poprzez odkręcenie, bezpieczne uszczelnienie pokrywy
 • Znak jakości pomiędzy głowicą elektrody a kablem spełnia IP68

PROJEKT ELEKTRODY PROCESOWEJ

 • wszystkie elektrody mają nadrukowaną nazwę, numer seryjny, numer partii i temperaturę pracy na ciele
 • niebieski wewnętrzny bufor zapewnia łatwą kontrolę wzrokową pH kolby
 • elektrody są dostarczane z rozwiązaniem do przechowywania i zakrętką
 • w zależności od typu elektrody są wyposażone w czujnik temperatury i odpowiednie złącze

Czujniki optyczne

Optical sensor

Czujniki optyczne do pomiaru rozpuszczonego tlenu

Wcześniej stosowane sondy amperometryczne wykorzystują pomiar prądu między dwiema elektrodami zanurzonymi w roztworze elektrolitu za pomocą tak zwanej komórki pomiarowej Clarka. Typowa komórka składa się ze złotej katody i srebrnej anody, do której doprowadzane jest napięcie polaryzacji (około 0,8 V). Elektrody zanurza się w elektrolicie na bazie wodnego roztworu KCl lub KBr i oddziela od mierzonego ośrodka przepuszczalną membraną polimerową przepuszczalną dla tlenu. Tlen rozpuszczony w ciekłym ośrodku dyfunduje przez membranę do elektrolitu, a ze względu na reakcje redukcji utleniania elektrod, bardzo mały prąd (wielkość dziesiątek nanoamperów) przepływa bezpośrednio proporcjonalnie do zawartości tlenu w elektrolicie, a tym samym stężenie rozpuszczonego tlenu w mierzonym ośrodku.

Zasada pomiaru

Optyczne rozpuszczone czujniki tlenu działają na zupełnie innej zasadzie niż poprzednio stosowane sondy amperometryczne. Niektórzy producenci używają dwóch różnych jaskrawych diod LED. Nasza firma wykorzystuje CHS ODOSens podwójną detekcję promieniowania luminescencyjnego (diody wzbudzające i diody wykrywające), aby zminimalizować efekt niehomogeniczności próbki i wpływ potencjalnego uszkodzenia luminoforezy. Zintegrowany przetwornik stale porównuje wyjścia z obu elementów pomiarowych z innymi luminoforami i zapewnia najdokładniejszy pomiar stężenia rozpuszczonego tlenu.

Czujniki serii CHS ODOSens mierzone jak czujniki całej Clark ciśnienia cząstkowego tlenu, które mogą być wyrażane jako procent nasycenia powietrzem lub stężenia w jednostkach mikrogramów na litr (ppb, tj 1x10 -9), odpowiednio. mg / litr (ppm, tj 1x10 -6). Można go mierzyć w zakresie stężeń od 8 ppb do 25 ppm, co odpowiada zakresowi od 0,1% do 300% nasycenia powietrzem. W większości zastosowań ten zakres pomiarowy jest więcej niż wystarczający, ale czujnik CHS ODOSens T , który niezawodnie mierzy 1 ppb, jest również dostępny do specjalnych zastosowań (np. Warzenia).

Literatura:

KADLEC, K.: Nowe optyczne czujniki rozpuszczonego tlenu. Automa, 2007, nr 12, s. 46 (artykuł nie znajduje się w archiwum wydawnictwa )

 

 

 

 


Czy możesz zaufać swojemu buforowi pH?

Měření pH - certifikát pufur GMP, GLP, ISO 9001, EN 45000, kalibracja, weryfikacja, śledzenie metrologiczne i certyfikacja akredytowanej organizacji to coraz ważniejsze pojęcia, które można spotkać niemal codziennie w praktyce laboratoryjnej. Ważne elektrody pH i ORP są ważnymi "narzędziami" do pomiaru wielkości fizyko-chemicznych, a ich kalibracja nigdy nie była tak łatwa. Wszystkie procedury kalibracji zakładają, że wartości roztworu kalibracyjnego są prawidłowe. Jednak wartości pH buforu mogą zmieniać się w czasie i mogą wpływać na wyniki pomiaru pH.

Pełna gama opatentowanych buforów pH zapewnia stabilność pH, która nie została wcześniej osiągnięta. Hamilton zapewnia gwarancję DURACAL buforów pH przez 5 lat od daty produkcji. Roztwory o pH 9,21 i pH 10,01 są nawet stabilne na powietrzu. Wysoka pojemność buforowa umożliwia szybką i stabilną kalibrację. Bufory pH Hamilton DURACAL zawierają konserwanty zapobiegające wzrostowi grzybów i mikroorganizmów.

Metrologiczna identyfikowalność

Ważną kwestią przy produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia jest zapewnienie ciągłości metrologicznej poprzez nieprzerwany łańcuch porównań z materiałem odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej (pierwotny materiał referencyjny).

 • Kołowa identyfikacja metrologiczna : w przeciwieństwie do innych producentów, którzy używają identyfikowalności metrologicznej, Hamilton stosuje kołową identyfikowalność metrologiczną, a co za tym idzie śledzi identyfikowalność.Kółkowa identyfikowalność metrologiczna zapewnia użytkownikom DURACAL-a wyjątkową niezawodność.
 • Śledzenie metrologiczne w górę: Hamilton określa wartość pH bufora DURACAL, porównując z dwoma wtórnymi materiałami referencyjnymi. Są to materiały referencyjne od akredytowanych dostawców wtórnych materiałów referencyjnych. Przygotowane w ten sposób roztwory są retrospektywnie porównywane z pierwotnymi materiałami odniesienia PTB 1) lub NIST 2) .
 • W dół ślad metrologiczny: Aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność i niezawodność wartości pH bufora, reprezentatywna próbka każdej partii produkcyjnej jest przesyłana do niemieckiego laboratorium DKD 3 (DKD-K-06901) w celu zewnętrznej, niezależnej i bezstronnej weryfikacji. W tym laboratorium próbki buforów DURACAL są porównywane z wtórnym materiałem referencyjnym DKD-K-06901.

Wtórny materiał referencyjny jest oczywiście powiązany z podstawowym materiałem referencyjnym PTB. Na tym etapie pętla jest zamknięta: podstawowy materiał referencyjny PTB jest punktem początkowym i końcowym. DKD dostarcza Hamiltonowi certyfikat kalibracji dla każdego DURACAL pH danej partii produkcyjnej. To gwarantuje najwyższą jakość buforów Hamiltona, z którymi możesz wtedy pracować w swoim laboratorium.


Czyszczenie i kondycjonowanie elektrod pH

Elektrody Hamilton Mierniki pH są najczęściej używane w aplikacjach, w których wymagane jest regularne czyszczenie elektrod. Takie zastosowania obejmują wodę o wysokiej twardości, szlam, materiały lepkie lub próbki o wysokiej zawartości oleju lub białka. Podczas czyszczenia elektrod należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ponieważ stosowane są niebezpieczne chemikalia: detergenty, HCl (kwas chlorowodorowy) i NaOH (wodorotlenek sodu).

Metoda 1

Zanurz elektrodę w 0,4 molowym HCl (kwas chlorowodorowy) przez 10 minut. Następnie przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną lub destylowaną. Ta procedura powinna usunąć zanieczyszczenia organiczne (białka) z elektrody i powierzchni elektrody odniesienia.

Metoda 2

Zanurz elektrodę w 3,8 do 4,0-molowym roztworze KCl (roztwór chlorku sodu) ogrzanym do 50 ° C przez 1 godzinę. Umieść roztwór KCl w temperaturze pokojowej i przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną lub destylowaną. Spowoduje to usunięcie elektrody odniesienia z zanieczyszczeń.

Metoda 3

Zanurz elektrodę w buforze o pH = 4,0, podgrzanym do 50 ° C na 1 godzinę. Doprowadź roztwór buforowy do temperatury pokojowej i przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną lub destylowaną. Wykonaj tę procedurę, aby wyczyścić elektrodę odniesienia.

Metoda nr 4

Po każdym użyciu przepłucz elektrod 0,5 N lub 1% roztworem HCl. Jeśli zanieczyszczenia oleju lub białka osadzają się na elektrodzie, przepłucz elektrodę ciepłym roztworem detergentu. Jeśli brud jest duży, pozostaw elektrodę w roztworze detergentu na noc. Następnie przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną lub destylowaną i zanurz ją w 1% HCl na 10 minut. Przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną lub destylowaną i przetestuj ją za pomocą buforów pH. Jeśli jesteś w stanie poprawnie skalibrować elektrodę, możesz użyć jej ponownie. Jeśli tak nie jest, powtórz czyszczenie lub wymień elektrodę.

Metoda 5

Usuń białka z elektrody w następujący sposób: zanurz elektrodę w roztworze enzymu, aby oczyścić soczewki kontaktowe i zostaw elektrody przez noc. Enzym uwalnia elektrodę białkową.


Konserwacja elektrod pH

pH glass bulb

Konserwacja i przechowywanie elektrod pH

Elektrody pH są wrażliwymi czujnikami, które wymagają prawidłowej obsługi i konserwacji, aby zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki i mieć najdłuższy możliwy okres użytkowania. Jeśli elektroda pH nie jest używana przez dłuższy czas, musi być przechowywana w stanie wilgotnym. Elektrody pH utrzymuje się w roztworze do przechowywania ( „Roztwór do przechowywania”) lub bufor pH siódmego

NIE umieszczaj elektrody w destylowanej lub zdejonizowanej wodzie, ponieważ jony elektrody szklanej i elektrolit odniesienia zostaną utracone. Powoduje to powolną reakcję.

Elektrody pH są dostarczane z ochronną pokrywką lub fiolkami do przechowywania, aby zapobiec zerwaniu się elektrody bez zarysowania. Ponadto elektroda pH jest przechowywana w stanie wilgotnym. Przed użyciem elektrody pH ostrożnie zdejmij (lub zdejmij pokrywę ochronną) i spłucz wodą destylowaną. W celu długotrwałego przechowywania, trzymaj elektrodę w fiolce do przechowywania tak, aby szklana bańka (szkło wrażliwe na pH) była wystarczająco zanurzona. Zawsze dodawaj rozwiązanie do przechowywania zgodnie ze swoim żądaniem.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz