ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Life Sciences

Kultivace obtížných buněk

S přístrojem BioLevitatorBioLevitator™ byla kultivována široká škála buněčných kultur v četně kmenových buněk:

 • Primary human proximal tubule
 • Adipose stem cell
 • HUVEC
 • Hek 293
 • CHO
 • Prostate cancer cell (PC3)
 • Bladder cancer cell (T24)

GEMTento přístroj je účinným pomocníkem při kultivaci buněčných kultur a to ve všech stádiích kultivačního procesu.

Výrazně zvyšuje produktivitu práce a šetří čas uživatele, čímž podporuje jeho fokusaci na navazující výzkumné aplikace, při kterých lze analyzovat buněčné kultury přímo na substrátu GEM, na němž byly kultivovány. Takto lze kupříkladu měřit buněčné napětí. Díky této skutečnosti je možné eliminovat nežádoucí enzymatický šok buněk při jejich odběru.

Takto vzniklé buňky se jeví jako „zdravější“ a poskytují tak lepší 3D biologický model pro aplikace založené na analýzách buněčných kultur.

Více informací o přístroji BioLevitator™ najdete zde.


Tabulka kompatibility PCR destiček

PCR destičkyKompatibilita PCR destiček s termocykléry

Kompatibilita s termálními cykléry podle výrobce
Biometra 96 PCR destička (s okrajem), 96.9883.9.01 96 PCR plate (bez okraje),96.9885.9.01
Uno + +
Uno II + +
T1 Thermocycler + +
T3 Thermocycler - -
Tgradient + +
TRobot + +
Eppendorf    
Mastercycler Gradient + +
ThermoHybaid    
PCR sprint - -
PCR Express + +
Touchdown + +
Omnigene + +
Omn-E + +
MJ Research    
PTC-200 + +
PTC-225 + +
PTC-100 + +
Peglab    
Primus 96 + +
ABI    
GeneAmp 2700 + +
GeneAmp 9600 + +
GeneAmp 9700 + +
Stratagene    
Robocycler + -
Techne    
Touchgene Gradient + +
Flexigene + +
Genius + +

 

 

 


Proteomika

Dělení proteinů - další generace ochuzování proteinů

Ochuzování proteinů za účelem odstranění albuminu a IgG proteinů z biologických tekutin (jako je krevní plazma a sérum) před analýzou je metoda používaná několik let. Pro účely výzkumu bioindikátorů je však sama o sobě nedostačující. Přítomnost převažujících proteinů významně komplikuje výzkum látek přítomných v malém množství. Dělení proteinů pomocí ProteomeLab IgY je založeno na reverzním zachytávání převažujících proteinů z biologických tekutin (krevní plazmy, séra). Tím dochází k obohacení proteinů přítomných v malém množství pro následné studie. Zachycené proteiny je navíc možné dále využít pro další výzkum.

IgY-12 will selektivně dělí 12 převažujících proteinů:

 • ProteinAlbumin
 • Alpha1-acid Glycoprotein
 • Alpha1-Antitrypsin
 • Alpha2-Macroglobulin
 • Apolipoprotein A-I
 • Apolipoprotein A-II
 • Fibrinogen
 • Haptoglobin
 • IgA
 • IgG Total
 • IgM
 • Transferrin

Vyžádejte si více informací zde.Čištění oligonukleotidů

Během posledních několika let došlo k výrazné poptávce po čistých a charakterizovaných nukleových kyselinách a oligonukleotidech, především díky širšímu používání technik molekulání biologie při výzkumu léků. To vedlo k vývoji nových separačních řešení, jako je např. Clarity BioSolutions, pro syntézu DNA a RNA..

Clarity QSP

 • metoda přípravy vzorků
 • čistota a výtežek > 90% pro DNA & RNA
 • čistota oligonukleotidů v rozsahu 10 – 100 nt
 • jednudochý postup ve třech krocích poskytuje DNA/RNA během několika minut

Clarity Oligo RP

 • HPLC kolony s reverzní fází separují vysoce čisté oligonukleotidy
 • snadno separují až do čistoty 95%
 • kapacita > 1 µmol

Odsolovací kolonky Clarity

 • metoda přípravy vzorků
 • silikagelová fáze C18 poskytuje obvykle 70% čistotu odstraněním solí a nadměrného množství reagencií
 • ekonomické kolonky na jedno použití
 • odstraňují soli před MS analýzou nebo po separaci IEX

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz