ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Catalogues

wszystko A C E F G H I K L M O P R S T U V W Y Z Ł

A

Aalborg - rotametry

Aalborg jest producentem rotametrów do zastosowań przemysłowych. Dostępne są następujące modele:

 • Model P / Px z jedną do 6 tub
 • Model T / Tx z jedną do 4 tub
 • Model S z jedną tubą
 • Model V - Podwójna skala obrotowa do wody i powietrza
 • Model Vx - skala obrotowa dla 5 gazów (argon, CO2, He, N2 i O2)
 • Model F - teflon w linii do cieczy korozyjnych
 • Model L - Teflon do płynów korozyjnych i czystych
 • Model M - stal nierdzewna dla wysokich przepływów wody 440 l / min, powietrze 7080 l / min
 • Model G
 • href = "https://www.chromservis.eu/media/0/05_pdf/Catalogues/Aalborg_Kits_2019.pdf" target = "_ blank" rel = "noopener"> KITS - 3 lampy dla kilku przepływów
 • Zawory VB - zawory VB - 7 różnych zakresów
 • VT / VT6 - zawory teflonowe w kontakcie ze medium - 3 zakresy

 

Analiza płynów

Liquid analysis

Niniejsza broszura zawiera informacje na temat technologii Memosens, czujniki, przetworniki i systemy pomiarowe firmy Knick.

Przegląd aplikacji, w których można używać Memosens:

 • Przemysł chemiczny
 • Apteka
 • Przemysł spożywczy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Energia

Analyzers - Teledyne Analytical Instruments

Below you will find Teledyne Analytical Instruments Gas Analyzer Data Sheets.

For example, Teledyne offers the following measurements and measurement principles:

 • measuring oxygen from trace amounts up to volume percentages using electrochemical, paramagnetic or zirconia cells.
 • CO / CO2 / CH4 / NO / SO2 measurement using infrared technology

Here you can download the datasheets for each analyzer:

 • the 3000TA model - a table analyzer with trace oxygen (0 - 10 to 0 - 10,000 ppm)
 • Instatrans XD - a 2-wire current loop 4-20 mA for both trace and oxygen based Sensor Selection (0 - 10 ppm to 0 - 25%)
 • Model 3000PA - Volume Analyzer - Volume% Oxygen Analyzer (0 - 1% to 0 - 100%)
 • Model 3000MA - Table Paramagnetic Volume Oxygen Analyzer %)
 • model 3190/3290 - panel analyzer for trace and volume% oxygen depending on sensor selection (0 - 10 ppm to 0 - 25%)
 • model 3300 - panel analyzer for trace and volume% oxygen depending on sensor selection (0 - 10 ppm up to 0 - 25%)
 • model 3110 - portable trace and volume% oxygen analyzer depending on sensor selection (0 - 10 ppm to 0 - 25%)

Armar Chemicals

Armar Chemicals Firma Armar Chemicals wydała nowy katalog, w którym znajdziesz szeroką gamę produktów przeznaczonych specjalnie do badań NMR. Katalog zawiera rozpuszczalniki NMR, związki deuterowane, wzorce odniesienia, probówki NMR, ampułki i butelki. Kliknij obraz, aby pobrać katalog.

C

Chiron - katalog

Chiron jest wiodącym producentem i dostawcą zaawansowanych produktów chemicznych do badań i analiz. Jest światowym liderem w dziedzinie syntezy, izolacji i oczyszczania analitycznych materiałów referencyjnych do analizy oleju, bezpieczeństwa żywności, zastosowań ekologicznych, kryminalistycznych i farmaceutycznych.

Chiron ma w ofercie ponad 10 000 unikalnych produktów, z wieloma opatentowanymi produktami i aplikacjami oraz nowymi wynalazkami, które ciągle się rozwijają.

Katalogi produktów

Choose the Best Overhead Stirrer for Your Application

Hřídelové míchadlo

We bring you a clear catalog sheet, how to choose the right Achiever 5000 shaft mixer and accessories for it. You will find an overview of agitators - information on the movement of the fluid during mixing and an overview of the viscosities of common substances.

Download the catalog here.

CIL - bromowane środki zmniejszające palność

CIL - Bromowane środki zmniejszające palność Bromowane etery difenylowe (BDE) są na ogół stosowane jako opóźniacze płomienia, niestety stały się substancjami chemicznymi, które mają znaczący wpływ na środowisko. BDE to substancje trwałe i silnie lipofilne, podobnie znane z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak PCB. Środki zmniejszające palność wymagają zatem opracowania oceny ryzyka związanego z narażeniem ludzi i środowiska. CIL po raz pierwszy zsyntetyzował BDE 13C w 1980 roku.

W katalogu znajdziesz (kliknij na zdjęcie):

 • Izotopowe standardy bromowanego eteru difenylowego (BDE)
 • Mieszaniny standardowe według US EPA Method 1614
 • Standardowe mieszaniny RoHS BDE
 • Bromowane standardy zmniejszania palności i mieszanki standardowe
 • Izotopy znakowane i nieznakowane metabolity BDE

CIL - Deuterowane rozpuszczalniki i odczynniki

CIL - rozpuszczalniki deuterowane Katalog zawiera deuterowane rozpuszczalniki, odczynniki i akcesoria do syntezy i NMR. Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

 • Rozpuszczalniki NMR
 • Materiały referencyjne NMR
 • Probówki NMR
 • qNMR
 • Wzorce białek NMR
 • Deuterowane detergenty
 • Deuterowane bufory
 • Półprodukty syntetyczne

CIL - pestycydy i broń chemiczna

CIL - standardy dotyczące broni i pestycydów Pestycydy są substancjami szeroko stosowanymi w rolnictwie. Wykazano, że wiele z nich ma toksyczny wpływ na ludzi i zwierzęta i dlatego podlega ścisłej regulacji i kontroli. CIL oferuje szeroki zakres standardów znakowanych izotopowo w celu uzyskania najdokładniejszych wyników analitycznych.

Ten katalog zawiera:

 • Pestycydy chloroorganiczne
 • Chlorowane cykodyny
 • Organofosforany OP), piretroidy i pestycydy karbaminianowe
 • Herbicydy triazynowe i ich metabolity
 • Toxafenes
 • Metabolity broni chemicznej

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

CIL - polichlorowane dioksyny i furany (indywidualne normy)

CIL - Indywidualne standardy dla dioksyn i furanów Polichlorowane dioksyny i furany są organicznymi zanieczyszczeniami uznawanymi za produkty uboczne w produkcji chloroorganicznych pestycydów, bielenie papieru i celulozy przez chlor oraz spalanie organicznego materiału zawierającego chlor. Polichlorowane dioksyny są trwałe w środowisku, gromadzą się w ciele ludzkim i ciałach zwierzęcych i są wrażliwe na działanie teratogenne, mutagenne i rakotwórcze.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć katalog ...

CIL - polichlorowane dioksyny i furany (normy według metod i mieszanin)

CIL - polichlorowane dioksyny i furanowe standardy i mieszaniny W tym katalogu znajdziesz:

 • Mieszaniny standardowe US EPA, JIS i CEN Dioxin i Furan
 • Mieszanki standardowe Dioxin i Furan plus PCB
 • Mieszanki standardowe niezawierające 2,3,7,8
 • Standardowe mieszanki dwóch dioksyn i furanów
 • Rozszerzone standardy PBDD / F i standardowe mieszaniny

Dostępne są również normy i mieszaniny produkowane zgodnie z ISO / IEC 17025 i ISO Guide 34.

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

CIL - Standardy analizy środowiskowej

CIL - Standardy środowiskowe CIL ma szeroki zakres znakowanych izotopowo i nieoznakowanych wzorców dla szerokiej gamy związków chemicznych, które są monitorowane w środowisku.

Nowe standardy

 • Standardy dioksyn, PCB i koktajli BDE
 • Nowe materiały referencyjne PE
 • Wysokoprzepuszczalne standardy PCB
 • Normy dla farmacji i produkcji artykułów higieny osobistej
 • Normy dotyczące wody pitnej i zanieczyszczeń żywności
 • Związki perfluorowane
 • Ftalany i ich metabolity
 • Steroidy i standardy hormonalne
 • Pestycydy i ich metabolity, koktajle
 • Oddzielny toksafen i koktajle
 • TZO, Pestycydy - koktajle
 • "Ezoteryczne" nieoznakowane standardy

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

CIL - standardy PCB i ich mieszaniny

Standardy CIL-PCB i mieszanki standardowe Niniejszy katalog zawiera następujące standardy PCB:

 • bez etykiety "certyfikowane" standardy PCB
 • izotopowo oznakowane standardy PCB
 • Standardy PCB "Wysoka czystość" (wysoka czystość)
 • mieszaniny PCB zgodnie z CEN EN-1948-4
 • Kompleksowe "naturalne" mieszaniny PCB
 • mieszane standardy polibromowanych chlorowanych bifenyli

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

CIL - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH)

CIL - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) Laboratoria Cambridge Isotope, we współpracy z Cerilliant Corporation, oferują znakowane 13C wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) jako doskonałą alternatywę dla standardów deuterowanych. Chociaż CIL tradycyjnie wytwarza wysokiej jakości deuterowane analogi PAH, niektóre wymiany deuteru protonowego (niektóre metody ekstrakcji i pewne matryce) występują w niektórych przypadkach. W celu dokładnego oznaczenia ilościowego zaleca się zatem stosowanie izotopowo znakowanych izotopów 13C , które nie mają wzajemnej wymiany atomów.

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

Compact Mass Spectrometry: A Complete Reaction Monitoring Solution

WHITEPAPER

Advion’s expression Compact Mass Spectrometer (CMS) addresses the need for organic and synthetic chemists to understand the optimal time to quench a reaction mixture. The CMS fully integrates with the industry’s broadest range of innovative sampling technique allowing chemists to obtain answers within minutes or even seconds.

CONCOA - Arkusze katalogowe zaworów redukcyjnych

CONCOA jest producentem i dostawcą zaworów redukcyjnych i stacji. Stacja redukcyjna z akcesoriami

Poniżej możesz pobrać poszczególne arkusze różnych serii.

Zawory jednostopniowe:

Zawory dwustopniowe:

Stacja redukcyjna:

Crowcon - karty katalogowe poszczególnych produktów

Crowcon jest producentem i dostawcą detektorów gazu i tablic rozdzielczych. Detektor T4

Możesz pobrać arkusze danych specyficzne dla produktu poniżej (klikając nazwę urządzenia):

Przenośne detektory:

 • Gasman - osobisty detektor pojedynczego kanału
 • T4 - osobisty czterokanałowy detektor dyfuzji
 • GasPro TK - osobisty czterokanałowy detektor - rozproszony lub z pompą
 • GasPro - osobisty pięciokanałowy detektor - rozproszony lub z pompą

Naprawiono detektory:

 • Xgard - Z czujnikami elektrochemicznymi, pellistorami i TCD
 • Xgard IR - z czujnikiem podczerwieni
 • Xgard Bright - Z wyświetlaczem elektrochemicznym i czujnikami, pellistorami
 • Xgard IQ - inteligentny detektor i przetwornik, z wyświetlaczem elektrochemicznym i czujnikami, pellistorami
 • IRmax - z czujnikiem podczerwieni

Specjalne detektory:

Wymiany:

 • Gasflag - pojedynczy kanał
 • Gasmaster - jeden do czterech kanałów
 • Wir - jeden do dwunastu kanałów

 

E

ETOx - system monitorowania tlenku etylenu

ETOX - analizator ciągły System monitorowania tlenku etylenu w technologii i przestrzeni roboczej umożliwia sekwencyjne mierzenie 1, 4, 6, 8 lub 10 próbek (w ekonomicznej wersji jednokanałowej) z różnych punktów próbkowania zgodnie z wymaganiami użytkownika.
W wersji dwukanałowej liczba punktów próbkowania może zostać podwojona przez utrzymanie odstępu wielokrotnego próbkowania. Zestaw składa się z chromatografu gazowego Master GC z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), selektora próbek (Gas box) dla maksymalnie dziesięciu punktów próbkowania, komputerów z oprogramowaniem sterującym ETOx i oprogramowania chromatograficznego Clarity oraz szafki z modułami HW do kontroli całego systemu . Cały system, w tym oprogramowanie sterujące, dostarczany jest jako "pod klucz" do wymagań klienta.

Pobierz arkusz danych tutaj .

EVOQ GCTQ

EVOQ Triple Quadrupole GC / MS / MS - Chromatograf gazowy z potrójnym kwadrupolem

EVOQ to potrójny kwadrupol (TQ) GC, który jest przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań chromatograficznych. Ten system GC / MS / MS zapewnia znaczną oszczędność miejsca w laboratorium oraz innowacyjny projekt bez użycia optyki jonowej. W połączeniu z eliptyczną ścieżką jonów EVOQ zapewnia wysoką czułość i znaczną redukcję hałasu. W połączeniu z dużą odpornością jest to również urządzenie, które pomoże Ci w trudnych analizach.

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

EVOQ LCTQ

EVOQ LC / MS LC / MS - chromatograf cieczowy z trzema kwadrupolami

System LC-TQ EVOQ (UHPLC) został opracowany w jednym celu - aby wiarygodnie wyliczyć tysiące rzeczywistych próbek w jak najkrótszym czasie. System EVOQ LC / MS oferuje wyjątkową czułość, dokładność, dokładność, liniowość i szeroki zakres dynamiki dla "monitorowania wielu reakcji" (MRM). Ponadto oferuje jonizację atmosferyczną (API). System EVOQ LC / MS nadaje się do wielu zastosowań: żywności, analizy środowiska, farmakokinetyki, analizy i badań kryminalistycznych i toksykologicznych.

Kliknij obraz, aby otworzyć katalog.

F

G

Gas Sample Bags - Brochure

H

I

In-line liquid concentration measurement Vaisala K-PATENTS - applications

Vaisala acquires Finnish K-Patents Group, a pioneer in in-line liquid measurements for industrial applications. The acquisition broadens Vaisala's product offering to liquid measurements and strengthens its position as the global leader in the industrial measurement market. 

In the Czech version, you will find out which applications in which industries the manufacturer has available.

 

K

Katalog Treff - pipety - końcówki - mikroprobówki - mikropłytki

Pragniemy poinformować, że TreffLab przygotował nowy katalog materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych. Zawiera informacje na temat mikroprobówek, produktów PCR, mikropłytek, pipet i końcówek.

Firma jest certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 i ISO 22000.

Możesz pobrać katalog tutaj .

Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności pipety z pipetami, zobacz tutaj .

Informacje na temat kompatybilności płytek PCR z termocyklerami można znaleźć tutaj .

Kolumna HPLC z YMC Triart

YMC Triart HPLC columns

Chromatografowie nieustannie próbują przenieść granice kolumny HPLC do wyższych wartości ekstremalnych. Codzienne testy odporności kolumny poprzez zmianę pH, nowe bufory w fazie ruchomej i użycie kolumn w nietypowych temperaturach. Wymaganie dla kolumn HPLC jest zatem wysoką odpornością na ekstremalne pH i temperaturę przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie wydajności. Poza tym jest to wymaganie dla maksymalnej symetrii i szybkości analizy. Zmusza to producentów kolumn HPLC do opracowania nowych stacjonarnych faz w celu spełnienia tych wymagań.

Dlatego YMC opracował nowe cząstki oparte na technologii wielowarstwowej, której wytwarzanie jest dokładnie kontrolowane podczas granulacji w mikroreaktorze. W ten sposób uzyskuje się wielowarstwowy układ fazy stacjonarnej krzemianu organicznego o wąskim rozkładzie wielkości cząstek i porowatości. Możesz znaleźć więcej informacji w naszym katalogu, po prostu kliknij na zdjęcie.

Kolumny szklane ECO i ECOPLUS - YMC

Kolumny szklane YMC YMC opublikowało nową broszurę z kolumnami szklanymi ECO i ECOPLUS. Kolumny te charakteryzują się wysoką odpornością na ciśnienie i są popularne w laboratoriach, w których przeprowadzane są różnego rodzaju oczyszczania.

L

M

Magazyn TOPAZ

Magazyn TOPAZ Restek uruchomił nową linię wtryskiwaczy do chromatografii gazowej o nazwie TOPAZ .

 • dezaktywacja
 • odtwarzalność
 • wydajność

Podstawowe informacje znajdziesz w broszurze - po prostu kliknij na zdjęcie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.

O

P

Puriflash XS-VAP

XS-VA/Your laboratory evaporator XS-VAP

 • X-tra compact
 • X-tra intuitive
 • X-tra efficient
 • X-tra evaporation

R

Rury i kształtki

Rury i złączki Hamilton Czy potrzebujesz specjalnego węża lub złączki do podłączenia do urządzenia lub innego? sprawdź nasz katalog, w którym możesz go znaleźć.

Rxi-65TG

NEW catalog Rxi-65TG is available for download by clicking on the picture.Rxi-65TG

S

Shodex - katalog

Katalog Shodex Showa oferuje szeroką gamę produktów, które zapewniają spełnienie wymagań analitycznych, od czyszczenia próbek, analitycznych kolumn HPLC po standardy kalibracji SEC.

 

Skale XS

Skale XS Wprowadzamy na rynek nowe wagi XS. Ulotka dla tych skal można pobrać tutaj .

T

The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification

Interchim FLASH brochureThis brochures includes 2 new systems for process purification: PuriFlash 535XL (it is actually the equivalent of the XS520 instrument but with higher performances in terms of pressure and flowrate: 35 bar and 400 mL/min) and puriFlash 5015XL (this one replaces the 5007 with also higher performances: 15 bar and 825 mL/min).

 

 • The PuriFlash 535XL with 400mL/min as maximum flow rate allows to  use F1600 columns (104 mmID) at the optimum flow rate (383mL/min)

 • With PuriFlash 5015XL , we are now offering 3KG Flash columns with C18 material (50µm, 30µm)

 • With a format of column 3KG , (150 mmID)  you can put > to 3.5 KG C18

The Essential Systems & Consumables for HPLC Purification

Flash chromatography brochureInterchim issued new Flash chromatography brochure - The Essentials & Consumables for High Performance LC Purification. You will find an information about Genius SW that offers:

 • TLC transfer method to FLASH
 • Genius method improvement
 • Optimal Flash conditions method setup

U

Urządzenia laboratoryjne

Catalogue of laboratory instrumentsChromservis przygotował dla Ciebie nową broszurę z produktem. Zawiera informacje o spektrofotometrach, suszarkach i inkubatorach, wirówkach do materiałów laboratoryjnych oraz różnego rodzaju mikserach, wytrząsarkach, dozownikach i wadze. 

Możesz poprosić o katalog w formie drukowanej lub pobrać go, klikając na zdjęcie.

Główne wiadomości

 • Spektrofotometry ONDA
 • Analizatory wilgotności i masy Ohaus
 • Koncentrator MULTIVAP 10
 • Automatyczny dilator Microlab 610 i 625
 • Suszarki i inkubatory Argolab SUPER
 • Wirówki Neya

 

UTC Applications using Quechers

UTC Applications using QuechersQuEChERS Booklet

QuEChERS is the shortcut for Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe. It is a sample extraction and clean-up technique widely used for the analysis of multiple residues in hydrated agricultural products. Originally designed for the analysis of fruits and vegetables, QuEChERS now includes a wide range of agricultural products. It combines several sample preparation steps and extends the range of analytes recovered over older, tedious extraction methods. A driving force in the growth of QuEChERS is the emerging need to determine trace amounts of analytes in a high throughput environment.

Click at the picture to download the brochure.

UTC Product catalog for environmental analysis

UTC Product catalog for environmental analysis UTC Enviro Catalog

Founded in 1986, UCT has grown to be a respected leader in the drug testing, pharmaceutical, clinical, environmental and agricultural industries. Our wide range of highly reproducible solid-phase extraction columns allow the chromatographer a consistent extraction technique, and our expertise in silane manufacturing allows greater control of the chemical processes involved in producing our high quality bonded phases. We manufacture our complete product line of bonded silica sorbents, packaged in a variety of formats, including SPE columns, 96 & 48 well plates, Universal cartridges and micro-centrifuge tubes.

Click at the picture to download the brochure.

Environmental applications

Application manual for analysis of environmental and food samples here.

UTC Product catalog for forensic analysis

UTC Product catalog for forensic analysisUCT SPE-Forensic Catalog

Founded in 1986, UCT has grown to be a respected leader in the drug testing, pharmaceutical, clinical, environmental and agricultural industries. Our wide range of highly reproducible solid-phase extraction columns allow the chromatographer a consistent extraction technique, and our expertise in silane manufacturing allows greater control of the chemical processes involved in producing our high quality bonded phases. We manufacture our complete product line of bonded silica sorbents, packaged in a variety of formats, including SPE columns, 96 & 48 well plates, Universal cartridges and micro-centrifuge tubes.

Click at the picture to download the brochure.

Forensic applications

Application manual for analysis of forensis, biochemic and clinic samples here.

V

Vicam - katalog

Vicam 2015 Product guideVICAM skupia się na rozwiązaniach diagnostycznych w zakresie kontroli i ochrony żywności, a także na jakości paszy. Dlatego właśnie VICAM opublikował bardzo ładny i przejrzysty katalog, który zawiera nie tylko pudełka do analizy immunologicznej dla całej analizy mikotoksyn, ale także zestawy diagnostyczne, które wyróżniają się prostotą i szybkością i nadają się do małych laboratoriów w gospodarstwach rolnych i zawsze, gdy przechowywane są produkty rolne. Pobierz katalog tutaj (4,35 MB)

Vicam - kontrola jakości produktów zawierających kannabinoidy

Broszura vicam Kannabinoidy są od niedawna wykorzystywane zarówno w medycynie, jak iw produktach kosmetycznych. Aby zapewnić jakość produktów z kannabinoidami, sprawdzana jest również zawartość mykotoksyn. Tutaj możesz pobrać broszurę poświęconą kontroli jakości produktów zawierających kannabinoidy.

VICI Jour 2018

Katalog VICI Jour jest dostępny do pobrania po kliknięciu w obrazek. VICI Jour 2018

VICI Valco 2018

Katalog VICI Valco można pobrać, klikając na zdjęcie. VICI Valco 2018

W

Wykrywanie gazu

Chcielibyśmy przedstawić nasz nowy katalog detekcji z aktualnymi danymi z prawodawstwa i danych o gazie.W katalogu znajdziecie również nowe instrumenty naszych dostawców o ulepszonych właściwościach i urządzeniach, które mamy w naszej ofercie przez długi czas z niezrównanymi właściwościami.

Katalog jest dostępny do pobrania tutaj . Katalog wykrywania

Y

YMC - New (U)HPLC Troubleshooting Guide

Have you ever experienced problems with a new method?

Are your system suitability tests failing now for a method established years ago?
Is is your HPLC column dying too fast?

There are many possible reasons for these issues and their root cause can be hard to find. Our new (U)HPLC Troubleshooting Guide provides an easy breakdown of potential solutions for the most common issues in analytical liquid chromatography. With 40 pages of helpful tables, preventive measures and tips to eliminate unwanted effects on your analyses, this handbook is the perfect companion on your way to trouble-free routine results.

To get your digital copy of this compendium please download it here and make the first step to a problem-free routine.

YMC - nowy katalog

Katalog YMCFirma YMC wydała nowy katalog na rok 2019. Znajdziesz tu wiele interesujących wiadomości:

 • Uniwersalna (U) kolumna HPLC z 6 modyfikacjami
 • Kolumny Meteoric-Core z cząsteczkami zawierającymi stały rdzeń
 • unieruchomione kolumny polisacharydowe do rozdziału chiralnego
 • kolumny dla SFC

Poproś o wersję drukowaną do naszych regionalnych przedstawicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta .

YMC Glass Columns

Download catalog here.YMC Glass Columns

New product videos for the ECO laboratory scale glass columns here.

New product videos for the ECOPLUS laboratory scale glass columns here.

Z

Ł

Łaźnia ultradźwiękowa Argolab

Kąpiele ultradźwiękowe Nowe myjki ultradźwiękowe Argolab są wykonane ze stali nierdzewnej i są dostępne w wersji analogowej lub cyfrowej. Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce. Wystarczy kliknąć na zdjęcie.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz