0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

YMC_Analiza-i-oczyszczanie-oligonukleotydów-przez-AEX-i-IP-RP

Niniejsza broszura jest przeznaczona dla wszystkich laboratoriów zajmujących się analizą i/lub oczyszczaniem oligonukleotydów. Nacisk kładziony jest głównie na chromatografię jonowymienną (IEX) oraz zastosowanie fazy odwróconej z odczynnikami par jonowych (IP-RP). W obu trybach separacji głównymi aspektami są dobór odpowiednich faz stacjonarnych i ruchomych oraz ustawienie optymalnej temperatury. Wszystko jest zgodne z wymaganiami stopniowego zwiększania procesu separacji / Scale-up.

W tym dokumencie omówiono następujące aspekty:

  • Wprowadzenie do terapeutycznych oligonukleotydów dr Valentina D'Atri z Uniwersytetu Genewskiego

  • Tryby rozdzielania w chromatografii cieczowej oligonukleotydów terapeutycznych

  • Chromatografia anionowymienna

  • Chromatografia z odwróconymi fazami z parowaniem jonów

  • Ważne uwagi dotyczące ładowności i powiększenia