ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Katalogy

vše A C D E G H K L M O P R S T U V Y

A

Aalborg - rotametry

Firma Aalborg je výrobce rotametrů pro průmyslové použití. V nabídce má následující modely: Přehled průtokoměrů

 • Model P/Px s jednou až 6 trubicemi
 • Model T/Tx s jednou až 4 trubicemi 
 • Model S s jednou trubicí
 • Model V - duální otočná stupnice pro vodu a vzduch  
 • Model Vx - otočná stupnice pro 5 plynů (Argon, CO2, He, N2, & O2)  
 • Model F - in-line teflonový pro korozivní kapaliny
 • Model L - teflonový pro korozivní a čisté kapaliny
 • Model M - nerezový pro vysoké průtoky vody 440 l/min, vzduchu 7080 l/min
 • Model G - směšovač plynů
 • KITY - rotametr P + 3 výměnné trubice - máte na výběr z průtoků
 • VB Valves - ventily VB - 7 různých rozsahů
 • VT/VT6 - ventily VT-  teflon v kontaktu s médiem - 3 rozsahy

 

Technické informace: rozsahy jednotlivých trubic, podmínky nastavení a pod. naleznete níže. 

Aalborg - hmotnostní průtokoměry a kontrolery plynů

Firma Aalborg je výrobce hmotnostních průtokoměrů a regulátorů průtoku pro průmyslové použití. V nabídce má jak analogové, tak digitální modely. Některé z modelů jsou víceparametrové a měří kromě průtoku i tlak a teplotu. 

Níže naleznete přehled modelů, které Vám můžeme dodat: 

Hmotnostní průtokoměry: 

 • GFM - analogový hmotnostní průtokoměr
 • XFM - digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem
 • ZFM  - digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem a možností překofigurování průtoku přístroje pro různé plyny, nízké průtoky (od 3,125 ml/min)
 • DFM - multiparametrový digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem
 • DPM - multiparametrový digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem - princip měření diferenční tlak na speciálně navržených restriktorech

Hmotnostní regulátory/kontrolery průtoku plynu:

 • AFC - analogový hmotnostní regulátor plynu s možností rozšíření o řídící jednotku SDPROC
 • GFC - analogový hmotnostní regulátor plynu
 • DFC - digitální hmotnostní regulátor plynu
 • DPC - multiparametrový digitální hmotnostní regulátor plynu s totalizérem - princip měření diferenční tlak na speciálně navržených restriktorech

Analyzátory plynů Teledyne Analytical Instruments

Níže naleznete katalogové listy k analyzátorům plynů firmy Teledyne Analytical Instruments. Teledyne

Teledyne nabízejí např. následující měření a principy měření:

 • měření kyslíku od stopového množství až po objemová procenta pomocí elektrochemických, paramagnetických nebo zirkonových článků.
 • měření CO/CO2/CH4/NO/SO2 pomocí infračervené technologie

Některé z analyzátorů lze nabídnou i ve verzi do výbušného prostředí. 

Zde jsou ke stažení katalogové listy jednotlivých analyzátorů: 

 • model 3000TA - stolní analyzátor stopových množství kyslíku (0 - 10 až 0 - 10 000 ppm)
 • model 3000TA-XL - stolní analyzátor stopových množství kyslíku (0 - 1 až 0 - 10 000 ppm)
 • model Instatrans XD - převodník napájený dvoudrátovou proudovou smyčkou 4–20 mA pro stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3000PA - stolní analyzátor objemových % kyslíku (0 - 1% až 0 - 100%)
 • model 3000MA - stolní paramagnetický analyzátor objemových % kyslíku (0 - 5% až 0 - 100%)
 • model 3190/3290 - panelový analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%) 
 • model 3300 - panelový analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)  
 • model 3110 - přenosný analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model GB100 - jednoduchý přenosný analyzátor na objemová % kyslíku (0 - 100 %)
 • model 7300 - nedisperzní infračervený analyzátor pro měření 1 plynu
 • model 7500/7600 - nedisperzní infračervený analyzátor pro měření až 5 plynu najednou (CO, CO2, CH4, NO, SO2 a O2)
 • model 5000/5020 - jednopaprskový fotometr, duální vlnová délka - vhodný pro analýzu vody/organických látek v plynné nebo kapalné fázi

 

Analýza kapalin

Liquid analysis

Tato brožura informuje o technologii Memosens, senzorech, převodnících a měřících systémech firmy Knick.

Přehled aplikací, kde se dá Memosens využít:

 • Chemický průmysl
 • Farmacie
 • Potravinářství
 • Vodárenství
 • Energatika

Aplikace k In-line měření koncentrace kapaliny od firmy Vaisala K-PATENTS

Firma Vaisala rozšířila svou nabídku o procesní měření kapalin - koupí finské firmy K-Patents Group, průkopníka v in-line měření kapalin pro průmyslové aplikace.

 

Nepřetržité in-line měření koncentrace kapaliny je důležitým nástrojem v řízení procesu u spousty odvětví, aby byla výroba zisková a udržitelná a aby byla zachována nejvyšší kvalita a bezpečnost produktů.

Níže naleznete přehled, jaké aplikace v jakých odvětvích má výrobce k dispozici.  Napište nám aplikaci a mi Vám ji rádi pošleme. 

 

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalog, ve kterém najdete širokou řadu produktů především pro práci s NMR technikou. Katalog obsahuje NMR rozpouštědla, deuterované sloučeniny, referenční standardy, NMR zkumavky, ampulky a láhve. Kliknutím na obrázek si katalog stáhněte.

C

CIL - bromované zpomalovače hoření

CIL - Brominated Flame RetardantsBromované difenylethery  (BDEs) se obecně používají jako zpomalovače hoření, Bohužel se staly chemikáliemi, které mají významný vliv na životní prostředí. BDEs jsou perzistentní a vysoce lipofilní látky, podobné známý kontaminantům životního prostředí, jako jsou PCB. Zpomalovače hoření tedy vyžadují potřebu rozvíjet hodnocení rizik týkajících se jejich expozice na člověka a životní prostředí. CIL poprvé syntetizoval 13C BDEs již v roce 1980.

V katalogu naleznete (klikněte na obrázek):

 

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

 

CIL - deuterovaná rozpouštědla a reagencie

CIL - deuterated solventsKatalog obsahuje deuterovaná rozpouštědla, reagencie a příslušenství pro syntézu a NMR. Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

 • NMR rozpouštědla
 • NMR referenční materiály
 • NMR zkumavky
 • qNMR
 • NMR standardy proteinů
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufry
 • Syntetické meziprodukty

CIL - pesticidy a chemické zbraně

CIL - Pesticide and Chemical Weapon StandardsPesticidy jsou látky hojně využívané v zemědělství. U mnoha z nich byly zjištěny toxické účinky na lidi a zvířata a proto podléhají přísné regulaci a kontrole. CIL nabízí širokou řadu izotopicky značených standardů pro získání co nejpřesnějších analytických výsledků.

Tento katalog obsahuje:

 • Organochlorové pesticidy
 • Chlorované  cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyrethroidy a karbamátové pesticidy
 • Triazinové herbicidy a jejich metabolity
 • Toxafeny
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polychlorované dioxiny a furany (jednotlivé standardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlorované dioxiny a furany jsou organické polutanty, které se nacházejí jako vedlejší produkty při výrobě organochlorovaných pesticidů,  při bělení papíru a celulózy pomocí chlóru a při spalování organického materiálu obsahujícího chlór. Polychlorované dioxiny jsou perzistentní v životním prostředí, akumulují se v lidském těle a tělech živočichů a jsou podezřelé na teratogenitu, mutagenitu a karcinogenitu.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog..

CIL - polychlorované dioxinya furany (standardy dle metod a směsi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalogu najdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozici jsou i standardy a směsi vyráběné v souladu s ISO/ IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)Cambridge Isotope Laboratories, nabízí ve spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jako vynikající alternativu k deuterovaným standardům. Ačkoliv CIL tradičně vyrábí vysoce kvalitní deuterované analogy PAH, v některých případech dochází ke zpětné výměně protonů za deuterium (některé extrakční metody a určité matrice). Pro přesnou kvantifikaci je proto výhodnější využití izotopicky značené standardy s 13C isotopy, které nemají vratnou výměnu atomů.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - stabilní izotopy pro hmotnostní spektrometrii

CIL Stable Isotopes for Mass SpectrometryCambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) vyrábí standardy stabilních izotopů pro hmotnostní spektrometrii. Katalog obsahuje standardy s malými molekulami až po kompletní proteomické roztoky. Výrobky jsou vyráběny a testovány tak, aby splňovaly komerčně dostupné specifikace chemické a izotopové čistoty nejvyšší kvality, což vědcům a klinikům umožňuje soustředit se na to, na čem skutečně záleží - zlepšení péče o pacienty.

Výhody použití stabilních izotopů zahrnují:

•  dosáhnout absolutní kvantifikace
•  zlepšit přesnost
•  snížit analytické a technické variace
•  zlepšit přenositelnost metod
•  zvýšení důvěry v identifikaci
 

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - standardy PCB a jejich směsi

CIL- PCB Standards and Standard MixturesTento katalog obsahuje následující standardy PCB:

 • neznačené “certifikované” standardy PCB
 • izotopicky značené standardy PCB
 • standardy PCB “High Purity” (s vysokou čistotou)
 • směsi PCB podle metody CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "přirozené" směsi PCB
 • směsné standardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylů

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

CIL - standardy pro environmentální analýzy

CIL - Environmental StandardsCIL má ve své nabídce širokou škálu izotopicky značených i neznačených standardů celé řady chemických sloučenin, které se monitorují v životním prostředí.

Nové standardy

 • Standardy Dioxinů, PCB a BDE koktejly
 • Nové referenční materiály PE
 • Standardy PCB s vysokou čistotou
 • Standardy pro farmacii a výrobu prostředků pro osobní hygienu
 • Standardy kontaminantů pitné vody a potravin
 • Perfluorované sloučeniny
 • Ftaláty a jejich metabolity
 • Steroidy a standardy hormonů
 • Pesticidy a jejich metabolity, koktejly
 • Standary toxafenů a koktejly
 • POPs, Pesticidy - koktejly
 • “Esoterické” neznačené standardy

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

CONCOA - katalogové listy redukčních ventilů

Firma CONCOA je výrobce a dodavatel redukčních ventilů a stanic. Redukčná stanica s príslušenstvom

Níže si můžete stáhnout jednotlivé listy různých sérií.  

Jednostupňové ventily: 

Dvoustupňové ventily: 

Redukční stanice:

Chiron - katalog

Chiron je předním výrobcem a dodavatelem pokročilých chemických produktů pro výzkum a analýzu. Je světovým lídrem v oblasti syntézy, izolace a čištění analytických referenčních materiálů pro analýzu ropy, bezpečnosti potravin, ekologických, forenzních a farmaceutických aplikací.

Společnost Chiron má v portfoliu více než 10 000 unikátních produktů, s mnoha patentovanými produkty a aplikacemi a novými vynálezy, které se neustále vyvíjejí.

Produktové katalogy

Crowcon - katalogové listy jednotlivých produktů

Firma Crowcon je výrobce a dodavatel detektorů plynů a ústředen.  Detektor T4

Níže si můžete stáhnout katalogové listy k jednotlivým produktům (kliknutím na název přístroje): 

Přenosné detektory: 

 • Gasman - osobní jednokanálový detektor
 • T4 - osobní čtyřkanálový difúzní detektor 
 • GasPro TK - osobní čtyřkanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem
 • GasPro - osobní pětikanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem

Fixní detektory: 

 • Xgard - se senzory elektrochemickými, pellistory a TCD 
 • Xgard IR - se senzorem IR
 • Xgard Bright - s displejem a senzory elektrochemickými, pellistory
 • Xgard IQ - inteligentní detektor a převodník, s displejem a senzory elektrochemickými, pellistory
 • IRmax - se senzorem IR

Speciální detektory: 

Ústředny: 

 

D

Detekce plynů

Rádi bychom Vám představili náš nový katalog detekce s aktualizovanými údaji z legislativy a údaji o plynech.V katalogu dále naleznete nové přístroje našich dodavatelů s vylepšenými vlastnostmi i přístroje, které máme v nabídce delší dobu s nepřekonatelnými vlastnostmi. 

Katalog je ke stažení zdeKatalog detekce

E

ECO a ECOPLUS - skleněné kolony YMC

YMC Glass ColumnsYMC vydalo novou brožuru se skleněnými kolonami ECO a ECOPLUS. Tyto kolony mají vysokou tlakovou odolnost a oblíbily si je laboratoře, kde se dělají různé druhy purifikací.

ETOx – monitorovací systém etylen oxidu

ETOX - kontinuální naalyzátorSystém pro monitorování koncentrace etylen oxidu v technologii i pracovním prostředí umožňuje sekvenčně měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků (v ekonomické jednokanálové verzi) z různých odběrových míst dle požadavků uživatele.
Ve dvoukanálové verzi lze počet odběrových míst pak zdvojnásobit při zachování intervalu opakovaného měření vzorku. Sestava se skládá z plynového chromatografu Master GC s plamenově-ionizačním detektorem (FID), vzorkovací skříně (Sample selector / Gas box) až pro deset odběrových míst, počítače s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem Clarity a skříní s HW moduly pro řízení celého systému. Celý systém včetně řídícího software je dodáván na klíč dle požadavků zákazníka.

Katalogový list si stáhněte zde.

EVOQ GCTQ

EVOQ Triple QuadrupoleGC/MS/MS - plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem

EVOQ je GC s trojnásobným kvadrupólem (TQ), který je určený pro většinu náročných chromatografických aplikací. Tento GC/MS/MS systém nabízí významnou úsporu místa v laboratoři a inovativní konstrukci bez použití iontové optiky. V kombinaci s eliptickou dráhou iontů nabízí EVOQ vysokou citlivost a významné snížení šumu. V kombinaci s velkou robustností se jedná a zařízení, které vám pomůže při vašich obtížných analýzách.

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

EVOQ LCTQ

EVOQ LC/MSLC/MS - kapalinový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem

Systém HPLC (UHPLC) EVOQ s trojnásobným kvadrupólem (LC-TQ) byl vyvinutý k jednomu účelu - k spolehlivé kvantifikaci tisíců reálných vzorků v co nejkratším čase. LC/MS systém EVOQ nabízí výjimečnou citlivost, přesnost, správnost, linearitu a široký dynamický rozsah pro "multiple reaction monitoring" (MRM). Dále má v nabídce i atmosférickou ionizaci (API). LC/MS systém EVOQ je vhodný pro celou řadu aplikací: potravinářství, environmentální analýzy, farmakokinetiku, forenzní a toxikologické analýzy a výzkum.

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

G

Geotech Instruments (QED) analyzátory bioplynu a měření CO2/N2O

Níže naleznete katalogové listy k přenosným a fixním analyzátorům bioplynu. Biogas

Přenosné analyzátory bioplynu: 

Fixní analyzátory bioplynu:

Přenosné analyzátory CO2 a N2O: 

 • G100 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 20% 
 • G110 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 100% 
 • G150 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 1% 
 • G200 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 1 000 ppm 
 • G210 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 100%

 

H

Hadičky a fitinky

Hamilton Tubings & FittingsPotřebujete speciální hadičku nebo fitinku pro připojení k přístroji nebo jinam? podívejte se do našeho katalogu, kde ji určitě najdete.

 

 

Hřídelová míchadla - jak si správně vybrat?

Hřídelové míchadlo

Přinášíme Vám přehledný katalogový list, jak správně si vybrat hřídelové míchadlo Achiever 5000 a příslušenství k němu. Najdete v něm přehled míchadel - informaci o pohybu tekutiny při míchání a přehled viskozit běžných látek. 

Katalogový list si stáhněte zde

K

Kompaktní hmotnostní spektrometrie: Kompletní řešení pro monitorování reakce

WHITEPAPER

Kompaktní hmotnostní spektrometr (CMS) řeší potřebu organických a syntetických chemiků porozumět optimálnímu času na ochlazení reakční směsi. CMS se plně integruje s nejširší škálou inovativních technik vzorkování v oboru, což umožňuje chemikům získat odpovědi během několika minut nebo dokonce sekund.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout bližší informace.

L

Laboratorní přístroje

Catalogue of laboratory instrumentsFirma Chromservis pro Vás připravila novou brožuru zaměřenou na laboratorní přístroje. Obsahuje informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách pro laboratorní potřeby a různých typech míchadel, třepaček, dávkovačů a vah. 

Katalog si můžete vyžádat v tištěné podobě nebo stáhnout kliknutím na obrázek.

 Hlavní novinky

 • Spektrofotometry ONDA
 • Analytátory vlkosti a váhy Ohaus
 • Koncentrátor MULTIVAP 10
 • Automatický dilutor Microlab 610 a 625
 • Sušárny a inkukubátory Argolab SUPER
 • Centrifugy Neya

 

Linery TOPAZ

Linery TOPAZRestek uvedl na trh novou řadu linerů pro injektory plynových chromatografů s názvem TOPAZ

 • deaktivace
 • reprodukovatelnost
 • produktivita

Základní informace najdete v brožuře - stačí kliknout na obrázek. Budete-li potřebovat více informací, kontaktujte nás.

M

Memorail

Knick MemorailProfesionální převodníky senzorů Knick slouží k přenosu dat ze senzorů měřících pH, ORP, vodivost, rozpuštěný kyslík (DO) a teplotu.

Přehledná brožura o převodnících Memorail je k dispozici zde.

O

Odběrové vaky - přehledná brožura - zpráva o stabilitě odebraných látek

Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění.  Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek. Vak

Zde naleznete přehledový katalog odběrových vaků od firmy SKC

Níže naleznete zprávu o dobách a vhodnosti skladování různých látek ve vacích - jedná se především o těkavé organické látky, látky se sírou a některé běžné plyny. Zpráva o stabilitě látek je ke stažení zde. 

P

Puriflash XS-VAP

XS-VA/Laboratorní koncentrátor XS-VAP

 • X-tra kompaktní
 • X-tra intuitivní
 • X-tra účinný
 • X-tra odpařování

R

RAPTOR - HPLC kolony Restek

Raptor jsou „Core-shell“ kolony té nejvyšší kvality od firmy Restek. Nabízí kompletní portfolio rozměrů jak pro UHPLC, tak i pro HPLC aplikace. Unikátní jsou především jejich speciálně připravované „ortogonální“ fáze – Bifenyl, Polar X, PFP, EtG/EtS a v neposlední řadě také ARC-18.RAPTOR

Podrobnosti jsou uvedeny rovněž na stránkách firmy Restek – www.restek.com/raptor

HPLC kolony RAPTOR přehled fází: 

Rxi-65TG

Přesná a spolehlivá analýza triglyceridů v jedlých olejích s novou kolonou Rxi-65TG!Rxi-65TG

 • Vysoce polární fáze s Rxi technologií poskytující excelentní internost
 • Vysoká teplotní stabilita do 370°C
 • Stabilní výsledky a vysoká životnost kolony
 • Separace a kvantifikace triglyceridů (acylglycerolů) bez interferencí s pozadí kolony
 • Umožňuje analýzy mono a diglyceridů bez derivatizace

Aktuální katalog si můžete stáhnout zde.

S

Shodex - katalog

Katalog ShodexShowa nabízí široké spektrum produktů, které zajistí vaše analytické požadavky, od čištění vzorků, analytické HPLC kolony až po kalibrační standardy pro SEC.

 

T

The Essential Systems & Consumables for HPLC Purification

Flash chromatography brochureInterchim vydal novou brožuru k Flash chromatografii - The Essentials & Consumables for High Performance LC Purification. Najdete v ní mimo jiné i informace o SW Genius, který nabízí:

 • Snydný převod metody TLC do metody FLASH
 • Vylepšení metody pomocí Genius 
 • Optimální Flash podmínky pro purifikaci

The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification

Interchim FLASH brochureTato brožura obsahuje 2 nové systémy pro procesní purifikaci: PuriFlash 535XL (jedná se o ekvivalent k přístroji XS520, avšak s vyšší účinností díky vyššímu tlaku a průtoku : 35 bar a 400 ml/min) a puriFlash 5015XL (nahrazuje systém 5007 a má také vyšší účinnost: 15 bar a 825 ml/min).

 

 • PuriFlash 535XL s max. průtokem 400 ml/min umožnuje použití kolon F1600 (104 mm ID) při optimálním průtoku (383 ml/min)

 • Přístroj PuriFlash 5015XL nabízí použití 3 kg Flash kolon se sorbentem  C18 (50µm, 30µm) 

 • S kolonami 3 kg , (150 mm ID) lze použít >3,5 kg C18 sorbentu

Treff katalog - pipety- špičky- mikrozkumavky - mikrodestičky

Rádi bychom Vás informovali, že firma TreffLab připravila nový katalog laboratorního spotřebního materiálu z plastů. Obsahuje informace o mikrozkumavkách, PCR produktech, mikrodestičkách, pipetách a špičkách.

Společnost je certifikována podle norem ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a ISO 22000.

Katalog si můžete stáhnout zde.

Informace o kompatibilitě špiček s pipetami různých dodavatelů naleznete zde.

Informace o kompatibilitě PCR destiček s termocykléry naleznete zde.

U

UTC Aplikace s použitím QuEChERS

UTC Aplikace s použitím QuEChERSQuEChERS Booklet

Slovo QuEChERS je zkratka pro Quick (rychlý), Easy (lehký), Cheap (levný), Effective (efektivní), Rugged (robustní) and Safe (bezpečný). Je to technika extrakce a pročištění vzorků, která se používá při analýze různých reziduí v hydratovaných zemědělských produktech. Původně byl QuEChERS vyvinut na analýzu ovoce a zeleniny, ale dnes je ho možné použít na různé zemědělské produkty. Kombinuje několik kroků úpravy vzorku a rozšiřuje rozsah získaných analytů ve srovnání se staršími a zdlouhavými extrakčními metodami. Rychlé rozšiřování technik QuEChERS je způsobeno potřebou stanovení stopových množství analytů v široké škále výrobků.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

UTC Produkty pro enviromentální analýzy

UTC Produkty pro enviromentální analýzyUTC Enviro Catalog

Společnost UTC, která byla založená v roce 1986, se postupně rozrostla na uznávaného lídra v testování drog, farmaceutické, klinické a environmentální oblasti a v zemědělském průmyslu. Široký sortiment vysoce reprodukovatelných SPE kolonek umožňuje konzistentní techniku extrakce. Odborné znalosti ve výrobě sorbentů do kolonek umožňují lepší kontrolu chemických procesů při  výrobě vysoce kvalitních fází navázaných na silikagelových nebo polymerních nosičích. Sorbenty jsou k dispozici ve formátech SPE kolonek, 96 a 48 jamkových destiček, uzavřených kolonek a mikrozkumavek.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

Aplikace v environmentální oblasti

Aplikační manuál pro analýzy v oblasti životního prostředí a potravin zde.

UTC Produkty pro forenzní analýzy

UTC Produkty pro forenzní analýzyUCT SPE-Forensic Catalog

Společnost UTC, která byla založená v roce 1986, se postupně rozrostla na uznávaného lídra v testování drog, farmaceutické, klinické a environmentální oblasti a v zemědělském průmyslu. Široký sortiment vysoce reprodukovatelných SPE kolonek umožňuje konzistentní techniku extrakce. Odborné znalosti ve výrobě sorbentů do kolonek umožňují lepší kontrolu chemických procesů při  výrobě vysoce kvalitních fází navázaných na silikagelových nebo polymerních nosičích. Sorbenty jsou k dispozici ve formátech SPE kolonek, 96 a 48 jamkových destiček, uzavřených kolonek a mikrozkumavek.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

Aplikace ve forenzní oblasti

Aplikační manuál pro analýzy v klinické, forenzní a biochemické oblasti zde.

Ultrazvukové lázně Argolab

Ultrazvukové lázněNové ultrazvukové čističky Argolab jsou celo-nerezové a nabízíme je v analogové nebo digitální verzi. Více informací najdete v přiloženém letáku. Stačí, když kliknete na obrázek.

V

VICI Jour 2018

Katalog VICI Jour je ke stažení kliknutím na obrázek. VICI Jour 2018

VICI Valco 2018

Katalog VICI Valco je ke stažení kliknutím na obrázek.  VICI Valco 2018

Vicam - katalog

Vicam 2015 Product guideVICAM se zaměřuje na diagnostická řešení v oblasti kontroly a ochrany potravin, jakož i na kvalitu krmiv. Proto vydal VICAM velmi pěkný a přehledný katalog, ve kterém najdete nejen imunoafinitní kolonky pro analýzu celé řady mykotoxinu, ale i diagnostické kity, které vynikají svou jednoduchostí a rychlostí a jsou vhodné pro malé laboratoře na farmách a všude tam, kde se skladují zemědělské produkty. Katalog si stáhněte zde (4.35MB)

Vicam - kontrola kvality produktů s obsahem kanabinoidů

Brožura vicamKanabinoidy se v poslední době využívají jednak v medicíně, jednak v kosmetických výrobcích. Pro zajištění kvality výrobků s kanabinoidy se kontroluje i obsah mykotoxinů. Zde si můžete stáhnout brožuru věnovanou kontrole kvality produktů s obsahem kanabinoidů..

Váhy XS

Váhy XSUvádíme na trh nové váhy řady XS. Leták k těmto vahám si můžete stáhnout zde.

 

Y

YMC - nový katalog

Katalog YMCYMC vydalo nový katalog pro rok 2019. Najdete v něm mnoho zajímavých novinek:

 • univerzální (U)HPLC kolony se 6 modifikacemi
 • kolony Meteoric-Core s částicemi obsahujícími pevné jádro
 • imobilizované polysacharidové kolony pro chirální separace
 • kolony pro SFC

Vyžádejte si tištěnou verzi u našich regionálních zástupců..

 Další informace najdete na stránkách výrobce.

YMC - nový průvodce řešením problémů s (U)HPLC

Zažili jste někdy problémy s novou metodou?

Existuje mnoho možných důvodů pro tyto problémy a jejich hlavní příčinu je těžké najít. Náš nový průvodce odstraňováním problémů s (U) HPLC poskytuje snadný rozpis potenciálních řešení pro nejběžnější problémy analytické kapalinové chromatografie. Se 40 stránkami užitečných tabulek, preventivními opatřeními a tipy k eliminaci nežádoucích účinků na vaše analýzy je tato příručka dokonalým společníkem na cestě k bezproblémovým rutinním výsledkům.

Průvodce se stáhněte zde a udělejte první krok k bezproblémové rutině.

 

YMC Triart

YMC Triart HPLC columns

Chromatografisté  se neustále pokoušejí posunout limity HPLC kolon do vyšších extrémů. Denně zkouší odolnost kolon změnou pH, novými pufry v mobilní fázi, jakož i používání kolon při neobvyklých teplotách. Požadavek na HPLC kolony je tedy vysoká odolnost při extrémních hodnotách pH a teploty při udržení nebo zlepšení účinnosti. Mimo to je požadavkem symetrie píků a rychlost analýzy. To nutí výrobce HPLC kolon k vývoji nových stacionárních fází, které těmto požadavkům vyhoví.

Proto YMC vyvinulo nové částice, které jsou založeny na technologii několika vrstev, jejichž výroba je precizně kontrolována v průběhu granulace v mikroreaktoru. Tím se dosáhne vícevrstvé uspořádání organicko-křemičité stacionární fáze s úzkou distribucí velikosti částic a porozity. Více informaci najdete v našem katalogu, stačí kliknout na obrázek.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz