ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Pravidlá používania webových stránok a ochrana osobných údajov

Pravidlá používania webových stránok

Akékoľvek použitie stránok spoločnosti Chromservis sro alebo ich časti iným spôsobom ako pre vlastnú potrebu, najmä ich ďalšie šírenie, kopírovanie, ďalšie spracovanie alebo ich úprava či vyhotovenia ďalších rozmnoženín je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spol. Chromservis sro zakázané. Sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok. Použitie mimo vlastnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spol. Chromservis sro a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých informácie sú súčasťou obsahu týchto stránok.

Logo spoločnosti Chromservis sro zobrazenej na www stránkach je označením používaným výlučne spoločnosťou Chromservis sro Nie je dovolené používať toto logo a obchodné meno tejto spoločnosti bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.

Spoločnosť Chromservis sro nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie svojich stránok. Spoločnosť Chromservis sro ďalej nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním jej stránok a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a / alebo úplnej nefunkčnosti.

Spoločnosť Chromservis sro nezodpovedá za obsah webových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom jej stránok alebo z ktorých je možné pripojiť sa na jej stránky.

Spoločnosť Chromservis sro nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu jej webových stránok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdením registrácie udeľujem v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "zákon o ochrane osobných údajov") súhlas so spracovaním tu poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefón, typy používaných prístrojov - ďalej tiež len "osobné údaje") spoločnosti Chromservis sro, IČO: 250 86 227, so sídlom na adrese: Praha 10 - Petrovice, Jakobiho 327, PSČ 109 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prahe, oddiel C, vložka 48475 (ďalej len "správca"), prípadne ním povereným spracovateľom, za účelom zaradenia do databázy správcu, analýzy týchto údajov a ich ďalšieho marketingového spracovania, vrátane ponúkania výrobkov a služieb, a za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "zákon č. 480/2004 Zb.").

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz