ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Profil firmy

Spoločnosť Chromservis s.r.o. bola založená v roku 1989 ako konzultačná firma. V roku 1990 bola Ceska zenatransformovaná na obchodnú firmu so zameraním predovšetkým na dodávanie príslušenstva pre chromatografiu a odbery vzoriek v pracovnom prostredí. Vývoj a výsledky firmy sa zúročili v roku 2008, kedy jkonateľka firmy Marči Horová získala ocenenie ,,Česká žena – osobnosť v podnikaní v Českej republike´´ v skupine malých firiem. Túto súťaž organizuje podľa prísnych kritérií spoločnosť Dun & Bradstreet.

V priebehu posledných rokov zaznamenala firma výrazný rozvoj, pričom sa zamerala na distribúciu produktov mnohých renomovaných zahraničných výrobcov v oblasti laboratórnych prístrojov a pomôcok, zariadení pre meranie a reguláciu v priemyselných prevádzkach, vybavenie pre zabezpečenie osôb a technológií voči pôsobeniu nebezpečných plynov, zariadení na odber a spracovanie vzoriek, ich extrakciu a čistenie.

Spoločnosť Chromservis s.r.o. pozostáva z dvoch divízií, za ktoré zodpovedajú produktoví špecialisti. Týmto je zabezpečená plná aplikačná a technická podpora užívateľom. Uvedené divízie sú:

 • Laboratórne aplikácie (analytické prístroje a príslušenstvo
 • Meranie a regulácia (detekcia a analýza plynov, meranie fyzikálnych veličín)

 

V súčasnosti má spoločnosť Chromservis s.r.o. predajné a servisné pobočky v Prahe, Brne, Ostrave ako aj partnerskú konzultačnú a servisnú firmu AP Servis v Přelouči. V roku 2010 bola založená dcérska spoločnosť Chromservis SK s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá pôsobí na Slovensku. Okrem toho má firma zastúpenie aj v Bulharsku s pobočkami v Sofii a Russe. AAA rating

V roku 2014 získala firma v rámci hodnotenia CZECH TOP 100 ratingové ocenenie Czech Stability Award a zaradila sa tak medzi najstabilnejšie firmy v Českej republike.

Súčasné hlavné aktivity firmy sú:

Predaj

 •    Analytické prístrojePríslušenstvo pre chromatografiu (GC, HPLC, SPE)
 •    Prístroje na meranie pH, vodivosti, redoxného potenciálu, rozpusteného kyslíka a spektrofotometre na analýzu vôd
 •    Zariadenia na odber vzoriek, analýzu a detekciu plynov
 •    Prístroje a príslušenstvo na meranie a reguláciu
 •    Predaj chemických štandardov, certifikovaných referenčných materiálov, rozpúšťadiel a chemikálií
 •    Prístroje a príslušenstvo na Príprava vzoriek
 •    Distribúcia ďalších laboratórnych potrieb (chemické sklo, ...)

Služby

 •   Rozvody plynov pre analytické prístroje
 •   Školenia a konzultácie v oblasti analytickej chémie
 •   Školenia BOZP so zameraním na detekciu plynov

Našim cieľom je poskytovať produkty a služby, ktoré predčia očakávania zákazníkov, ktorí sa na nás následne budú s dôverou obracať aj naďalej (viď naša politika kvality)

Prezentácia firmy

Spoločnosť Chromservis s.r.o. ako aj jej dcérska spoločnosť Chromservis SK s.r.o. sa zúčastňujú významných výstav ako napr. Laborexpo, Analytica a Achema.

Voľný čas

Vzhľadom na fakt, že medziľudské vzťahy radíme na popredné miesto v našich hodnotách, organizujeme aj mimopracovné aktivity, medzi ktoré patria jesenné a zimné stretnutia našich pracovníkov s rôznym programom, resp. pravidelná účasť na volejbalovom turnaji QuintaCup.

Medzi zaujímavé aktivity, ktoré sme podnikli, patrí aj návšteva neprístupnej jaskyne Býčia skala v Moravskom krase. Za tento zážitok vďačíme Českej speleologickej spoločnosti.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz