ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Odběrová čerpadla a příslušenství / Odběrové vaky

Odběrové vaky

Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění.

Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek.

Na odběry plynných vzorku se nejčastěji používají tedlarové vaky. Výrobce tedlarového filmu firma DuPont v roce 2009 oznámila, že brzy ukončí výrobu tohoto filmu pro výrobu vaků. Posléze rozhodnutí změnila a výrobu zachovala a tedlarové vaky jsou stále dodání. Vzhledem k této skutečnosti firma SKC vyvinula vlastní materiály podobné tedlaru. Níže naleznete základní popis vaků a jejich vhodnost pro odebírané látky.

Tedlar: vaky z Tedlaru jsou uvedeny v několika EPA metodách, výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro některé látky se sírou, např H2S. .

Maximální kapacita (litr) Tedlar s jednou PP fitinkou Tedlar se dvěma nerez fitinkami Počty kusů
0,5 232-02 - 10
1 232-01 231-01 10
3 232-03 231-03 10
5 232-05 231-05 10
8 (Vac-U-Chamber) 231-939 - 10
10 232-10 231-10 10
25 232-25 231-25 5
50 232-50 231-50 5
75 232-75 231-75 5
100 232-100 231-100 3
Náhradní septa 232-01-RS 231-9-04 10

 

FlexFilm: výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro CO, CO2 a methan, akceptovatelná stabilita pro některé látky se sírou. Ekonomické řešení.

Flexfoil: výborná skladovací stabilita pro H2S, dobrá skladovací stabilita pro látky s nízkou molekulovou hmotnostní jako je CO, CO2 a methan, dobrá až 48-hodinová skladovací stabilita pro některé látky se sírou.

Maximální kapacita (litr) FlexFilm s jednou PP fitinkou FlexFilm se dvěma nerez fitinkami FlexFoil s jednou PP fitinkou FlexFoil s jednou nerez fitinkami Počty kusů*
0,5 236-006 237-02 - - 10
1 236-001 237-01 262-01 248-01 10
3 236-002 237-03 262-03 248-03 10
5 236-005 237-05 262-05 248-05 10
8 236-004 - 262-08 - 10
10 236-003 237-08 262-10 248-10 10
25 236-007 237-25 262-25 248-25 5
40 236-040 237-40 - 248-40 5
50 - - 262-50 263-50 5
80 236-080 237-80 - - 5
100 236-100 237-100 - - 3
Náhradní septa 232-01-RS 231-9-04 236-01-RS 233-01-RS 10

*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás

FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkým pozadím, výborná skladovací stabilita těkavých organických látek, vak, který umí zadržet H2S - 48-hodinová skladovací stabilita pro H2S, COS (karbonylsulfid), methyl a ethyl mercaptan, výborný pro látky citlivé na světlo

FluoroFilm: vak s velmi nízkým pozadím těkavých organických látek, ale s horší uskladňovací stabilitou (nutno z analyzovat do maximálně 24 hodin, velmi inertní a mechanicky pevný

Maximální kapacita (litr) FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou FlexFoil Plus s jednou nerez fitinkou Počty kusů FluoroFilm s jednou nerez fitinkou FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou Počty kusů*
0,5 - -   243-02 240-02 5
1 252-01 253-01 10 243-01 240-01 5
3 252-03 253-03 10 243-03 240-03 5
5 252-05 253-05 10 - - -
8 252-08 - 10 - - -
10 252-10 253-10 10 - - -
25 252-25 253-25 5 - - -
50 252-50 253-50 5 - - -
Náhradní septa 232-01-RS 233-01-RS   233-01-RS 233-01-RS 10

*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz