ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Service / /

Naprawy

Prosimy o przesłanie wymagań dotyczących naprawy produktu wraz z oświadczeniem o odkażeniu . Wymóg ten dotyczy produktów wymienionych poniżej:

  • pipety
  • kolumny chromatograficzne
  • rotametry
  • przepływomierze masowe i regulatory przepływu

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są świadczone przez naszych techników serwisowych. Zamówienia serwisowe i umowy są akceptowane przez dział serwisowy. Możesz także skorzystać z naszego nowego formularza zgłoszenia usługi, który jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany, możesz skorzystać z tego formularza .


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz