ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Odberová čerpadlá / Voľba čerpadlá

Prehľad odberových čerpadiel

Táto tabulka by Vám mala pomôcť pri výbere prenosného odberového čerpadla. Tieto čerpadlá sú určené predovšetkým pre odber vzoriek v pracovnom, vnútornom a vonkajšom ovzduší. Kliknutím na obrázok detektora sa dostanete na stránku s popisom zobrazeného čerpadla. Prehľad všetkých čerpadiel nájdete na tomto odkaze.

Prehľad hlavíc pre odber rôznych frakcií prachu, aerosólu a škodlivín nájdete tu.

 
 
Čerpadlo

Pocket  Touch

AirChek Essential Airchek Touch  Airchek Connect
Prietok (ml/min) 20 až 500 5 až 5000* 5 až 5000* 5 až 5000*
Hmotnosť (g)           232          550 550             550
Kompenzácia (vodný stĺpec) až do 20" při 500 ml/min až do 50" při 2 l/min až do 50" při 2 l/min až do 50" při 2 l/min
Vstavaný časovač/hodiny       časovač        časovač časovač           časovač
Konštantný prietok Yes Yes Yes Yes
Programovanie Yes Ne Yes Yes
Pripojenie k PC Yes Ne Yes Yes
Vzorkovanie na viac trubičiek Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes¤
Indikácia chyby prietoku Yes Yes Yes Yes
RFI/EMI ochrana Yes Yes Yes Yes
Certifikacia ATEX Yes Yes Ne Yes
CE Yes Yes Yes Yes
Korekcia atm. tlaku Yes Yes Yes Yes
Typ batérie, akumulátora           Li-on         Li-on Li-on             Li-on
Kontrola batérie Yes Yes Yes Yes
Korekcia teploty Yes Yes Yes Yes

* prietok 5 500 ml / min potrebuje držiak / regulátor tlaku pre nízke prietoky 224-27

¤ potrebuje držiak pre nízke prietoky 226-24-02 226-24-04 a regulátor nízkych tlakov (CPC) 224-26CPC a 224-26CPC-10

 

 
  a XR5000 Airchek 52 AirLite Universal PCXR Leland Legacy
Čerpadlo Airchek 3000 XR5000 Airchek 52 AirLite Universal PCXR Leland Legacy
Prietok (ml/min) 5 až 3250 5 až 5000* 5 až 3000* 5 až 3000* 5 až 5000* 5 až 15 (l/min)
Hmotnosť (g) 580 454 567 340 964 1049
Kompenzácia (vodný stĺpec) až do 30" při 2 l/min až do 10" při 5 l/min / do 50" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 20" při 2 l/min až do 40" při 2 l/min  až do 12" pri 10 l/min
Vstavaný časovač/hodiny hodiny časovač časovač Ne časovač hodiny
Konštantný prietok Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Programovanie Yes Yes Ne Ne Yes# Yes
Pripojenie k PC Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Vzorkovanie na viac trubičiek Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes¤ Yes Ne
Indikácia chyby prietoku Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RFI/EMI ochrana Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Certifikacia ATEX Yes Ne Yes Ne Yes Ne
CE Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekcia atm. tlaku Yes Ne Ne Ne Ne Yes
Typ batérie, akumulátora NiMH Li-on /alkal. NiMH alkalické NiMH Li-on
Kontrola batérie Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Korekcia teploty Yes Yes Ne Yes Ne Yes

* průtok 5 až 500 ml/min potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-01 až 226-24-04 alebo 224-27

# jen u typu čerpadla Universal PCXR8

¤ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-02 až 226-24-04 a regulátor nízkých tlaků (CPC) 224-26-CPC a 224-26CPC-10

‡ potřebuje držák pro nízké průtoky 226-24-02 až 226-24-04 

† jen u čerpadel typu Universal PCXR4 a PCXR8


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz