ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Rady a tipy / Údržba pH elektród

Údržba pH elektród

pH glass bulb

Údržba a skladovanie pH elektród

pH elektródy sú citlivé senzory, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie a údržbu, aby poskytovali presné a spoľahlivé výsledky a mali, čo najdlhšiu životnosť. Ak sa pH elektróda nepoužíva dlhšiu dobu, je potrebné ju uchovávať vo vlhkom stave. pH elektródy sa uchovávajú a skladujú v skladovacom roztoku („storage solution“) alebo v pufre pH 7.

NESKLADUJTE pH elektródu v destilovanej alebo deionizovanej vode, pretože by došlo k strate iónov zo sklenenej banky elektródy a z referenčného elektrolytu. To by malo za následok pomalú odozvu.

pH elektródy sa dodávajú buď s ochranným krytom alebo v skladovacích fľaštičkách, aby sa predišlo zlomeniu alebo poškriabaniu elektródy. Tým sa zabezpečí, že pH elektróda je uložená vo vlhkom stave. Pred použitím pH elektródu opatrne vyberte (alebo zložte ochranný kryt) a opláchnite ju destilovanou vodou. Pri dlhodobom skladovaní uchovávajte elektródu v skladovacej fľaštičke tak, aby bola sklenená banka (pH citlivé sklo) dostatočne ponorená. Podľa potreby vždy dopĺňajte uchovávací roztok.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz