ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikální veličiny / Rady a tipy / Údržba pH elektrod

Údržba pH elektrod

pH glass bulb

Údržba a skladování pH elektrod

pH elektrody jsou citlivé senzory, které vyžadují správné zacházení a údržbu, aby poskytovaly přesné a spolehlivé výsledky a měly co nejdelší životnost. Není-li pH elektroda používána delší dobu, je potřeba ji uchovávat ve vlhkém stavu. pH elektrody uchovávejte ve skladovacím roztoku ("storage solution") nebo v pufru pH 7.

NESKLADUJTE elektrodu v destilované nebo deionizované vodě, protože by došlo ke ztrátě iontů ze skleněné baňky elektrody a z referenčního elektrolytu. To by mělo za následek pomalou odezvu.

pH elektrody bývají dodávány buď s ochranným krytem nebo v skladovacích lahvičkách, aby se předešlo zlomení nepo poškrábání elektrody. Navíc je takto pH elektroda uložena ve vlhkém stavu. Před použitím pH elektrodu opatrně vyjměte (nebo sundejte ochranný kryt) a opláchněte ji destilovanou vodou. Při dlouhodobém skladování uchovávejte elektrodu v skladovací lahvičce tak, aby byla skleněná baňka (pH citlivé sklo) dostatečně ponořena. Podle poptřeby vždy doplňujte uchovávací roztok.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz