ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie / CRM / Min. množství vzorku

Minimální množství vzorku

LaboratořKaždý materiál je v podstatě heterogenní. Minimální množství vzorku je definováno jako množství materiálu, které je reprezentativní pro celé balení (vialka, láhev, apod.). Certifikovaná hodnota a její nejistota nemůže být garantována na množství menší, než je minimální množství vzorku. Někteří výrobci certifikovaných referenčních materiálů uvádějí hodnotu minimálního množství vzorku ve svých certifikátech.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz