ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Príprava a odber vzoriek / Filtrácia / Prehľad filtrácie

Filtrácia

FiltráciaVolba filtračního materiáu

Při filtraci se používá celá řada filtračních materiálů, a to jak při membránové filtraci nebo u stříkačkových filtrů při filtraci kapalin nebo při odběru vzorku ovzduší. Níže uvedená tabulka uvádí přehled nejběžnějších filtračních médií, které se u přípravy nebo odběru vzorků po užívají. Kliknutím na zvolený materiál přejdete na detailnější informace o daném médiu.

Všechny níže uvedené materiály se používají především u těchto aplikací:

  • tlaková filtrace
  • vakuová filtrace
  • stříkačkové filtry (hlavně u HPLC a UHPLC)
  • odběr vzorků azbestu
  • odběr vzorků prašného aerosolu
  • odběr vzorků chemických škodlivin
  • stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek
Membránové filtry
Typ Popis materiálu Max. teplota Index lomu
MCE směs metylesterů celulózy 130°C 1.5
CA acetát celulózy 180°C 1.47
PTFE (Hydrofilní) PTFE - -
PTFE (Hydrofóbní) PTFE 120 - 160°C -
PC polykarbonát 140°C -

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz